แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 119

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 119 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 119 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 2 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 1 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 51 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 850 - ค.ศ. 2112 กินเวลาทั้งสิ้น 1,262 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
119 1 15 พฤษภาคม ค.ศ. 850 12:49:29 บางส่วน 63.2N 138.7W 1.5295 0.0066 [1]
119 2 25 พฤษภาคม ค.ศ. 868 20:11:13 บางส่วน 64N 100.9E 1.4636 0.1327 [2]
119 3 6 มิถุนายน ค.ศ. 886 3:28:26 บางส่วน 64.8N 18.7W 1.3944 0.2647 [3]
119 4 16 มิถุนายน ค.ศ. 904 10:45:03 บางส่วน 65.8N 138.4W 1.3251 0.3964 [4]
119 5 27 มิถุนายน ค.ศ. 922 18:00:27 บางส่วน 66.7N 101.8E 1.2555 0.5277 [5]
119 6 8 กรกฎาคม ค.ศ. 940 1:16:23 บางส่วน 67.7N 18.5W 1.1868 0.6564 [6]
119 7 19 กรกฎาคม ค.ศ. 958 8:34:18 บางส่วน 68.7N 139.8W 1.1204 0.7797 [7]
119 8 29 กรกฎาคม ค.ศ. 976 15:55:20 บางส่วน 69.6N 97.6E 1.0571 0.8957 [8]
119 9 9 สิงหาคม ค.ศ. 994 23:21:16 เต็มดวง 70.5N 26.8W 0.9985 1.0017 - - [9]
119 10 20 สิงหาคม ค.ศ. 1012 6:50:51 เต็มดวง 73N 143.6E 0.9437 1.0086 91 0:32s [10]
119 11 31 สิงหาคม ค.ศ. 1030 14:27:31 ผสม 64.8N 6.5E 0.8957 1.0044 34 0:18 [11]
119 12 10 กันยายน ค.ศ. 1048 22:09:40 วงแหวน 56.8N 119.9W 0.853 0.9995 4 0:2 [12]
119 13 22 กันยายน ค.ศ. 1066 5:59:31 วงแหวน 49.7N 115.7E 0.8173 0.9941 35 0:29 [13]
119 14 2 ตุลาคม ค.ศ. 1084 13:55:25 วงแหวน 43.3N 8.6W 0.7874 0.9887 64 1:0 [14]
119 15 13 ตุลาคม ค.ศ. 1102 21:59:25 วงแหวน 37.8N 133.9W 0.7648 0.9833 91 1:35 [15]
119 16 24 ตุลาคม ค.ศ. 1120 6:09:13 วงแหวน 33.2N 100E 0.7478 0.9781 117 2:12 [16]
119 17 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1138 14:24:41 วงแหวน 29.4N 27.2W 0.7362 0.9732 141 2:51 [17]
119 18 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1156 22:44:29 วงแหวน 26.5N 155.2W 0.7287 0.9687 164 3:28 [18]
119 19 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1174 7:08:31 วงแหวน 24.4N 76E 0.725 0.9648 185 4:2 [19]
119 20 6 ธันวาคม ค.ศ. 1192 15:33:28 วงแหวน 23.1N 52.9W 0.7228 0.9614 203 4:30 [20]
119 21 17 ธันวาคม ค.ศ. 1210 23:58:47 วงแหวน 22.5N 178.1E 0.7215 0.9585 217 4:51 [21]
119 22 28 ธันวาคม ค.ศ. 1228 8:22:01 วงแหวน 22.5N 49.7E 0.719 0.9563 227 5:4 [22]
119 23 8 มกราคม ค.ศ. 1247 16:43:15 วงแหวน 23.1N 78.1W 0.7154 0.9547 234 5:9 [23]
119 24 19 มกราคม ค.ศ. 1265 0:57:35 วงแหวน 23.9N 156E 0.7068 0.9538 234 5:8 [24]
119 25 30 มกราคม ค.ศ. 1283 9:06:55 วงแหวน 25.1N 31.5E 0.6948 0.9533 232 5:2 [25]
119 26 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1301 17:06:50 วงแหวน 26.4N 90.3W 0.6757 0.9533 226 4:53 [26]
119 27 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1319 0:59:44 วงแหวน 28N 150.1E 0.6516 0.9537 218 4:42 [27]
119 28 3 มีนาคม ค.ศ. 1337 8:40:41 วงแหวน 29.5N 34.1E 0.6182 0.9543 207 4:32 [28]
119 29 14 มีนาคม ค.ศ. 1355 16:13:55 วงแหวน 31.2N 79.3W 0.5792 0.9552 196 4:22 [29]
119 30 24 มีนาคม ค.ศ. 1373 23:35:23 วงแหวน 32.7N 170.9E 0.5311 0.9561 186 4:15 [30]
119 31 5 เมษายน ค.ศ. 1391 6:47:41 วงแหวน 33.9N 64.2E 0.4761 0.957 176 4:11 [31]
119 32 15 เมษายน ค.ศ. 1409 13:49:19 วงแหวน 34.6N 39.1W 0.413 0.9577 168 4:11 [32]
119 33 26 เมษายน ค.ศ. 1427 20:43:40 วงแหวน 34.7N 140.2W 0.3444 0.9583 161 4:15 [33]
119 34 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1445 3:29:38 วงแหวน 33.8N 121.2E 0.2692 0.9585 157 4:24 [34]
119 35 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1463 10:08:52 วงแหวน 31.9N 24.2E 0.189 0.9584 154 4:38 [35]
119 36 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1481 16:42:59 วงแหวน 28.8N 71.9W 0.1053 0.9577 155 4:57 [36]
119 37 8 มิถุนายน ค.ศ. 1499 23:13:39 วงแหวน 24.7N 167.8W 0.0195 0.9567 158 5:22 [37]
119 38 19 มิถุนายน ค.ศ. 1517 5:41:31 วงแหวน 19.5N 96.1E -0.0683 0.9552 164 5:50 [38]
119 39 30 มิถุนายน ค.ศ. 1535 12:08:20 วงแหวน 13.5N 0.6W -0.1565 0.9533 173 6:19 [39]
119 40 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1553 18:36:34 วงแหวน 6.8N 98.5W -0.243 0.9509 185 6:46 [40]
119 41 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1571 1:07:18 วงแหวน 0.5S 162.1E -0.3266 0.9481 201 7:8 [41]
119 42 11 สิงหาคม ค.ศ. 1589 7:41:04 วงแหวน 8.2S 61.4E -0.4072 0.945 221 7:25 [42]
119 43 22 สิงหาคม ค.ศ. 1607 14:20:48 วงแหวน 16.1S 41.4W -0.4824 0.9416 245 7:34 [43]
119 44 1 กันยายน ค.ศ. 1625 21:06:57 วงแหวน 24.2S 146.4W -0.552 0.938 274 7:37 [44]
119 45 13 กันยายน ค.ศ. 1643 4:01:21 วงแหวน 32.3S 106.3E -0.6145 0.9343 307 7:35 [45]
119 46 23 กันยายน ค.ศ. 1661 11:02:34 วงแหวน 40.3S 3W -0.6711 0.9306 347 7:29 [46]
119 47 4 ตุลาคม ค.ศ. 1679 18:13:56 วงแหวน 48S 114.9W -0.7191 0.927 391 7:21 [47]
119 48 15 ตุลาคม ค.ศ. 1697 1:33:41 วงแหวน 55.5S 131.2E -0.7603 0.9236 441 7:12 [48]
119 49 27 ตุลาคม ค.ศ. 1715 9:02:48 วงแหวน 62.5S 15.5E -0.7939 0.9206 494 7:2 [49]
119 50 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1733 16:40:15 วงแหวน 69S 101.2W -0.8208 0.9179 548 6:53 [50]
119 51 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1751 0:26:00 วงแหวน 74.9S 142.8E -0.8411 0.9159 597 6:45 [51]
119 52 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1769 8:18:40 วงแหวน 80S 32E -0.8559 0.9144 638 6:38 [52]
119 53 9 ธันวาคม ค.ศ. 1787 16:15:38 วงแหวน 83.4S 62.7W -0.8675 0.9136 672 6:32 [53]
119 54 21 ธันวาคม ค.ศ. 1805 0:17:38 วงแหวน 83.1S 143.8W -0.8751 0.9134 692 6:27 [54]
119 55 1 มกราคม ค.ศ. 1824 8:21:09 วงแหวน 79.9S 116.2E -0.8821 0.9139 705 6:21 [55]
119 56 11 มกราคม ค.ศ. 1842 16:25:41 วงแหวน 75.8S 1.4E -0.8882 0.9151 710 6:15 [56]
119 57 23 มกราคม ค.ศ. 1860 0:27:31 วงแหวน 71.8S 117.2W -0.8969 0.9168 719 6:7 [57]
119 58 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1878 8:27:52 วงแหวน 67.9S 122.4E -0.9071 0.9191 729 5:59 [58]
119 59 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1896 16:23:13 วงแหวน 64.6S 3.5E -0.922 0.9218 761 5:48 [59]
119 60 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1914 0:13:01 วงแหวน 62.1S 113.3W -0.9416 0.9248 839 5:35 [60]
119 61 7 มีนาคม ค.ศ. 1932 7:55:50 วงแหวน 60.7S 134.4E -0.9673 0.9277 1083 5:19 [61]
119 62 18 มีนาคม ค.ศ. 1950 15:32:01 วงแหวน 60.9S 40.9E 0.9988 0.962 - - [62]
119 63 28 มีนาคม ค.ศ. 1968 23:00:30 บางส่วน 61S 79.8W -1.037 0.899 [63]
119 64 9 เมษายน ค.ศ. 1986 6:21:22 บางส่วน 61.2S 161.4E -1.0822 0.8236 [64]
119 65 19 เมษายน ค.ศ. 2004 13:35:05 บางส่วน 61.6S 44.3E -1.1335 0.7367 [65]
119 66 30 เมษายน ค.ศ. 2022 20:42:36 บางส่วน 62.1S 71.5W -1.1901 0.6396 [66]
119 67 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2040 3:43:02 บางส่วน 62.8S 174.4E -1.2529 0.5306 [67]
119 68 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2058 10:39:25 บางส่วน 63.5S 61.1E -1.3194 0.4141 [68]
119 69 1 มิถุนายน ค.ศ 2076 17:31:22 บางส่วน 64.4S 51.2W -1.3897 0.2897 [69]
119 70 13 มิถุนายน ค.ศ 2094 0:22:11 บางส่วน 65.3S 163.6W -1.4613 0.1618 [70]
119 71 24 มิถุนายน ค.ศ 2112 7:09:53 บางส่วน 66.3S 84.4E -1.5356 0.0282 [71]

อ้างอิง[แก้]