แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 153

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 153 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 153 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 13 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 49 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 6 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1870 – ค.ศ. 3114 กินเวลาทั้งสิ้น 1244.08 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
153 1 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1870 11:02:31 บางส่วน 69.2N 170.9E 1.5044 0.0742 [1]
153 2 7 สิงหาคม ค.ศ. 1888 18:05:46 บางส่วน 70.1N 53E 1.4369 0.1983 [2]
153 3 20 สิงหาคม ค.ศ. 1906 1:12:50 บางส่วน 70.8N 66.4W 1.3731 0.3147 [3]
153 4 30 สิงหาคม ค.ศ. 1924 8:23:00 บางส่วน 71.5N 172.9E 1.3123 0.4245 [4]
153 5 10 กันยายน ค.ศ. 1942 15:39:32 บางส่วน 71.9N 50E 1.2571 0.523 [5]
153 6 20 กันยายน ค.ศ. 1960 22:59:56 บางส่วน 72.1N 74.1W 1.2057 0.6139 [6]
153 7 2 ตุลาคม ค.ศ. 1978 6:28:43 บางส่วน 72N 159.6E 1.1616 0.6905 [7]
153 8 12 ตุลาคม ค.ศ. 1996 14:03:04 บางส่วน 71.7N 32.1E 1.1227 0.7575 [8]
153 9 23 ตุลาคม ค.ศ. 2014 21:45:39 บางส่วน 71.2N 97.2W 1.0908 0.8114 [9]
153 10 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2032 5:34:13 บางส่วน 70.4N 132.6E 1.0643 0.8554 [10]
153 11 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2050 13:30:53 บางส่วน 69.5N 1E 1.0447 0.8874 [11]
153 12 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2068 21:32:30 บางส่วน 68.5N 131.1W 1.0299 0.9109 [12]
153 13 6 ธันวาคม ค.ศ. 2086 5:38:55 บางส่วน 67.4N 96.2E 1.0194 0.9271 [13]
153 14 17 ธันวาคม ค.ศ. 2104 13:48:27 วงแหวน 66.4N 36.6W 1.012 0.9381 - - [14]
153 15 28 ธันวาคม ค.ศ. 2122 22:00:56 วงแหวน 65.3N 169.8W 1.0072 0.945 - - [15]
153 16 8 มกราคม ค.ศ. 2141 6:12:38 วงแหวน 64.3N 57.7E 1.0024 0.9522 - - [16]
153 17 19 มกราคม ค.ศ. 2159 14:23:27 วงแหวน 63.4N 74.2W 0.9974 0.96 - - [17]
153 18 29 มกราคม ค.ศ. 2177 22:30:30 วงแหวน 57.6N 165.1E 0.9897 0.9212 - 6:55 [18]
153 19 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2195 6:34:27 วงแหวน 55.2N 41.6E 0.9797 0.9218 - 6:52 [19]
153 20 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2213 14:30:14 วงแหวน 53.4N 78.6W 0.9635 0.923 1080 6:44 [20]
153 21 4 มีนาคม ค.ศ. 2231 22:20:24 วงแหวน 52.4N 163E 0.943 0.9246 838 6:32 [21]
153 22 15 มีนาคม ค.ศ. 2249 6:00:45 วงแหวน 52N 48.4E 0.9149 0.9266 666 6:18 [22]
153 23 26 มีนาคม ค.ศ. 2267 13:33:45 วงแหวน 52.3N 63.7W 0.881 0.9289 549 6:3 [23]
153 24 5 เมษายน ค.ศ. 2285 20:55:23 วงแหวน 52.9N 171.4W 0.8379 0.9315 459 5:50 [24]
153 25 18 เมษายน ค.ศ. 2303 4:09:26 วงแหวน 53.8N 83.7E 0.7889 0.9341 393 5:38 [25]
153 26 28 เมษายน ค.ศ. 2321 11:12:59 วงแหวน 54.5N 17W 0.7315 0.9367 341 5:30 [26]
153 27 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2339 18:08:04 วงแหวน 54.7N 114.5W 0.6672 0.9392 300 5:24 [27]
153 28 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2357 0:54:23 วงแหวน 53.9N 151E 0.5961 0.9415 269 5:24 [28]
153 29 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2375 7:34:33 วงแหวน 52N 57.9E 0.52 0.9436 243 5:26 [29]
153 30 10 มิถุนายน ค.ศ. 2393 14:08:41 วงแหวน 48.8N 34.4W 0.4389 0.9453 224 5:34 [30]
153 31 21 มิถุนายน ค.ศ. 2411 20:37:43 วงแหวน 44.2N 126.9W 0.3537 0.9467 210 5:46 [31]
153 32 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2429 3:04:30 วงแหวน 38.6N 139.6E 0.2668 0.9476 200 6:1 [32]
153 33 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2447 9:29:35 วงแหวน 32.2N 45.1E 0.1786 0.9481 194 6:18 [33]
153 34 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2465 15:54:48 วงแหวน 25N 50.6W 0.0904 0.9482 191 6:35 [34]
153 35 3 สิงหาคม ค.ศ. 2483 22:21:18 วงแหวน 17.4N 147.7W 0.003 0.9479 192 6:50 [35]
153 36 15 สิงหาคม ค.ศ. 2501 4:52:08 วงแหวน 9.5N 113.4E -0.081 0.9471 195 7:1 [36]
153 37 26 สิงหาคม ค.ศ. 2519 11:27:49 วงแหวน 1.4N 12.7E -0.161 0.946 201 7:8 [37]
153 38 5 กันยายน ค.ศ. 2537 18:08:59 วงแหวน 6.7S 89.6W -0.2368 0.9446 210 7:11 [38]
153 39 17 กันยายน ค.ศ. 2555 0:58:18 วงแหวน 14.8S 165.9E -0.3061 0.9429 221 7:10 [39]
153 40 27 กันยายน ค.ศ. 2573 7:55:50 วงแหวน 22.7S 59.4E -0.369 0.9411 233 7:6 [40]
153 41 8 ตุลาคม ค.ศ. 2591 15:02:49 วงแหวน 30.2S 49.1W -0.4245 0.9393 247 7:0 [41]
153 42 19 ตุลาคม ค.ศ. 2609 22:18:05 วงแหวน 37.4S 159.2W -0.4734 0.9375 263 6:53 [42]
153 43 31 ตุลาคม ค.ศ. 2627 5:43:51 วงแหวน 44S 89.1E -0.514 0.9358 278 6:44 [43]
153 44 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2645 13:18:36 วงแหวน 49.9S 23.6W -0.5477 0.9344 293 6:35 [44]
153 45 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2663 21:02:01 วงแหวน 54.9S 136.6W -0.5747 0.9333 305 6:26 [45]
153 46 2 ธันวาคม ค.ศ. 2681 4:53:55 วงแหวน 58.6S 110.4E -0.5952 0.9326 314 6:18 [46]
153 47 13 ธันวาคม ค.ศ. 2699 12:52:50 วงแหวน 60.9S 2.3W -0.6106 0.9325 320 6:8 [47]
153 48 24 ธันวาคม ค.ศ. 2717 20:58:06 วงแหวน 61.5S 115.6W -0.621 0.9329 321 6:0 [48]
153 49 5 มกราคม ค.ศ. 2736 5:06:12 วงแหวน 60.6S 130E -0.63 0.934 318 5:50 [49]
153 50 15 มกราคม ค.ศ. 2754 13:18:44 วงแหวน 58.3S 13.1E -0.6358 0.9356 310 5:39 [50]
153 51 26 มกราคม ค.ศ. 2772 21:31:18 วงแหวน 55.2S 105.7W -0.6426 0.9378 300 5:27 [51]
153 52 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2790 5:44:15 วงแหวน 51.5S 133.7E -0.6495 0.9407 286 5:12 [52]
153 53 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2808 13:53:37 วงแหวน 47.8S 12.9E -0.6601 0.9441 271 4:56 [53]
153 54 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2826 22:01:00 วงแหวน 44.2S 108.3W -0.6729 0.948 254 4:38 [54]
153 55 10 มีนาคม ค.ศ. 2844 6:02:50 วงแหวน 41S 131.5E -0.6913 0.9523 236 4:18 [55]
153 56 21 มีนาคม ค.ศ. 2862 13:59:08 วงแหวน 38.5S 12.4E -0.7148 0.957 218 3:55 [56]
153 57 31 มีนาคม ค.ศ. 2880 21:48:29 วงแหวน 36.8S 105.1W -0.7447 0.9619 201 3:32 [57]
153 58 12 เมษายน ค.ศ. 2898 5:31:42 วงแหวน 36.2S 138.9E -0.7801 0.9669 185 3:6 [58]
153 59 23 เมษายน ค.ศ. 2916 13:07:22 วงแหวน 37.1S 24.8E -0.8223 0.9718 173 2:39 [59]
153 60 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2934 20:36:37 วงแหวน 39.7S 87.5W -0.8706 0.9764 168 2:12 [60]
153 61 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2952 3:59:11 วงแหวน 44.9S 162.2E -0.9249 0.9803 182 1:46 [61]
153 62 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2970 11:17:06 วงแหวน 55.7S 55.7E -0.9834 0.9826 362 1:26 [62]
153 63 5 มิถุนายน ค.ศ. 2988 18:28:53 บางส่วน 64.8S 51.6W -1.0476 0.9018 [63]
153 64 18 มิถุนายน ค.ศ. 3006 1:38:21 บางส่วน 65.8S 168.4W -1.1143 0.7829
153 65 28 มิถุนายน ค.ศ. 3024 8:44:29 บางส่วน 66.8S 75.2E -1.1841 0.6570
153 66 9 กรกฎาคม ค.ศ. 3042 15:51:12 บางส่วน 67.8S 41.7W -1.2542 0.5293
153 67 19 กรกฎาคม ค.ศ. 3060 22:56:05 บางส่วน 68.8S 158.6W -1.3262 0.3971
153 68 31 กรกฎาคม ค.ศ. 3078 6:04:38 บางส่วน 69.7S 82.9E -1.3958 0.2684
153 69 10 สิงหาคม ค.ศ. 3096 13:14:10 บางส่วน 70.5S 36.3W -1.4650 0.1399
153 70 22 สิงหาคม ค.ศ. 3114 20:29:10 บางส่วน 71.1S 157.4W -1.5304 0.0178

อ้างอิง[แก้]