แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 159

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 159 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง 49 ครั้งเกิดขึ้นก่อน ค.ศ. 3000 ซึ่งชุดแซรอสที่ 159 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 41 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 21 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2134 – ค.ศ. 3378 กินเวลาทั้งสิ้น 1244.08 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
159 1 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2134 23:01:18 บางส่วน 63.7N 55.3E 1.5285 0.0308 [1]
159 2 3 มิถุนายน ค.ศ. 2152 6:11:19 บางส่วน 64.5N 61.5W 1.4645 0.1478 [2]
159 3 14 มิถุนายน ค.ศ. 2170 13:15:11 บางส่วน 65.4N 177.1W 1.3963 0.2719 [3]
159 4 24 มิถุนายน ค.ศ. 2188 20:14:39 บางส่วน 66.4N 68E 1.3252 0.4008 [4]
159 5 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2206 3:10:26 บางส่วน 67.4N 46.3W 1.2516 0.5335 [5]
159 6 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2224 10:03:58 บางส่วน 68.4N 160.6W 1.1767 0.6677 [6]
159 7 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2242 16:57:12 บางส่วน 69.3N 84.8E 1.102 0.8004 [7]
159 8 7 สิงหาคม ค.ศ. 2260 23:51:13 บางส่วน 70.2N 30.7W 1.0287 0.9293 [8]
159 9 19 สิงหาคม ค.ศ. 2278 6:46:23 วงแหวน 75.8N 155.8E 0.9569 0.9712 367 1:53 [9]
159 10 29 สิงหาคม ค.ศ. 2296 13:45:40 วงแหวน 66.6N 15E 0.8888 0.9689 245 2:20 [10]
159 11 10 กันยายน ค.ศ. 2314 20:49:11 วงแหวน 56.8N 103.3W 0.8247 0.9654 220 2:54 [11]
159 12 21 กันยายน ค.ศ. 2332 3:59:10 วงแหวน 47.9N 142.3E 0.7666 0.9613 217 3:34 [12]
159 13 2 ตุลาคม ค.ศ. 2350 11:14:07 วงแหวน 39.8N 28.7E 0.7131 0.9568 222 4:22 [13]
159 14 12 ตุลาคม ค.ศ. 2368 18:37:20 วงแหวน 32.5N 85.8W 0.6672 0.9522 233 5:13 [14]
159 15 24 ตุลาคม ค.ศ. 2386 2:06:43 วงแหวน 26.1N 158.8E 0.6268 0.9475 246 6:9 [15]
159 16 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2404 9:44:07 วงแหวน 20.5N 42E 0.5935 0.943 260 7:5 [16]
159 17 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2422 17:27:40 วงแหวน 15.9N 75.8W 0.5657 0.9386 275 8:1 [17]
159 18 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2440 1:18:39 วงแหวน 12.2N 164.9E 0.5445 0.9347 290 8:52 [18]
159 19 6 ธันวาคม ค.ศ. 2458 9:14:46 วงแหวน 9.5N 44.7E 0.528 0.9311 303 9:34 [19]
159 20 16 ธันวาคม ค.ศ. 2476 17:15:18 วงแหวน 7.7N 76.3W 0.5154 0.9282 314 10:4 [20]
159 21 28 ธันวาคม ค.ศ. 2494 1:19:29 วงแหวน 6.9N 161.8E 0.5061 0.9257 323 10:22 [21]
159 22 8 มกราคม ค.ศ. 2513 9:25:23 วงแหวน 7N 39.7E 0.4982 0.924 329 10:25 [22]
159 23 19 มกราคม ค.ศ. 2531 17:31:19 วงแหวน 7.9N 82.4W 0.4908 0.9228 332 10:17 [23]
159 24 30 มกราคม ค.ศ. 2549 1:34:51 วงแหวน 9.4N 156.1E 0.4815 0.9223 331 10:0 [24]
159 25 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2567 9:35:51 วงแหวน 11.4N 35.2E 0.4703 0.9223 328 9:37 [25]
159 26 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2585 17:31:56 วงแหวน 13.8N 84.3W 0.455 0.923 321 9:11 [26]
159 27 5 มีนาคม ค.ศ. 2603 1:21:16 วงแหวน 16.3N 158.1E 0.4345 0.9243 312 8:45 [27]
159 28 15 มีนาคม ค.ศ. 2621 9:03:08 วงแหวน 18.9N 42.7E 0.408 0.926 301 8:20 [28]
159 29 26 มีนาคม ค.ศ. 2639 16:36:39 วงแหวน 21.4N 70.2W 0.3749 0.9281 288 7:58 [29]
159 30 6 เมษายน ค.ศ. 2657 0:01:46 วงแหวน 23.6N 179.4E 0.335 0.9305 274 7:38 [30]
159 31 17 เมษายน ค.ศ. 2675 7:16:48 วงแหวน 25.3N 72.2E 0.2868 0.9331 259 7:23 [31]
159 32 27 เมษายน ค.ศ. 2693 14:23:45 วงแหวน 26.4N 32.5W 0.232 0.9359 245 7:12 [32]
159 33 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2711 21:21:41 วงแหวน 26.5N 134.7W 0.1701 0.9385 231 7:5 [33]
159 34 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2729 4:11:51 วงแหวน 25.6N 125.3E 0.1017 0.9412 219 7:1 [34]
159 35 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2747 10:54:36 วงแหวน 23.5N 27E 0.0271 0.9436 208 7:1 [35]
159 36 10 มิถุนายน ค.ศ. 2765 17:31:59 วงแหวน 20.2N 70.4W -0.052 0.9459 200 7:2 [36]
159 37 22 มิถุนายน ค.ศ. 2783 0:05:19 วงแหวน 15.7N 167.4W -0.1347 0.9477 194 7:4 [37]
159 38 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2801 6:34:26 วงแหวน 10.2N 95.8E -0.221 0.9492 191 7:3 [38]
159 39 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2819 13:03:16 วงแหวน 3.8N 1.7W -0.3075 0.9502 192 6:58 [39]
159 40 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2837 19:31:12 วงแหวน 3.5S 99.8W -0.3949 0.9508 196 6:47 [40]
159 41 4 สิงหาคม ค.ศ. 2855 2:02:02 วงแหวน 11.3S 160.5E -0.4802 0.951 204 6:32 [41]
159 42 14 สิงหาคม ค.ศ. 2873 8:34:15 วงแหวน 19.8S 59.8E -0.5646 0.9506 218 6:12 [42]
159 43 25 สิงหาคม ค.ศ. 2891 15:12:39 วงแหวน 28.6S 43.3W -0.6441 0.9498 238 5:52 [43]
159 44 5 กันยายน ค.ศ. 2909 21:55:40 วงแหวน 37.7S 148.5W -0.7198 0.9486 269 5:31 [44]
159 45 17 กันยายน ค.ศ. 2927 4:46:05 วงแหวน 47.1S 103.2E -0.7897 0.947 314 5:10 [45]
159 46 27 กันยายน ค.ศ. 2945 11:43:51 วงแหวน 56.6S 9.2W -0.8539 0.9451 387 4:50 [46]
159 47 8 ตุลาคม ค.ศ. 2963 18:51:34 วงแหวน 66S 129W -0.9105 0.9428 514 4:32 [47]
159 48 19 ตุลาคม ค.ศ. 2981 2:08:17 วงแหวน 74.1S 93.7E -0.96 0.94 820 4:14 [48]
159 49 30 ตุลาคม ค.ศ. 2999 9:34:33 วงแหวน 70.9S 84.7W 1.0023 0.9586 - - [49]

อ้างอิง[แก้]