แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 154

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 154 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 154 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 17 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 3 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 36 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1917 – ค.ศ. 3179 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
154 1 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1917 2:42:42 บางส่วน 63.7S 101.8E -1.5101 0.0863 [1]
154 2 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1935 9:16:28 บางส่วน 62.9S 5.9W -1.4259 0.2315 [2]
154 3 9 สิงหาคม ค.ศ. 1953 15:55:03 บางส่วน 62.2S 114.7W -1.344 0.3729 [3]
154 4 20 สิงหาคม ค.ศ. 1971 22:39:31 บางส่วน 61.7S 135.4E -1.2659 0.508 [4]
154 5 31 สิงหาคม ค.ศ. 1989 5:31:47 บางส่วน 61.3S 23.6E -1.1928 0.6344 [5]
154 6 11 กันยายน ค.ศ. 2007 12:32:24 บางส่วน 61S 90.2W -1.1255 0.7507 [6]
154 7 21 กันยายน ค.ศ. 2025 19:43:04 บางส่วน 60.9S 153.5E -1.0651 0.855 [7]
154 8 3 ตุลาคม ค.ศ. 2043 3:01:49 วงแหวน 61S 35.3E 1.0102 0.9497 - - [8]
154 9 13 ตุลาคม ค.ศ. 2061 10:32:10 วงแหวน 62.1S 54.4W -0.9639 0.9469 743 3:41 [9]
154 10 24 ตุลาคม ค.ศ. 2079 18:11:21 วงแหวน 63.4S 160.6W -0.9243 0.9484 495 3:39 [10]
154 11 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2097 2:01:25 วงแหวน 65.8S 86.8E -0.8926 0.9494 411 3:36 [11]
154 12 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2115 9:58:55 วงแหวน 68.7S 27.8W -0.8664 0.9503 365 3:32 [12]
154 13 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2133 18:05:55 วงแหวน 72S 143.5W -0.8473 0.9513 337 3:27 [13]
154 14 8 ธันวาคม ค.ศ. 2151 2:18:31 วงแหวน 75.1S 103.1E -0.832 0.9526 314 3:22 [14]
154 15 18 ธันวาคม ค.ศ. 2169 10:37:07 วงแหวน 77.3S 6.1W -0.8213 0.9544 295 3:15 [15]
154 16 29 ธันวาคม ค.ศ. 2187 18:59:03 วงแหวน 77.7S 111.2W -0.8126 0.9565 274 3:7 [16]
154 17 10 มกราคม ค.ศ. 2206 3:24:08 วงแหวน 75.9S 140.5E -0.806 0.9592 252 2:57 [17]
154 18 21 มกราคม ค.ศ. 2224 11:48:53 วงแหวน 72.4S 25.2E -0.7984 0.9626 227 2:46 [18]
154 19 31 มกราคม ค.ศ. 2242 20:12:58 วงแหวน 67.9S 95.8W -0.7894 0.9665 197 2:31 [19]
154 20 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2260 4:34:24 วงแหวน 62.7S 140.2E -0.7776 0.9711 165 2:15 [20]
154 21 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2278 12:52:48 วงแหวน 57.1S 14.8E -0.7628 0.9762 131 1:54 [21]
154 22 4 มีนาคม ค.ศ. 2296 21:04:46 วงแหวน 51.1S 110.3W -0.7418 0.9819 95 1:31 [22]
154 23 17 มีนาคม ค.ศ. 2314 5:11:54 วงแหวน 44.9S 125.1E -0.716 0.988 60 1:3 [23]
154 24 27 มีนาคม ค.ศ. 2332 13:11:34 วงแหวน 38.3S 2E -0.6831 0.9944 26 0:30 [24]
154 25 7 เมษายน ค.ศ. 2350 21:06:03 ผสม 31.7S 119.7W -0.6452 1.0011 5 0:6 [25]
154 26 18 เมษายน ค.ศ. 2368 4:51:38 ผสม 24.8S 120.8E -0.5992 1.0079 34 0:47 [26]
154 27 29 เมษายน ค.ศ. 2386 12:32:25 ผสม 18.1S 2.9E -0.5483 1.0146 60 1:30 [27]
154 28 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2404 20:05:45 เต็มดวง 11.4S 112.8W -0.4902 1.0212 83 2:14 [28]
154 29 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2422 3:34:51 เต็มดวง 5S 133.1E -0.4278 1.0275 103 2:56 [29]
154 30 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2440 10:58:15 เต็มดวง 1N 21E -0.3598 1.0334 121 3:33 [30]
154 31 11 มิถุนายน ค.ศ. 2458 18:19:40 เต็มดวง 6.3N 90W -0.2891 1.0388 136 4:4 [31]
154 32 22 มิถุนายน ค.ศ. 2476 1:38:29 เต็มดวง 11.1N 160.4E -0.2153 1.0435 149 4:25 [32]
154 33 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2494 8:56:16 เต็มดวง 15N 51.7E -0.1397 1.0477 160 4:40 [33]
154 34 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2512 16:14:11 เต็มดวง 18.1N 56.5W -0.0634 1.051 170 4:47 [34]
154 35 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2530 23:33:49 เต็มดวง 20.2N 164.6W 0.0124 1.0538 178 4:50 [35]
154 36 5 สิงหาคม ค.ศ. 2548 6:56:36 เต็มดวง 21.4N 86.6E 0.0862 1.0556 184 4:49 [36]
154 37 16 สิงหาคม ค.ศ. 2566 14:22:25 เต็มดวง 21.8N 22.8W 0.1581 1.0569 190 4:47 [37]
154 38 26 สิงหาคม ค.ศ. 2584 21:54:18 เต็มดวง 21.4N 134W 0.2258 1.0573 193 4:43 [38]
154 39 8 กันยายน ค.ศ. 2602 5:31:32 เต็มดวง 20.6N 113.3E 0.2895 1.0572 196 4:39 [39]
154 40 18 กันยายน ค.ศ. 2620 13:15:47 เต็มดวง 19.4N 1.6W 0.3476 1.0565 198 4:35 [40]
154 41 29 กันยายน ค.ศ. 2638 21:06:37 เต็มดวง 18.1N 118.4W 0.4007 1.0554 198 4:31 [41]
154 42 10 ตุลาคม ค.ศ. 2656 5:06:01 เต็มดวง 16.7N 122.2E 0.4468 1.0539 197 4:28 [42]
154 43 21 ตุลาคม ค.ศ. 2674 13:13:05 เต็มดวง 15.4N 0.5E 0.4869 1.0522 196 4:25 [43]
154 44 31 ตุลาคม ค.ศ. 2692 21:27:40 เต็มดวง 14.4N 123.3W 0.5212 1.0503 193 4:23 [44]
154 45 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2710 5:50:18 เต็มดวง 13.6N 110.5E 0.5489 1.0486 191 4:20 [45]
154 46 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2728 14:20:46 เต็มดวง 13.1N 17.8W 0.5701 1.0468 188 4:17 [46]
154 47 4 ธันวาคม ค.ศ. 2746 22:57:39 เต็มดวง 13N 147.9W 0.5864 1.0454 186 4:15 [47]
154 48 15 ธันวาคม ค.ศ. 2764 7:40:02 เต็มดวง 13.3N 80.4E 0.5984 1.0443 184 4:12 [48]
154 49 26 ธันวาคม ค.ศ. 2782 16:26:47 เต็มดวง 14.1N 52.4W 0.607 1.0435 183 4:10 [49]
154 50 6 มกราคม ค.ศ. 2801 1:17:30 เต็มดวง 15.5N 173.7E 0.6127 1.0432 182 4:7 [50]
154 51 17 มกราคม ค.ศ. 2819 10:08:37 เต็มดวง 17.4N 39.6E 0.618 1.0433 184 4:4 [51]
154 52 27 มกราคม ค.ศ. 2837 19:01:17 เต็มดวง 20N 95W 0.6223 1.0438 187 4:2 [52]
154 53 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2855 3:51:22 เต็มดวง 23.2N 131E 0.6288 1.0448 191 4:0 [53]
154 54 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2873 12:39:50 เต็มดวง 27.1N 2.8W 0.6369 1.0461 198 3:59 [54]
154 55 1 มีนาคม ค.ศ. 2891 21:22:05 เต็มดวง 31.7N 135.2W 0.6501 1.0477 207 3:58 [55]
154 56 13 มีนาคม ค.ศ. 2909 6:00:58 เต็มดวง 36.8N 93.1E 0.6663 1.0495 219 3:56 [56]
154 57 24 มีนาคม ค.ศ. 2927 14:32:03 เต็มดวง 42.6N 36.8W 0.6886 1.0514 233 3:54 [57]
154 58 3 เมษายน ค.ศ. 2945 22:56:50 เต็มดวง 49N 165.4W 0.7164 1.0532 251 3:50 [58]
154 59 15 เมษายน ค.ศ. 2963 7:12:58 เต็มดวง 55.9N 68E 0.7513 1.0547 273 3:44 [59]
154 60 25 เมษายน ค.ศ. 2981 15:22:39 เต็มดวง 63.3N 57.6W 0.7917 1.056 303 3:36 [60]
154 61 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2999 23:23:57 เต็มดวง 71.5N 177.3E 0.8388 1.0566 345 3:25 [61]
154 62 18 พฤษภาคม ค.ศ. 3017 7:17:56 เต็มดวง 80.3N 46.1E 0.8919 1.0564 417 3:11
154 63 29 พฤษภาคม ค.ศ. 3035 15:04:56 เต็มดวง 84.8N 167.7W 0.9507 1.0548 605 2:50
154 64 8 มิถุนายน ค.ศ. 3053 22:46:25 บางส่วน 67.1N 36.8E 1.0142 0.9922
154 65 20 มิถุนายน ค.ศ. 3071 6:21:51 บางส่วน 66.1N 87.0W 1.0823 0.8613
154 66 30 มิถุนายน ค.ศ. 3189 13:53:21 บางส่วน 65.2N 150.7E 1.1533 0.7248
154 67 12 กรกฎาคม ค.ศ. 3107 21:21:18 บางส่วน 64.3N 29.6E 1.2269 0.5833
154 68 23 กรกฎาคม ค.ศ. 3125 4:47:58 บางส่วน 63.5N 90.9W 1.3012 0.4409
154 69 3 สิงหาคม ค.ศ. 3143 12:11:53 บางส่วน 62.8N 149.6E 1.3771 0.2960
154 70 13 สิงหาคม ค.ศ. 3161 19:37:05 บางส่วน 62.2N 29.9E 1.4513 0.1553
154 71 25 สิงหาคม ค.ศ. 3179 3:02:28 บางส่วน 61.8N 89.7W 1.5246 0.0173

อ้างอิง[แก้]