แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 148

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 148 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 75 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 148 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 20 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 2 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 1 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 40 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 12 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1653 – ค.ศ. 2987 กินเวลาทั้งสิ้น 1334.23 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
148 1 21 กันยายน ค.ศ. 1653 15:55:44 บางส่วน 61S 149.7W -1.545 0.0324 [1]
148 2 2 ตุลาคม ค.ศ. 1671 23:13:22 บางส่วน 61S 92.1E -1.4952 0.1177 [2]
148 3 13 ตุลาคม ค.ศ. 1689 6:40:02 บางส่วน 61.2S 28.3W -1.4517 0.192 [3]
148 4 25 ตุลาคม ค.ศ. 1707 14:17:22 บางส่วน 61.6S 151.3W -1.4161 0.2528 [4]
148 5 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1725 22:02:52 บางส่วน 62.1S 83.5E -1.3861 0.3038 [5]
148 6 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1743 5:58:25 บางส่วน 62.8S 44.4W -1.3634 0.3424 [6]
148 7 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1761 14:00:27 บางส่วน 63.7S 174.2W -1.3451 0.3732 [7]
148 8 7 ธันวาคม ค.ศ. 1779 22:08:56 บางส่วน 64.6S 54.2E -1.3315 0.3962 [8]
148 9 18 ธันวาคม ค.ศ. 1797 6:21:51 บางส่วน 65.6S 79W -1.3208 0.4142 [9]
148 10 30 ธันวาคม ค.ศ. 1815 14:38:39 บางส่วน 66.7S 146.4E -1.3129 0.4273 [10]
148 11 9 มกราคม ค.ศ. 1834 22:55:31 บางส่วน 67.8S 11.3E -1.3043 0.4418 [11]
148 12 21 มกราคม ค.ศ. 1852 7:12:16 บางส่วน 68.9S 124.3W -1.2948 0.4577 [12]
148 13 31 มกราคม ค.ศ. 1870 15:26:25 บางส่วน 69.9S 100E -1.2829 0.4781 [13]
148 14 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1888 23:38:15 บางส่วน 70.7S 35.7W -1.2684 0.5029 [14]
148 15 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1906 7:43:20 บางส่วน 71.4S 170.3W -1.2479 0.5386 [15]
148 16 5 มีนาคม ค.ศ. 1924 15:44:20 บางส่วน 71.9S 55.6E -1.2232 0.5819 [16]
148 17 16 มีนาคม ค.ศ. 1942 23:37:07 บางส่วน 72.2S 76.8W -1.1908 0.6393 [17]
148 18 27 มีนาคม ค.ศ. 1960 7:25:07 บางส่วน 72.1S 151.9E -1.1537 0.7058 [18]
148 19 7 เมษายน ค.ศ. 1978 15:03:47 บางส่วน 71.9S 23.3E -1.1081 0.7883 [19]
148 20 17 เมษายน ค.ศ. 1996 22:38:12 บางส่วน 71.3S 104W -1.058 0.8799 [20]
148 21 29 เมษายน ค.ศ. 2014 6:04:33 วงแหวน 70.6S 131.3E 1 0.9868 - - [21]
148 22 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2032 13:26:42 วงแหวน 51.3S 7.1W -0.9375 0.9957 44 0:22 [22]
148 23 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2050 20:42:50 ผสม 40.1S 123.7W -0.8688 1.0038 27 0:21 [23]
148 24 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2068 3:56:39 เต็มดวง 31S 123.2E -0.797 1.011 63 1:6 [24]
148 25 11 มิถุนายน ค.ศ. 2086 11:07:14 เต็มดวง 23.2S 12.5E -0.7215 1.0174 86 1:48 [25]
148 26 22 มิถุนายน ค.ศ. 2104 18:16:21 เต็มดวง 16.6S 96.8W -0.6438 1.0231 103 2:26 [26]
148 27 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2122 1:25:31 เต็มดวง 11S 154.7E -0.5649 1.028 114 2:56 [27]
148 28 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2140 8:36:11 เต็มดวง 6.7S 46.5E -0.4861 1.0322 124 3:18 [28]
148 29 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2158 15:49:17 เต็มดวง 3.4S 61.8W -0.4087 1.0356 131 3:32 [29]
148 30 4 สิงหาคม ค.ศ. 2176 23:05:55 เต็มดวง 1.3S 170.5W -0.3333 1.0383 136 3:40 [30]
148 31 16 สิงหาคม ค.ศ. 2194 6:28:08 เต็มดวง 0.2S 79.6E -0.2616 1.0403 139 3:44 [31]
148 32 27 สิงหาคม ค.ศ. 2212 13:56:17 เต็มดวง 0.1S 31.7W -0.194 1.0416 142 3:45 [32]
148 33 7 กันยายน ค.ศ. 2230 21:30:39 เต็มดวง 0.7S 144.5W -0.1309 1.0424 143 3:44 [33]
148 34 18 กันยายน ค.ศ. 2248 5:13:07 เต็มดวง 2S 100.6E -0.0738 1.0426 143 3:42 [34]
148 35 29 กันยายน ค.ศ. 2266 13:03:57 เต็มดวง 3.7S 16.4W -0.0233 1.0425 142 3:40 [35]
148 36 9 ตุลาคม ค.ศ. 2284 21:03:48 เต็มดวง 5.7S 135.8W 0.0205 1.042 140 3:39 [36]
148 37 22 ตุลาคม ค.ศ. 2302 5:11:16 เต็มดวง 7.8S 102.9E 0.0584 1.0413 139 3:38 [37]
148 38 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2320 13:28:19 เต็มดวง 9.8S 20.8W 0.0888 1.0406 136 3:38 [38]
148 39 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2338 21:52:54 เต็มดวง 11.7S 146.4W 0.1131 1.0399 134 3:38 [39]
148 40 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2356 6:24:55 เต็มดวง 13.2S 86.3E 0.1317 1.0394 133 3:40 [40]
148 41 4 ธันวาคม ค.ศ. 2374 15:02:56 เต็มดวง 14.1S 42.4W 0.1455 1.039 132 3:42 [41]
148 42 14 ธันวาคม ค.ศ. 2392 23:46:26 เต็มดวง 14.5S 172.4W 0.155 1.0391 133 3:46 [42]
148 43 26 ธันวาคม ค.ศ. 2410 8:33:58 เต็มดวง 14.1S 56.6E 0.1613 1.0395 134 3:50 [43]
148 44 5 มกราคม ค.ศ. 2429 17:22:56 เต็มดวง 13S 74.9W 0.1666 1.0404 137 3:56 [44]
148 45 17 มกราคม ค.ศ. 2447 2:14:03 เต็มดวง 11.1S 152.9E 0.1703 1.0417 141 4:3 [45]
148 46 27 มกราคม ค.ศ. 2465 11:03:49 เต็มดวง 8.3S 20.8E 0.1751 1.0435 147 4:11 [46]
148 47 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2483 19:51:56 เต็มดวง 4.8S 111.2W 0.1817 1.0457 155 4:20 [47]
148 48 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2501 4:35:21 เต็มดวง 0.6S 117.7E 0.1925 1.0483 163 4:31 [48]
148 49 2 มีนาคม ค.ศ. 2519 13:15:24 เต็มดวง 4.2N 12.9W 0.2062 1.0511 173 4:42 [49]
148 50 12 มีนาคม ค.ศ. 2537 21:49:07 เต็มดวง 9.5N 142.2W 0.2254 1.0542 184 4:53 [50]
148 51 24 มีนาคม ค.ศ. 2555 6:16:23 เต็มดวง 15.2N 90E 0.2502 1.0574 195 5:4 [51]
148 52 3 เมษายน ค.ศ. 2573 14:36:16 เต็มดวง 21.4N 35.9W 0.2815 1.0606 207 5:13 [52]
148 53 14 เมษายน ค.ศ. 2591 22:49:07 เต็มดวง 27.7N 160W 0.3189 1.0637 220 5:19 [53]
148 54 26 เมษายน ค.ศ. 2609 6:54:26 เต็มดวง 34.2N 78.2E 0.3627 1.0665 233 5:23 [54]
148 55 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2627 14:52:04 เต็มดวง 40.8N 41W 0.4129 1.0688 246 5:22 [55]
148 56 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2645 22:43:18 เต็มดวง 47.4N 157.7W 0.4686 1.0707 261 5:17 [56]
148 57 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2663 6:28:21 เต็มดวง 53.7N 88.7E 0.5295 1.0719 276 5:7 [57]
148 58 8 มิถุนายน ค.ศ. 2681 14:07:31 เต็มดวง 59.7N 21.1W 0.5953 1.0724 294 4:54 [58]
148 59 19 มิถุนายน ค.ศ. 2699 21:42:32 เต็มดวง 64.9N 126.6W 0.6645 1.072 314 4:38 [59]
148 60 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2717 5:13:30 เต็มดวง 69.2N 133.9E 0.7368 1.0707 342 4:20 [60]
148 61 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2735 12:43:11 เต็มดวง 71.7N 40.5E 0.8101 1.0682 381 3:59 [61]
148 62 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2753 20:10:02 เต็มดวง 72.2N 46.7W 0.8853 1.0646 458 3:35 [62]
148 63 3 สิงหาคม ค.ศ. 2771 3:38:34 เต็มดวง 69.6N 129.5W 0.959 1.059 704 3:5 [63]
148 64 13 สิงหาคม ค.ศ. 2789 11:07:04 บางส่วน 62.1N 146.1E 1.0325 0.958 [64]
148 65 24 สิงหาคม ค.ศ. 2807 18:39:28 บางส่วน 61.7N 24.5E 1.1023 0.8227 [65]
148 66 4 กันยายน ค.ศ. 2825 2:13:41 บางส่วน 61.3N 97.3W 1.17 0.692 [66]
148 67 15 กันยายน ค.ศ. 2843 9:54:00 บางส่วน 61.2N 139.4E 1.2325 0.5724 [67]
148 68 25 กันยายน ค.ศ. 2861 17:38:14 บางส่วน 61.2N 15.1E 1.2912 0.4607 [68]
148 69 7 ตุลาคม ค.ศ. 2879 1:29:04 บางส่วน 61.3N 110.8W 1.3441 0.3612 [69]
148 70 17 ตุลาคม ค.ศ. 2897 9:25:31 บางส่วน 61.6N 121.9E 1.3918 0.2723 [70]
148 71 29 ตุลาคม ค.ศ. 2915 17:29:53 บางส่วน 62.1N 7.5W 1.4323 0.1978 [71]
148 72 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2933 1:40:31 บางส่วน 62.6N 138.6W 1.4676 0.1339 [72]
148 73 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2951 9:57:41 บางส่วน 63.4N 88.5E 1.497 0.0814 [73]
148 74 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2969 18:20:54 บางส่วน 64.2N 46.2W 1.521 0.0393 [74]
148 75 12 ธันวาคม ค.ศ. 2987 2:50:04 บางส่วน 65.2N 177.4E 1.5396 0.0074 [75]

อ้างอิง[แก้]