แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 145

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาพเคลื่อนไหวแนวคราสของชุดแซรอส 145
สุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1999 จากฝรั่งเศส
สมาชิกลำดับที่ 21

แซรอสชุดที่ 145 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 77 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 145 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 14 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 1 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 1 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 41 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 20 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1639 – ค.ศ. 3009 กินเวลาทั้งสิ้น 1370.29 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
145 1 4 มกราคม ค.ศ. 1639 4:56:19 บางส่วน 64.6N 80E 1.565 0.0009 [1]
145 2 14 มกราคม ค.ศ. 1657 13:08:11 บางส่วน 63.7N 52.7W 1.5547 0.0171 [2]
145 3 25 มกราคม ค.ศ. 1675 21:19:48 บางส่วน 62.9N 175.1E 1.5434 0.0346 [3]
145 4 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1693 5:27:09 บางส่วน 62.2N 44.2E 1.5276 0.0597 [4]
145 5 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1711 13:30:15 บางส่วน 61.6N 85.4W 1.5077 0.0919 [5]
145 6 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1729 21:27:02 บางส่วน 61.2N 146.6E 1.4817 0.1347 [6]
145 7 11 มีนาคม ค.ศ. 1747 5:18:08 บางส่วน 61N 20.2E 1.4504 0.1872 [7]
145 8 21 มีนาคม ค.ศ. 1765 13:01:45 บางส่วน 61N 104.3W 1.412 0.2524 [8]
145 9 1 เมษายน ค.ศ. 1783 20:38:39 บางส่วน 61N 132.8E 1.3671 0.3299 [9]
145 10 13 เมษายน ค.ศ. 1801 4:08:06 บางส่วน 61.3N 11.7E 1.3152 0.4208 [10]
145 11 24 เมษายน ค.ศ. 1819 11:31:59 บางส่วน 61.7N 108W 1.2579 0.5225 [11]
145 12 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1837 18:48:28 บางส่วน 62.3N 133.9E 1.1934 0.6381 [12]
145 13 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1855 2:01:12 บางส่วน 62.9N 16.6E 1.1249 0.7624 [13]
145 14 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1873 9:08:56 บางส่วน 63.7N 99.6W 1.0513 0.8971 [14]
145 15 6 มิถุนายน ค.ศ. 1891 16:15:36 วงแหวน 74.5N 163.8E 0.9754 0.9981 33 0:6 [15]
145 16 17 มิถุนายน ค.ศ. 1909 23:18:38 ผสม 82.9N 123.6E 0.8957 1.0065 51 0:24 [16]
145 17 29 มิถุนายน ค.ศ. 1927 6:23:27 เต็มดวง 78.1N 73.8E 0.8163 1.0128 77 0:50 [17]
145 18 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 13:27:46 เต็มดวง 70N 17.2W 0.7356 1.018 92 1:15 [18]
145 19 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1963 20:36:13 เต็มดวง 61.7N 119.6W 0.6571 1.0224 101 1:40 [19]
145 20 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1981 3:46:37 เต็มดวง 53.3N 134.1E 0.5792 1.0258 108 2:2 [20]
145 21 11 สิงหาคม ค.ศ. 1999 11:04:09 เต็มดวง 45.1N 24.3E 0.5062 1.0286 112 2:23 [21]
145 22 21 สิงหาคม ค.ศ. 2017 18:26:40 เต็มดวง 37N 87.7W 0.4367 1.0306 115 2:40 [22]
145 23 2 กันยายน ค.ศ. 2035 1:56:46 เต็มดวง 29.1N 158E 0.3727 1.032 116 2:54 [23]
145 24 12 กันยายน ค.ศ. 2053 9:34:09 เต็มดวง 21.5N 41.7E 0.314 1.0328 116 3:4 [24]
145 25 23 กันยายน ค.ศ. 2071 17:20:28 เต็มดวง 14.2N 76.7W 0.262 1.0333 116 3:11 [25]
145 26 4 ตุลาคม ค.ศ. 2089 1:15:23 เต็มดวง 7.4N 162.8E 0.2167 1.0333 115 3:14 [26]
145 27 16 ตุลาคม ค.ศ. 2107 9:18:27 เต็มดวง 1.1N 40.6E 0.1778 1.0332 114 3:16 [27]
145 28 26 ตุลาคม ค.ศ. 2125 17:30:49 เต็มดวง 4.5S 83.6W 0.1461 1.0329 112 3:15 [28]
145 29 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2143 1:51:16 เต็มดวง 9.4S 150.8E 0.1206 1.0326 111 3:14 [29]
145 30 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2161 10:19:30 เต็มดวง 13.4S 23.6E 0.1012 1.0325 110 3:13 [30]
145 31 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2179 18:54:18 เต็มดวง 16.5S 104.6W 0.0867 1.0325 110 3:12 [31]
145 32 9 ธันวาคม ค.ศ. 2197 3:35:07 เต็มดวง 18.5S 126E 0.0769 1.0329 111 3:13 [32]
145 33 21 ธันวาคม ค.ศ. 2215 12:20:08 เต็มดวง 19.5S 4.1W 0.0701 1.0336 114 3:14 [33]
145 34 31 ธันวาคม ค.ศ. 2233 21:07:37 เต็มดวง 19.5S 134.7W 0.0649 1.0348 117 3:18 [34]
145 35 12 มกราคม ค.ศ. 2252 5:57:05 เต็มดวง 18.5S 94E 0.0608 1.0365 123 3:23 [35]
145 36 22 มกราคม ค.ศ. 2270 14:46:29 เต็มดวง 16.7S 37.3W 0.056 1.0385 130 3:29 [36]
145 37 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2288 23:33:47 เต็มดวง 14.2S 168.4W 0.0492 1.0412 138 3:39 [37]
145 38 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2306 8:17:49 เต็มดวง 11.3S 61E 0.0394 1.0441 147 3:49 [38]
145 39 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2324 16:57:32 เต็มดวง 8.1S 68.6W 0.0257 1.0475 158 4:2 [39]
145 40 8 มีนาคม ค.ศ. 2342 1:32:14 เต็มดวง 4.9S 162.9E 0.0072 1.0511 169 4:16 [40]
145 41 18 มีนาคม ค.ศ. 2360 9:59:22 เต็มดวง 1.8S 36.4E -0.0177 1.0549 181 4:33 [41]
145 42 29 มีนาคม ค.ศ. 2378 18:20:23 เต็มดวง 1.1N 88.6W -0.048 1.0587 193 4:51 [42]
145 43 9 เมษายน ค.ศ. 2396 2:33:17 เต็มดวง 3.4N 148.7E -0.0851 1.0625 206 5:12 [43]
145 44 20 เมษายน ค.ศ. 2414 10:39:39 เต็มดวง 5N 27.7E -0.1279 1.0661 218 5:33 [44]
145 45 30 เมษายน ค.ศ. 2432 18:37:31 เต็มดวง 5.8N 91W -0.178 1.0694 229 5:56 [45]
145 46 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2450 2:29:44 เต็มดวง 5.6N 151.7E -0.233 1.0722 241 6:19 [46]
145 47 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2468 10:15:11 เต็มดวง 4.2N 36E -0.2936 1.0744 252 6:41 [47]
145 48 2 มิถุนายน ค.ศ. 2486 17:55:28 เต็มดวง 1.8N 78.7W -0.3587 1.076 263 6:59 [48]
145 49 14 มิถุนายน ค.ศ. 2504 1:31:03 เต็มดวง 1.9S 167.3E -0.4278 1.0769 275 7:10 [49]
145 50 25 มิถุนายน ค.ศ. 2522 9:03:45 เต็มดวง 6.6S 53.5E -0.4991 1.0769 287 7:12 [50]
145 51 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2540 16:34:26 เต็มดวง 12.4S 60.6W -0.5722 1.076 300 7:4 [51]
145 52 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2558 0:03:14 เต็มดวง 19.2S 175W -0.6466 1.0742 315 6:43 [52]
145 53 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2576 7:32:31 เต็มดวง 26.9S 69.5E -0.7203 1.0714 334 6:12 [53]
145 54 7 สิงหาคม ค.ศ. 2594 15:02:42 เต็มดวง 35.6S 47.4W -0.7928 1.0676 361 5:32 [54]
145 55 18 สิงหาคม ค.ศ. 2612 22:35:27 เต็มดวง 45.2S 166.8W -0.8629 1.0629 407 4:45 [55]
145 56 30 สิงหาคม ค.ศ. 2630 6:10:52 เต็มดวง 56.1S 68.9E -0.9302 1.0568 514 3:53 [56]
145 57 9 กันยายน ค.ศ. 2648 13:51:23 เต็มดวง 70.1S 79.1W -0.9929 1.0479 - 2:48 [57]
145 58 20 กันยายน ค.ศ. 2666 21:37:07 บางส่วน 72.2S 136E -1.0506 0.9186 [58]
145 59 1 ตุลาคม ค.ศ. 2684 5:28:03 บางส่วน 72.1S 4.5E -1.1036 0.8161 [59]
145 60 13 ตุลาคม ค.ศ. 2702 13:25:52 บางส่วน 71.8S 128.5W -1.1504 0.7261 [60]
145 61 23 ตุลาคม ค.ศ. 2720 21:30:13 บางส่วน 71.2S 97.2E -1.1917 0.6475 [61]
145 62 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2738 5:42:27 บางส่วน 70.5S 38.5W -1.2259 0.5827 [62]
145 63 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2756 13:59:51 บางส่วน 69.6S 174.9W -1.2556 0.5271 [63]
145 64 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2774 22:25:15 บางส่วน 68.6S 47.4E -1.2785 0.4846 [64]
145 65 6 ธันวาคม ค.ศ. 2792 6:55:37 บางส่วน 67.6S 91W -1.2973 0.45 [65]
145 66 17 ธันวาคม ค.ศ. 2810 15:31:45 บางส่วน 66.5S 129.7E -1.3111 0.4248 [66]
145 67 28 ธันวาคม ค.ศ. 2828 0:10:20 บางส่วน 65.4S 9.7W -1.3228 0.4038 [67]
145 68 8 มกราคม ค.ศ. 2847 8:52:24 บางส่วน 64.5S 149.6W -1.3314 0.3886 [68]
145 69 18 มกราคม ค.ศ. 2865 17:34:21 บางส่วน 63.6S 70.9E -1.3398 0.3737 [69]
145 70 30 มกราคม ค.ศ. 2883 2:15:42 บางส่วน 62.8S 68.1W -1.3484 0.3583 [70]
145 71 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2901 10:54:17 บางส่วน 62.1S 153.8E -1.359 0.3395 [71]
145 72 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2919 19:29:46 บางส่วน 61.7S 16.6E -1.3716 0.3168 [72]
145 73 4 มีนาคม ค.ศ. 2937 3:58:34 บางส่วน 61.3S 118.8W -1.3893 0.2851 [73]
145 74 15 มีนาคม ค.ศ. 2955 12:21:15 บางส่วน 61.2S 107.5E -1.4112 0.2456 [74]
145 75 25 มีนาคม ค.ศ. 2973 20:35:44 บางส่วน 61.2S 24.2W -1.4393 0.1949 [75]
145 76 6 เมษายน ค.ศ. 2991 4:43:03 บางส่วน 61.4S 154.2W -1.4726 0.1346 [76]
145 77 17 เมษายน ค.ศ. 3009 12:39:22 บางส่วน 61.7S 78.6E -1.5141 0.0596

อ้างอิง[แก้]