แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 146

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 จากเฟรนช์โปลินีเซีย
สมาชิกลำดับที่ 27

แซรอสชุดที่ 146 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 76 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 146 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 22 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 13 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 4 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 24 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 13 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1541 – ค.ศ. 2893 กินเวลาทั้งสิ้น 1352.26 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
146 1 19 กันยายน ค.ศ. 1541 20:34:01 บางส่วน 61.1S 135.3E -1.514 0.0378 [1]
146 2 1 ตุลาคม ค.ศ. 1559 4:46:46 บางส่วน 61.3S 3.4E -1.4772 0.1083 [2]
146 3 11 ตุลาคม ค.ศ. 1577 13:08:02 บางส่วน 61.6S 130.8W -1.4473 0.1654 [3]
146 4 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1595 21:36:53 บางส่วน 62.1S 93.1E -1.4233 0.2111 [4]
146 5 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1613 6:12:15 บางส่วน 62.7S 44.9W -1.4048 0.2464 [5]
146 6 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1631 14:53:44 บางส่วน 63.5S 175.4E -1.3912 0.2723 [6]
146 7 3 ธันวาคม ค.ศ. 1649 23:40:37 บางส่วน 64.4S 34.1E -1.382 0.2896 [7]
146 8 15 ธันวาคม ค.ศ. 1667 8:29:59 บางส่วน 65.3S 108.2W -1.3752 0.3024 [8]
146 9 25 ธันวาคม ค.ศ. 1685 17:22:35 บางส่วน 66.4S 108.3E -1.371 0.3102 [9]
146 10 7 มกราคม ค.ศ. 1704 2:14:51 บางส่วน 67.4S 35.5W -1.3669 0.3177 [10]
146 11 17 มกราคม ค.ศ. 1722 11:07:10 บางส่วน 68.5S 179.9W -1.3629 0.3251 [11]
146 12 28 มกราคม ค.ศ. 1740 19:54:59 บางส่วน 69.5S 36.2E -1.3555 0.3387 [12]
146 13 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1758 4:40:52 บางส่วน 70.4S 107.8W -1.3468 0.3549 [13]
146 14 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1776 13:20:11 บางส่วน 71.1S 109.2E -1.3334 0.38 [14]
146 15 1 มีนาคม ค.ศ. 1794 21:54:00 บางส่วน 71.6S 32.9W -1.3155 0.4136 [15]
146 16 13 มีนาคม ค.ศ. 1812 6:19:31 บางส่วน 71.9S 173.3W -1.2913 0.4594 [16]
146 17 24 มีนาคม ค.ศ. 1830 14:38:43 บางส่วน 72S 47.7E -1.2622 0.5148 [17]
146 18 3 เมษายน ค.ศ. 1848 22:49:07 บางส่วน 71.8S 89W -1.2264 0.5834 [18]
146 19 15 เมษายน ค.ศ. 1866 6:51:40 บางส่วน 71.4S 136.6E -1.1846 0.6637 [19]
146 20 25 เมษายน ค.ศ. 1884 14:46:17 บางส่วน 70.7S 4.6E -1.1365 0.7563 [20]
146 21 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1902 22:34:16 บางส่วน 70S 125.1W -1.0831 0.8593 [21]
146 22 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1920 6:14:55 บางส่วน 69.1S 107.7E -1.0239 0.9734 [22]
146 23 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1938 13:50:19 เต็มดวง 52.7S 22W -0.9607 1.0552 675 4:5 [23]
146 24 8 มิถุนายน ค.ศ. 1956 21:20:39 เต็มดวง 40.8S 140.7W -0.8934 1.0581 429 4:45 [24]
146 25 20 มิถุนายน ค.ศ. 1974 4:48:04 เต็มดวง 32.1S 103.7E -0.8239 1.0592 344 5:9 [25]
146 26 30 มิถุนายน ค.ศ. 1992 12:11:22 เต็มดวง 25.2S 9.5W -0.7512 1.0592 294 5:21 [26]
146 27 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 19:34:38 เต็มดวง 19.7S 121.9W -0.6788 1.058 259 5:20 [27]
146 28 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2028 2:56:40 เต็มดวง 15.6S 126.7E -0.6056 1.056 230 5:10 [28]
146 29 2 สิงหาคม ค.ศ. 2046 10:21:13 เต็มดวง 12.7S 15.2E -0.535 1.0531 206 4:51 [29]
146 30 12 สิงหาคม ค.ศ. 2064 17:46:06 เต็มดวง 10.9S 96W -0.4652 1.0495 184 4:28 [30]
146 31 24 สิงหาคม ค.ศ. 2082 1:16:21 เต็มดวง 10.3S 151.8E -0.4004 1.0452 163 4:1 [31]
146 32 4 กันยายน ค.ศ. 2100 8:49:20 เต็มดวง 10.5S 39E -0.3384 1.0402 142 3:32 [32]
146 33 15 กันยายน ค.ศ. 2118 16:28:26 เต็มดวง 11.5S 75.2W -0.2823 1.0349 122 3:4 [33]
146 34 26 กันยายน ค.ศ. 2136 0:12:14 เต็มดวง 13S 169.4E -0.2309 1.0292 101 2:34 [34]
146 35 7 ตุลาคม ค.ศ. 2154 8:03:50 เต็มดวง 15.1S 52.1E -0.1867 1.0234 81 2:5 [35]
146 36 17 ตุลาคม ค.ศ. 2172 16:01:36 ผสม 17.3S 66.6W -0.1484 1.0174 60 1:34 [36]
146 37 29 ตุลาคม ค.ศ. 2190 0:05:50 ผสม 19.6S 173.2E -0.1161 1.0116 40 1:4 [37]
146 38 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2208 8:17:12 ผสม 21.8S 51.4E -0.0905 1.0059 20 0:34 [38]
146 39 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2226 16:34:56 ผสม 23.7S 71.7W -0.0711 1.0005 2 0:3 [39]
146 40 1 ธันวาคม ค.ศ. 2244 0:58:17 วงแหวน 25.1S 164E -0.0568 0.9955 16 0:27 [40]
146 41 12 ธันวาคม ค.ศ. 2262 9:25:02 วงแหวน 25.8S 39E -0.0461 0.991 32 0:56 [41]
146 42 22 ธันวาคม ค.ศ. 2280 17:55:44 วงแหวน 25.8S 86.8W -0.0392 0.987 46 1:23 [42]
146 43 3 มกราคม ค.ศ. 2299 2:27:43 วงแหวน 24.9S 146.9E -0.0341 0.9836 58 1:47 [43]
146 44 14 มกราคม ค.ศ. 2317 10:59:38 วงแหวน 23.2S 20.5E -0.0298 0.9807 69 2:8 [44]
146 45 25 มกราคม ค.ศ. 2335 19:29:43 วงแหวน 20.6S 105.9W -0.0247 0.9784 77 2:25 [45]
146 46 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2353 3:56:55 วงแหวน 17.1S 128E -0.0179 0.9766 84 2:38 [46]
146 47 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2371 12:18:49 วงแหวน 12.9S 2.7E -0.0075 0.9753 88 2:48 [47]
146 48 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2389 20:33:52 วงแหวน 8.1S 121.3W 0.0078 0.9744 92 2:55 [48]
146 49 10 มีนาคม ค.ศ. 2407 4:41:40 วงแหวน 2.7S 116.1E 0.0283 0.9739 93 2:59 [49]
146 50 20 มีนาคม ค.ศ. 2425 12:41:12 วงแหวน 3.1N 4.7W 0.0546 0.9735 95 3:2 [50]
146 51 31 มีนาคม ค.ศ. 2443 20:30:25 วงแหวน 9.3N 123.1W 0.0889 0.9734 95 3:2 [51]
146 52 11 เมษายน ค.ศ. 2461 4:10:36 วงแหวน 15.8N 120.8E 0.13 0.9732 97 3:2 [52]
146 53 22 เมษายน ค.ศ. 2479 11:40:30 วงแหวน 22.5N 7.5E 0.179 0.9731 98 3:1 [53]
146 54 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2497 19:01:52 วงแหวน 29.2N 103.2W 0.2341 0.9727 100 2:59 [54]
146 55 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2515 2:12:11 วงแหวน 36N 149.4E 0.2976 0.9722 104 2:57 [55]
146 56 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2533 9:15:50 วงแหวน 42.6N 44.8E 0.366 0.9712 111 2:56 [56]
146 57 5 มิถุนายน ค.ศ. 2551 16:10:40 วงแหวน 49N 56.1W 0.4411 0.9699 121 2:55 [57]
146 58 15 มิถุนายน ค.ศ. 2569 23:00:08 วงแหวน 54.8N 153.7W 0.5197 0.968 135 2:56 [58]
146 59 27 มิถุนายน ค.ศ. 2587 5:42:58 วงแหวน 59.9N 113.1E 0.6029 0.9656 156 2:58 [59]
146 60 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2605 12:23:21 วงแหวน 64N 24E 0.6873 0.9626 186 3:3 [60]
146 61 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2623 19:00:06 วงแหวน 66.8N 60.2W 0.7738 0.9589 235 3:10 [61]
146 62 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2641 1:35:56 วงแหวน 68.1N 140W 0.8602 0.9545 326 3:20 [62]
146 63 10 สิงหาคม ค.ศ. 2659 8:11:51 วงแหวน 67.6N 146.8E 0.9454 0.9487 584 3:30 [63]
146 64 20 สิงหาคม ค.ศ. 2677 14:50:18 บางส่วน 61.7N 81.5E 1.0277 0.9182 [64]
146 65 31 สิงหาคม ค.ศ. 2695 21:32:02 บางส่วน 61.3N 27.3W 1.1064 0.7816 [65]
146 66 12 กันยายน ค.ศ. 2713 4:18:12 บางส่วน 61.1N 137.1W 1.1807 0.6536 [66]
146 67 23 กันยายน ค.ศ. 2731 11:10:46 บางส่วน 61N 111.6E 1.2491 0.5366 [67]
146 68 3 ตุลาคม ค.ศ. 2749 18:09:52 บางส่วน 61.1N 1.4W 1.3115 0.4305 [68]
146 69 15 ตุลาคม ค.ศ. 2767 1:16:22 บางส่วน 61.4N 116.2W 1.3673 0.3366 [69]
146 70 25 ตุลาคม ค.ศ. 2785 8:31:14 บางส่วน 61.8N 126.8E 1.4158 0.2555 [70]
146 71 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2803 15:54:34 บางส่วน 62.3N 7.6E 1.4572 0.1871 [71]
146 72 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2821 23:26:43 บางส่วน 63N 114W 1.4912 0.1314 [72]
146 73 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2839 7:05:15 บางส่วน 63.8N 122.6E 1.5198 0.0847 [73]
146 74 7 ธันวาคม ค.ศ. 2857 14:52:22 บางส่วน 64.8N 3.2W 1.5412 0.0502 [74]
146 75 18 ธันวาคม ค.ศ. 2875 22:44:21 บางส่วน 65.8N 130.6W 1.5581 0.023 [75]
146 76 29 ธันวาคม ค.ศ. 2893 6:42:03 บางส่วน 66.8N 100.1E 1.5706 0.0028 [76]

อ้างอิง[แก้]