แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 136

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาพเคลื่อนไหวแนวคราสของชุดแซรอส 136
วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1865
สมาชิกลำดับที่ 29
ภาพวาดโดยศิลปินของสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1883 สังเกตการณ์จากเกาะแคโรไลน์[1]
สมาชิกลำดับที่ 30
สุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 สังเกตการณ์จากเกาะปรินซิปี ตำแหน่งของภาพดาวภายในอาณาเขตใกล้ดวงอาทิตย์ถูกใช้พิสูจน์คำทำนายการขึ้นรูปของแสงรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขา
สมาชิกลำดับที่ 32
สุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 จากคอสตาริกา
สมาชิกลำดับที่ 36
สุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 จากบังกลาเทศ
สมาชิกลำดับที่ 37

แซรอสชุดที่ 136 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 136 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 6 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 6 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 44 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1360ค.ศ. 2622 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
136 1 14 มิถุนายน ค.ศ. 1360 5:56:04 บางส่วน 65.8S 78.2E -1.5227 0.0495 [2]
136 2 25 มิถุนายน ค.ศ. 1378 12:45:16 บางส่วน 64.8S 34.2W -1.4392 0.1976 [3]
136 3 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1396 19:37:40 บางส่วน 63.9S 147.2W -1.3568 0.3449 [4]
136 4 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1414 2:35:03 บางส่วน 63.1S 99E -1.277 0.4881 [5]
136 5 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1432 9:39:02 บางส่วน 62.4S 16.3W -1.2011 0.625 [6]
136 6 7 สิงหาคม ค.ศ. 1450 16:48:49 บางส่วน 61.8S 132.8W -1.1286 0.756 [7]
136 7 18 สิงหาคม ค.ศ. 1468 0:08:08 บางส่วน 61.3S 108.4E -1.0627 0.8753 [8]
136 8 29 สิงหาคม ค.ศ. 1486 7:34:56 บางส่วน 61S 12.1W -1.0018 0.9856 [9]
136 9 8 กันยายน ค.ศ. 1504 15:12:15 วงแหวน 55.3S 102.6W -0.9486 0.9924 83 0:32 [10]
136 10 19 กันยายน ค.ศ. 1522 22:57:33 วงแหวน 53.9S 146.1E -0.9011 0.9946 42 0:23 [11]
136 11 30 กันยายน ค.ศ. 1540 6:54:11 วงแหวน 54.6S 29.2E -0.862 0.996 27 0:17 [12]
136 12 11 ตุลาคม ค.ศ. 1558 14:58:55 วงแหวน 56.5S 90.3W -0.8289 0.9971 18 0:12 [13]
136 13 21 ตุลาคม ค.ศ. 1576 23:13:06 วงแหวน 59.2S 147.9E -0.8031 0.9981 11 0:8 [14]
136 14 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1594 7:34:49 วงแหวน 62.4S 25.1E -0.7829 0.9991 5 0:4 [15]
136 15 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1612 16:04:35 ผสม 65.7S 98.4W -0.7691 1.0002 1 0:1 [16]
136 16 4 ธันวาคม ค.ศ. 1630 0:38:59 ผสม 68.7S 139.6E -0.7585 1.0017 9 0:7 [17]
136 17 14 ธันวาคม ค.ศ. 1648 9:17:55 ผสม 70.9S 19.6E -0.751 1.0035 18 0:14 [18]
136 18 25 ธันวาคม ค.ศ. 1666 17:59:16 ผสม 71.6S 98.3W -0.7452 1.0058 30 0:24 [19]
136 19 5 มกราคม ค.ศ. 1685 2:42:50 ผสม 70.7S 143.1E -0.7409 1.0086 44 0:35 [20]
136 20 17 มกราคม ค.ศ. 1703 11:24:25 ผสม 67.9S 22.2E -0.7345 1.012 61 0:50 [21]
136 21 27 มกราคม ค.ศ. 1721 20:05:11 เต็มดวง 64S 102.4W -0.7269 1.0158 79 1:7 [22]
136 22 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1739 4:41:13 เต็มดวง 59.2S 131E -0.7149 1.0203 99 1:27 [23]
136 23 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1757 13:14:12 เต็มดวง 53.8S 2.9E -0.6999 1.0251 119 1:51 [24]
136 24 1 มีนาคม ค.ศ. 1775 21:39:20 เต็มดวง 47.9S 124.8W -0.6783 1.0304 139 2:20 [25]
136 25 12 มีนาคม ค.ศ. 1793 6:00:07 เต็มดวง 41.7S 107.8E -0.6524 1.0359 158 2:51 [26]
136 26 24 มีนาคม ค.ศ. 1811 14:12:13 เต็มดวง 35.2S 18W -0.619 1.0416 176 3:27 [27]
136 27 3 เมษายน ค.ศ. 1829 22:18:36 เต็มดวง 28.5S 142.6W -0.5803 1.0474 192 4:5 [28]
136 28 15 เมษายน ค.ศ. 1847 6:16:13 เต็มดวง 21.6S 95E -0.5339 1.053 206 4:44 [29]
136 29 25 เมษายน ค.ศ. 1865 14:08:34 เต็มดวง 14.8S 25.8W -0.4826 1.0584 219 5:23 [30]
136 30 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1883 21:53:49 เต็มดวง 8.1S 144.6W -0.425 1.0634 229 5:58 [31]
136 31 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1901 5:33:48 เต็มดวง 1.7S 98.4E -0.3626 1.068 238 6:29 [32]
136 32 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 13:08:55 เต็มดวง 4.4N 16.7W -0.2955 1.0719 244 6:51 [33]
136 33 8 มิถุนายน ค.ศ. 1937 20:41:02 เต็มดวง 9.9N 130.5W -0.2253 1.0751 250 7:4 [34]
136 34 20 มิถุนายน ค.ศ. 1955 4:10:42 เต็มดวง 14.8N 117E -0.1528 1.0776 254 7:8 [35]
136 35 30 มิถุนายน ค.ศ. 1973 11:38:41 เต็มดวง 18.8N 5.6E -0.0785 1.0792 256 7:4 [36]
136 36 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 19:06:58 เต็มดวง 22N 105.2W -0.0041 1.08 258 6:57 [37]
136 37 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 2:35:14 เต็มดวง 24.2N 144.1E 0.0698 1.0799 258 6:40 [38]
136 38 2 สิงหาคม ค.ศ. 2027 10:07:50 เต็มดวง 25.5N 33.2E 0.1421 1.079 258 6:26 [39]
136 39 12 สิงหาคม ค.ศ. 2045 17:42:39 เต็มดวง 25.9N 78.5W 0.2116 1.0774 256 6:6 [40]
136 40 24 สิงหาคม ค.ศ. 2063 1:22:11 เต็มดวง 25.6N 168.4E 0.2771 1.075 252 5:49 [41]
136 41 3 กันยายน ค.ศ. 2081 9:07:31 เต็มดวง 24.6N 53.6E 0.3378 1.072 247 5:33 [42]
136 42 14 กันยายน ค.ศ. 2099 16:57:53 เต็มดวง 23.4N 62.8W 0.3942 1.0684 241 5:18 [43]
136 43 26 กันยายน ค.ศ. 2117 0:55:42 เต็มดวง 21.9N 178.4E 0.4442 1.0645 233 5:3 [44]
136 44 7 ตุลาคม ค.ศ. 2135 9:00:03 เต็มดวง 20.3N 57.6E 0.4884 1.0603 224 4:50 [45]
136 45 17 ตุลาคม ค.ศ. 2153 17:12:18 เต็มดวง 18.8N 65.7W 0.5259 1.056 214 4:36 [46]
136 46 29 ตุลาคม ค.ศ. 2171 1:31:03 เต็มดวง 17.6N 169.1E 0.5577 1.0516 203 4:23 [47]
136 47 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2189 9:57:28 เต็มดวง 16.5N 41.6E 0.583 1.0474 192 4:10 [48]
136 48 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2207 18:30:26 เต็มดวง 15.8N 87.8W 0.6027 1.0434 180 3:56 [49]
136 49 1 ธันวาคม ค.ศ. 2225 3:08:36 เต็มดวง 15.4N 141.4E 0.6178 1.0398 169 3:43 [50]
136 50 12 ธันวาคม ค.ศ. 2243 11:52:14 เต็มดวง 15.5N 9E 0.6284 1.0365 157 3:30 [51]
136 51 22 ธันวาคม ค.ศ. 2261 20:38:50 เต็มดวง 16.1N 124.2W 0.636 1.0337 147 3:17 [52]
136 52 3 มกราคม ค.ศ. 2280 5:28:11 เต็มดวง 17.2N 101.9E 0.6414 1.0314 138 3:4 [53]
136 53 13 มกราคม ค.ศ. 2298 14:16:27 เต็มดวง 19N 31.9W 0.6474 1.0296 131 2:52 [54]
136 54 25 มกราคม ค.ศ. 2316 23:05:17 เต็มดวง 21.4N 166W 0.6526 1.0282 126 2:42 [55]
136 55 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2334 7:50:29 เต็มดวง 24.6N 60.8E 0.6603 1.0272 122 2:33 [56]
136 56 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2352 16:32:06 เต็มดวง 28.5N 71.8W 0.6709 1.0266 121 2:25 [57]
136 57 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2370 1:07:02 เต็มดวง 33.2N 157E 0.6865 1.0262 121 2:17 [58]
136 58 9 มีนาคม ค.ศ. 2388 9:36:21 เต็มดวง 38.5N 27E 0.7064 1.026 124 2:10 [59]
136 59 20 มีนาคม ค.ศ. 2406 17:57:23 เต็มดวง 44.5N 101.3W 0.7327 1.0258 128 2:3 [60]
136 60 31 มีนาคม ค.ศ. 2424 2:10:10 เต็มดวง 51.3N 131.9E 0.7652 1.0254 133 1:55 [61]
136 61 11 เมษายน ค.ศ. 2442 10:14:04 เต็มดวง 58.7N 6.2E 0.8046 1.0248 142 1:45 [62]
136 62 21 เมษายน ค.ศ. 2460 18:09:49 เต็มดวง 66.8N 119.8W 0.8503 1.0236 154 1:34 [63]
136 63 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2478 1:55:59 เต็มดวง 75.7N 107.7E 0.9034 1.0218 176 1:20 [64]
136 64 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2496 9:34:25 เต็มดวง 81N 70.4W 0.9622 1.0185 243 1:2 [65]
136 65 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2514 17:04:32 บางส่วน 68.5N 123.2E 1.0272 0.9507 [66]
136 66 5 มิถุนายน ค.ศ. 2532 0:28:58 บางส่วน 67.5N 1.3E 1.0962 0.8224 [67]
136 67 16 มิถุนายน ค.ศ. 2550 7:45:35 บางส่วน 66.4N 118.1W 1.1708 0.684 [68]
136 68 26 มิถุนายน ค.ศ. 2568 14:58:55 บางส่วน 65.5N 123.7E 1.2472 0.5426 [69]
136 69 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2586 22:07:07 บางส่วน 64.5N 7.2E 1.327 0.3957 [70]
136 70 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2604 5:14:31 บางส่วน 63.7N 108.8W 1.4062 0.2509 [71]
136 71 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2622 12:18:09 บางส่วน 63N 136.4E 1.4872 0.1039 [72]

อ้างอิง[แก้]

  1. ในปี ค.ศ. 1883 คณะสำรวจนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกาเดินทางจากเปรูไปยังเกาะแคโรไลน์โดยเรือยูเอสเอสฮาร์ตฟอร์ด (USS Hartford) เพื่อไปสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่ 6 พฤษภาคม ส่วนคณะสำรวจชาวฝรั่งเศสก็ได้สังเกตการณ์อยู่บนเกาะแคโรไลน์เช่นกัน [1]