แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 120

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาพเคลื่อนไหวแสดงวงรอบแซรอสในประวัติศาสตร์
22 ธันวาคม ค.ศ. 1870
เป็นครั้งที่ 53 ในชุดนี้
1 มกราคม ค.ศ. 1889
เป็นครั้งที่ 54 ในชุดนี้
9 มีนาคม ค.ศ. 1997, ชิตา, รัสเซีย
เป็นครั้งที่ 60 ในชุดนี้

แซรอสชุดที่ 120 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 120 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 25 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 4 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 26 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 933 - ค.ศ. 2195 กินเวลาทั้งสิ้น 1,262 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
120 1 27 พฤษภาคม ค.ศ. 933 4:10:41 บางส่วน 67.7S 132.3E -1.5258 0.063 [1]
120 2 7 มิถุนายน ค.ศ. 951 10:33:36 บางส่วน 66.7S 25.1E -1.4414 0.2073 [2]
120 3 17 มิถุนายน ค.ศ. 969 16:54:26 บางส่วน 65.7S 81W -1.3547 0.3558 [3]
120 4 28 มิถุนายน ค.ศ. 987 23:17:31 บางส่วน 64.8S 172.8E -1.269 0.5024 [4]
120 5 9 กรกฏาคม ค.ศ. 1005 5:42:18 บางส่วน 63.9S 66.5E -1.1837 0.6481 [5]
120 6 20 กรกฏาคม ค.ศ. 1023 12:11:29 บางส่วน 63S 40.6W -1.1015 0.7883 [6]
120 7 30 กรกฏาคม ค.ศ. 1041 18:45:44 บางส่วน 62.3S 148.7W -1.0226 0.9223 [7]
120 8 11 สิงหาคม ค.ศ. 1059 1:27:30 วงแหวน 49.9S 125.8E -0.9493 0.9337 775 6:10 [8]
120 9 21 สิงหาคม ค.ศ. 1077 8:17:11 วงแหวน 43.9S 27E -0.8817 0.9344 502 6:21 [9]
120 10 1 กันยายน ค.ศ. 1095 15:14:39 วงแหวน 41.2S 76W -0.8197 0.9343 414 6:24 [10]
120 11 11 กันยายน ค.ศ. 1113 22:22:41 วงแหวน 40.5S 177.7E -0.7658 0.9336 373 6:24 [11]
120 12 23 กันยายน ค.ศ. 1131 5:39:54 วงแหวน 41.2S 68.9E -0.7188 0.9328 351 6:24 [12]
120 13 3 ตุลาคม ค.ศ. 1149 13:08:11 วงแหวน 43S 42.7W -0.6802 0.932 339 6:24 [13]
120 14 14 ตุลาคม ค.ศ. 1167 20:44:41 วงแหวน 45.4S 156W -0.6477 0.9313 332 6:24 [14]
120 15 25 ตุลาคม ค.ศ. 1185 4:31:56 วงแหวน 48.4S 88.5E -0.6233 0.9308 328 6:24 [15]
120 16 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1203 12:25:54 วงแหวน 51.4S 27.9W -0.6037 0.9307 323 6:23 [16]
120 17 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1221 20:27:28 วงแหวน 54.2S 145W -0.59 0.931 319 6:20 [17]
120 18 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1239 4:33:35 วงแหวน 56.5S 98.1E -0.5795 0.9318 313 6:16 [18]
120 19 7 ธันวาคม ค.ศ. 1257 12:44:36 วงแหวน 57.9S 18.9W -0.5725 0.9332 305 6:9 [19]
120 20 18 ธันวาคม ค.ศ. 1275 20:56:34 วงแหวน 58S 135.5W -0.5657 0.9352 294 6:0 [20]
120 21 29 ธันวาคม ค.ศ. 1293 5:09:12 วงแหวน 56.8S 107.6E -0.5588 0.9379 279 5:48 [21]
120 22 9 มกราคม ค.ศ. 1312 13:20:03 วงแหวน 54.3S 10.2W -0.55 0.9413 261 5:33 [22]
120 23 19 มกราคม ค.ศ. 1330 21:28:48 วงแหวน 50.6S 129W -0.5391 0.9452 240 5:16 [23]
120 24 31 มกราคม ค.ศ. 1348 5:31:34 วงแหวน 46S 111.9E -0.5226 0.9499 216 4:55 [24]
120 25 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1366 13:29:55 วงแหวน 40.6S 7.4W -0.5016 0.9549 190 4:32 [25]
120 26 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1384 21:20:45 วงแหวน 34.6S 126W -0.4738 0.9605 162 4:5 [26]
120 27 4 มีนาคม ค.ศ. 1402 5:06:39 วงแหวน 28.2S 115.9E -0.441 0.9665 134 3:34 [27]
120 28 14 มีนาคม ค.ศ. 1420 12:42:57 วงแหวน 21.4S 0.3W -0.3994 0.9727 106 2:59 [28]
120 29 25 มีนาคม ค.ศ. 1438 20:14:23 วงแหวน 14.5S 115.5W -0.3529 0.979 80 2:21 [29]
120 30 5 เมษายน ค.ศ. 1456 3:37:14 วงแหวน 7.3S 131.5E -0.298 0.9853 54 1:40 [30]
120 31 16 เมษายน ค.ศ. 1474 10:55:48 วงแหวน 0.2S 19.7E -0.2387 0.9916 30 0:58 [31]
120 32 26 เมษายน ค.ศ. 1492 18:07:10 วงแหวน 6.8N 90W -0.1723 0.9976 8 0:16 [32]
120 33 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1510 1:16:15 ผสม 13.5N 161.4E -0.103 1.0033 12 0:22 [33]
120 34 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1528 8:21:05 ผสม 19.9N 54.6E -0.029 1.0085 29 0:56 [34]
120 35 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1546 15:24:40 ผสม 25.7N 51W 0.047 1.0133 46 1:24 [35]
120 36 8 มิถุนายน ค.ศ. 1564 22:26:49 ผสม 30.8N 155.4W 0.1253 1.0174 60 1:44 [36]
120 37 20 มิถุนายน ค.ศ. 1582 5:30:27 เต็มดวง 35N 100.8E 0.2032 1.021 73 1:59 [37]
120 38 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1600 12:35:58 เต็มดวง 38.2N 2.7W 0.2804 1.0238 84 2:8 [38]
120 39 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1618 19:44:30 เต็มดวง 40.4N 106.3W 0.3558 1.026 94 2:13 [39]
120 40 1 สิงหาคม ค.ศ. 1636 2:58:15 เต็มดวง 41.5N 148.9E 0.4279 1.0275 103 2:15 [40]
120 41 12 สิงหาคม ค.ศ. 1654 10:17:43 เต็มดวง 41.7N 42.5E 0.4962 1.0285 110 2:16 [41]
120 42 22 สิงหาคม ค.ศ. 1672 17:44:06 เต็มดวง 41.2N 66.2W 0.5594 1.0288 117 2:15 [42]
120 43 3 กันยายน ค.ศ. 1690 1:17:47 เต็มดวง 40.3N 177.4W 0.6173 1.0287 122 2:13 [43]
120 44 14 กันยายน ค.ศ. 1708 9:00:22 เต็มดวง 39.2N 68.3E 0.6685 1.0281 126 2:10 [44]
120 45 25 กันยายน ค.ศ. 1726 16:51:45 เต็มดวง 38N 49W 0.7134 1.0273 129 2:7 [45]
120 46 6 ตุลาคม ค.ศ. 1744 0:51:24 เต็มดวง 37N 169.1W 0.7521 1.0263 132 2:4 [46]
120 47 17 ตุลาคม ค.ศ. 1762 9:00:34 เต็มดวง 36.2N 67.6E 0.7836 1.0253 135 2:2 [47]
120 48 27 ตุลาคม ค.ศ. 1780 17:18:27 เต็มดวง 35.6N 58.6W 0.8083 1.0244 138 2:0 [48]
120 49 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1798 1:44:39 เต็มดวง 35.1N 172.5E 0.827 1.0237 141 1:59 [49]
120 50 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1816 10:17:23 เต็มดวง 35N 41.5E 0.8408 1.0233 144 2:0 [50]
120 51 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1834 18:56:35 เต็มดวง 34.9N 91.6W 0.8498 1.0233 150 2:2 [51]
120 52 11 ธันวาคม ค.ศ. 1852 3:40:44 เต็มดวง 35.2N 133.9E 0.8551 1.0237 156 2:5 [52]
120 53 22 ธันวาคม ค.ศ. 1870 12:27:33 เต็มดวง 35.7N 1.5W 0.8585 1.0248 165 2:11 [53]
120 54 1 มกราคม ค.ศ. 1889 21:16:50 เต็มดวง 36.7N 137.6W 0.8603 1.0262 175 2:17 [54]
120 55 14 มกราคม ค.ศ. 1907 6:05:43 เต็มดวง 38.3N 86.4E 0.8628 1.0281 189 2:25 [55]
120 56 24 มกราคม ค.ศ. 1925 14:54:03 เต็มดวง 40.5N 49.6W 0.8661 1.0304 206 2:32 [56]
120 57 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1943 23:38:10 เต็มดวง 43.6N 175.1E 0.8734 1.0331 229 2:39 [57]
120 58 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1961 8:19:48 เต็มดวง 47.4N 40E 0.883 1.036 258 2:45 [58]
120 59 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 16:55:06 เต็มดวง 52.1N 94.5W 0.8981 1.0391 298 2:49 [59]
120 60 9 มีนาคม ค.ศ. 1997 1:24:51 เต็มดวง 57.8N 130.7E 0.9183 1.042 356 2:50 [60]
120 61 20 มีนาคม ค.ศ. 2015 9:46:47 เต็มดวง 64.4N 6.6W 0.9454 1.0445 463 2:47 [61]
120 62 30 มีนาคม ค.ศ. 2033 18:02:36 เต็มดวง 71.3N 155.8W 0.9778 1.0462 781 2:37 [62]
120 63 11 เมษายน ค.ศ. 2051 2:10:39 บางส่วน 71.6N 32.2E 1.0169 0.9849 [63]
120 64 21 เมษายน ค.ศ. 2069 10:11:09 บางส่วน 71N 101.3W 1.0624 0.8992 [64]
120 65 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2087 18:04:42 บางส่วน 70.3N 127.6E 1.1139 0.8011 [65]
120 66 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2105 1:52:06 บางส่วน 69.4N 1.4W 1.1708 0.6921 [66]
120 67 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2123 9:33:27 บางส่วน 68.5N 128.2W 1.2325 0.5729 [67]
120 68 4 มิถุนายน ค.ศ. 2141 17:09:59 บางส่วน 67.5N 106.7E 1.2981 0.4458 [68]
120 69 16 มิถุนายน ค.ศ. 2159 0:42:44 บางส่วน 66.5N 17W 1.3668 0.3124 [69]
120 70 26 มิถุนายน ค.ศ. 2177 8:13:28 บางส่วน 65.5N 139.8W 1.4371 0.1758 [70]
120 71 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2195 15:41:21 บางส่วน 64.6N 98.5E 1.5095 0.0353 [71]

อ้างอิง[แก้]