แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 128

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุริยุปราคาวงแหวนลำดับที่ 58 วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2012
ถ่ายจากมิดเดิลเกต รัฐเนวาดา

แซรอสชุดที่ 128 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 73 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 128 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 24 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 4 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 4 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 32 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 984ค.ศ. 2282 กินเวลาทั้งสิ้น 1298.17 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
128 1 29 สิงหาคม ค.ศ. 984 8:35:40 บางส่วน 61.3S 18.5W -1.5263 0.0085 [1]
128 2 9 กันยายน ค.ศ. 1002 16:38:28 บางส่วน 61.1S 148.4W -1.484 0.0911 [2]
128 3 20 กันยายน ค.ศ. 1020 0:47:49 บางส่วน 61S 80.2E -1.4474 0.1625 [3]
128 4 1 ตุลาคม ค.ศ. 1038 9:05:32 บางส่วน 61.2S 53.4W -1.4177 0.2202 [4]
128 5 11 ตุลาคม ค.ศ. 1056 17:30:26 บางส่วน 61.4S 171.3E -1.3942 0.2656 [5]
128 6 23 ตุลาคม ค.ศ. 1074 2:01:48 บางส่วน 61.9S 34.2E -1.3765 0.2999 [6]
128 7 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1092 10:39:37 บางส่วน 62.4S 104.5W -1.3643 0.3234 [7]
128 8 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1110 19:22:20 บางส่วน 63.2S 115.3E -1.3568 0.338 [8]
128 9 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1128 4:09:27 บางส่วน 64S 26.2W -1.3531 0.3453 [9]
128 10 5 ธันวาคม ค.ศ. 1146 12:57:34 บางส่วน 65S 168.3W -1.3507 0.35 [10]
128 11 15 ธันวาคม ค.ศ. 1164 21:48:04 บางส่วน 66S 48.7E -1.3507 0.3502 [11]
128 12 27 ธันวาคม ค.ศ. 1182 6:37:09 บางส่วน 67.1S 94.4W -1.3505 0.3506 [12]
128 13 6 มกราคม ค.ศ. 1201 15:24:30 บางส่วน 68.1S 122.4E -1.3491 0.3532 [13]
128 14 18 มกราคม ค.ศ. 1219 0:06:47 บางส่วน 69.1S 20.1W -1.3445 0.3619 [14]
128 15 28 มกราคม ค.ศ. 1237 8:44:50 บางส่วน 70S 162.2W -1.3369 0.3759 [15]
128 16 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1255 17:15:43 บางส่วน 70.8S 57E -1.3244 0.3991 [16]
128 17 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1273 1:39:04 บางส่วน 71.4S 82.5W -1.3066 0.4321 [17]
128 18 2 มีนาคม ค.ศ. 1291 9:53:49 บางส่วน 71.8S 139.8E -1.2826 0.4766 [18]
128 19 12 มีนาคม ค.ศ. 1309 18:00:25 บางส่วน 71.9S 3.9E -1.2527 0.5323 [19]
128 20 24 มีนาคม ค.ศ. 1327 1:56:52 บางส่วน 71.8S 129.5W -1.2152 0.602 [20]
128 21 3 เมษายน ค.ศ. 1345 9:44:58 บางส่วน 71.5S 99.5E -1.1717 0.683 [21]
128 22 14 เมษายน ค.ศ. 1363 17:23:47 บางส่วน 70.9S 28.7W -1.1212 0.7768 [22]
128 23 25 เมษายน ค.ศ. 1381 0:55:46 บางส่วน 70.2S 154.8W -1.0659 0.8794 [23]
128 24 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1399 8:18:28 บางส่วน 69.3S 82.1E -1.0035 0.9949 [24]
128 25 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1417 15:36:31 เต็มดวง 48.9S 46.3W -0.9378 1.0179 180 1:30 [25]
128 26 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1435 22:47:54 เต็มดวง 37.8S 160.2W -0.867 1.0184 127 1:43 [26]
128 27 7 มิถุนายน ค.ศ. 1453 5:56:44 เต็มดวง 29.4S 88.7E -0.7948 1.0175 99 1:45 [27]
128 28 18 มิถุนายน ค.ศ. 1471 13:00:12 เต็มดวง 22.3S 19.7W -0.7189 1.0157 77 1:38 [28]
128 29 28 มิถุนายน ค.ศ. 1489 20:04:24 ผสม 16.8S 127.5W -0.644 1.013 58 1:23 [29]
128 30 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1507 3:06:33 ผสม 12.4S 126E -0.568 1.0095 40 1:1 [30]
128 31 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1525 10:11:04 ผสม 9.3S 19.4E -0.4947 1.0054 21 0:35 [31]
128 32 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1543 17:16:23 ผสม 7.3S 87W -0.4229 1.0007 3 0:5 [32]
128 33 11 สิงหาคม ค.ศ. 1561 0:27:07 วงแหวน 6.5S 165.5E -0.3564 0.9956 16 0:27 [33]
128 34 22 สิงหาคม ค.ศ. 1579 7:41:32 วงแหวน 6.6S 57.2E -0.2937 0.9901 36 1:0 [34]
128 35 11 กันยายน ค.ศ. 1597 15:01:22 วงแหวน 7.6S 52.4W -0.2363 0.9843 57 1:35 [35]
128 36 22 กันยายน ค.ศ. 1615 22:27:21 วงแหวน 9.1S 163.5W -0.1849 0.9784 78 2:11 [36]
128 37 3 ตุลาคม ค.ศ. 1633 6:00:37 วงแหวน 11.2S 83.4E -0.1405 0.9726 99 2:48 [37]
128 38 14 ตุลาคม ค.ศ. 1651 13:40:56 วงแหวน 13.5S 31.3W -0.1025 0.9668 120 3:27 [38]
128 39 24 ตุลาคม ค.ศ. 1669 21:28:05 วงแหวน 15.9S 147.7W -0.071 0.9613 141 4:7 [39]
128 40 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1687 5:22:24 วงแหวน 18.3S 94.3E -0.046 0.9561 160 4:49 [40]
128 41 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1705 13:23:06 วงแหวน 20.4S 25W -0.0271 0.9514 178 5:31 [41]
128 42 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1723 21:28:16 วงแหวน 22S 145.2W -0.0125 0.9471 195 6:12 [42]
128 43 8 ธันวาคม ค.ศ. 1741 5:38:00 วงแหวน 23S 93.6E -0.0024 0.9434 209 6:51 [43]
128 44 19 ธันวาคม ค.ศ. 1759 13:50:05 วงแหวน 23.3S 28W 0.0051 0.9404 221 7:25 [44]
128 45 29 ธันวาคม ค.ศ. 1777 22:03:28 วงแหวน 22.7S 150W 0.011 0.938 231 7:53 [45]
128 46 10 มกราคม ค.ศ. 1796 6:14:52 วงแหวน 21.1S 88.3E 0.0179 0.9362 238 8:15 [46]
128 47 21 มกราคม ค.ศ. 1814 14:24:47 วงแหวน 18.6S 33.4W 0.0253 0.935 242 8:28 [47]
128 48 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1832 22:30:14 วงแหวน 15.3S 154.4W 0.0355 0.9344 245 8:35 [48]
128 49 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1850 6:29:37 วงแหวน 11S 85.6E 0.0503 0.9345 245 8:35 [49]
128 50 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1868 14:21:31 วงแหวน 6.1S 33W 0.0706 0.9348 244 8:30 [50]
128 51 5 มีนาคม ค.ศ. 1886 22:05:26 วงแหวน 0.5S 150.1W 0.097 0.9357 241 8:20 [51]
128 52 17 มีนาคม ค.ศ. 1904 5:40:44 วงแหวน 5.6N 94.7E 0.1299 0.9367 237 8:7 [52]
128 53 28 มีนาคม ค.ศ. 1922 13:05:26 วงแหวน 12.3N 18W 0.1711 0.9381 233 7:50 [53]
128 54 7 เมษายน ค.ศ. 1940 20:21:21 วงแหวน 19.2N 128.5W 0.219 0.9394 230 7:30 [54]
128 55 19 เมษายน ค.ศ. 1958 3:27:17 วงแหวน 26.5N 123.6E 0.275 0.9408 228 7:7 [55]
128 56 29 เมษายน ค.ศ. 1976 10:24:18 วงแหวน 34N 18.3E 0.3378 0.9421 227 6:41 [56]
128 57 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 17:12:27 วงแหวน 41.5N 84.1W 0.4077 0.9431 230 6:13 [57]
128 58 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 23:53:54 วงแหวน 49.1N 176.3E 0.4828 0.9439 237 5:46 [58]
128 59 1 มิถุนายน ค.ศ. 2030 6:29:13 วงแหวน 56.5N 80.1E 0.5626 0.9443 250 5:21 [59]
128 60 11 มิถุนายน ค.ศ. 2048 12:58:53 วงแหวน 63.7N 11.5W 0.6468 0.9441 272 4:58 [60]
128 61 22 มิถุนายน ค.ศ. 2066 19:25:48 วงแหวน 70.1N 96.4W 0.733 0.9435 309 4:40 [61]
128 62 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2084 1:50:26 วงแหวน 75N 169.1W 0.8208 0.9421 377 4:25 [62]
128 63 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2102 8:15:14 วงแหวน 75.9N 134.2E 0.908 0.9398 539 4:14 [63]
128 64 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2120 14:40:02 วงแหวน 66N 90.4E 0.9948 0.9343 - 4:0 [64]
128 65 5 สิงหาคม ค.ศ. 2138 21:08:57 บางส่วน 62.4N 9.2W 1.0781 0.8285 [65]
128 66 16 สิงหาคม ค.ศ. 2156 3:41:28 บางส่วน 61.9N 116.1W 1.1584 0.6912 [66]
128 67 27 สิงหาคม ค.ศ. 2174 10:19:55 บางส่วน 61.4N 135.6E 1.2336 0.5629 [67]
128 68 6 กันยายน ค.ศ. 2192 17:05:08 บางส่วน 61.2N 25.8E 1.3032 0.4444 [68]
128 69 18 กันยายน ค.ศ. 2210 23:59:09 บางส่วน 61N 86.2W 1.3657 0.3384 [69]
128 70 29 กันยายน ค.ศ. 2228 7:02:08 บางส่วน 61.1N 159.6E 1.4212 0.2445 [70]
128 71 10 ตุลาคม ค.ศ. 2246 14:13:18 บางส่วน 61.3N 43.4E 1.4705 0.1615 [71]
128 72 20 ตุลาคม ค.ศ. 2264 21:35:23 บางส่วน 61.6N 75.7W 1.5111 0.0933 [72]
128 73 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2282 5:06:24 บางส่วน 62.1N 163E 1.5448 0.037 [73]

อ้างอิง[แก้]