แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 155

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 155 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 155 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 33 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 3 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 20 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1928 – ค.ศ. 3190 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
155 1 17 มิถุนายน ค.ศ. 1928 20:27:28 บางส่วน 65.6N 70.6E 1.5107 0.0375 [1]
155 2 29 มิถุนายน ค.ศ. 1946 3:51:58 บางส่วน 66.6N 50.8W 1.4361 0.1802 [2]
155 3 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 11:17:53 บางส่วน 67.6N 172.9W 1.3623 0.3221 [3]
155 4 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 18:44:44 บางส่วน 68.6N 64.2E 1.2886 0.4643 [4]
155 5 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 2:14:08 บางส่วน 69.5N 59.9W 1.2166 0.6034 [5]
155 6 11 สิงหาคม ค.ศ. 2018 9:47:28 บางส่วน 70.4N 174.5E 1.1476 0.7368 [6]
155 7 21 สิงหาคม ค.ศ. 2036 17:25:45 บางส่วน 71.1N 47E 1.0825 0.8622 [7]
155 8 2 กันยายน ค.ศ. 2054 1:09:34 บางส่วน 71.7N 82.3W 1.0215 0.9793 [8]
155 9 12 กันยายน ค.ศ. 2072 8:59:20 เต็มดวง 69.8N 102E 0.9655 1.0558 732 3:13 [9]
155 10 23 กันยายน ค.ศ. 2090 16:56:36 เต็มดวง 60.7N 40.5W 0.9157 1.0562 463 3:36 [10]
155 11 5 ตุลาคม ค.ศ. 2108 1:01:20 เต็มดวง 52.5N 172W 0.8722 1.0551 371 3:50 [11]
155 12 16 ตุลาคม ค.ศ. 2126 9:12:51 เต็มดวง 45.3N 58.6E 0.8345 1.0534 319 4:0 [12]
155 13 26 ตุลาคม ค.ศ. 2144 17:32:40 เต็มดวง 39.2N 71.2W 0.8037 1.0512 284 4:5 [13]
155 14 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2162 1:59:40 เต็มดวง 34.1N 158.3E 0.7788 1.0489 258 4:5 [14]
155 15 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2180 10:34:01 เต็มดวง 30.1N 26.5E 0.7605 1.0465 238 4:3 [15]
155 16 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2198 19:12:46 เต็มดวง 26.9N 106W 0.7459 1.0442 221 3:58 [16]
155 17 10 ธันวาคม ค.ศ. 2216 3:57:52 เต็มดวง 24.8N 120.2E 0.7367 1.0421 208 3:51 [17]
155 18 21 ธันวาคม ค.ศ. 2234 12:46:02 เต็มดวง 23.5N 14.1W 0.7299 1.0403 197 3:42 [18]
155 19 31 ธันวาคม ค.ศ. 2252 21:37:06 เต็มดวง 23.1N 149.1W 0.7258 1.0389 189 3:34 [19]
155 20 12 มกราคม ค.ศ. 2271 6:28:08 เต็มดวง 23.3N 76E 0.7217 1.0379 182 3:25 [20]
155 21 22 มกราคม ค.ศ. 2289 15:19:25 เต็มดวง 24.3N 58.9W 0.7181 1.0374 178 3:18 [21]
155 22 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2307 0:08:01 เต็มดวง 25.7N 166.9E 0.7125 1.0373 176 3:12 [22]
155 23 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2325 8:52:36 เต็มดวง 27.5N 33.9E 0.7038 1.0378 175 3:8 [23]
155 24 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2343 17:32:18 เต็มดวง 29.6N 97.7W 0.6913 1.0385 175 3:6 [24]
155 25 8 มีนาคม ค.ศ. 2361 2:05:56 เต็มดวง 31.9N 132.7E 0.6743 1.0396 176 3:6 [25]
155 26 19 มีนาคม ค.ศ. 2379 10:31:47 เต็มดวง 34.3N 5.6E 0.6512 1.0409 177 3:7 [26]
155 27 29 มีนาคม ค.ศ. 2397 18:49:52 เต็มดวง 36.7N 118.9W 0.6221 1.0423 178 3:11 [27]
155 28 10 เมษายน ค.ศ. 2415 2:59:35 เต็มดวง 38.9N 119.6E 0.5866 1.0436 178 3:15 [28]
155 29 20 เมษายน ค.ศ. 2433 11:01:32 เต็มดวง 40.8N 0.9E 0.545 1.0449 177 3:21 [29]
155 30 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2451 18:53:37 เต็มดวง 42.1N 114.3W 0.4958 1.0459 175 3:28 [30]
155 31 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2469 2:39:07 เต็มดวง 42.6N 132.9E 0.4417 1.0466 172 3:36 [31]
155 32 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2487 10:16:15 เต็มดวง 42.1N 22.6E 0.3811 1.0467 168 3:43 [32]
155 33 3 มิถุนายน ค.ศ. 2505 17:48:02 เต็มดวง 40.5N 86.3W 0.3165 1.0464 163 3:50 [33]
155 34 15 มิถุนายน ค.ศ. 2523 1:12:30 เต็มดวง 37.5N 166.2E 0.2464 1.0453 156 3:56 [34]
155 35 25 มิถุนายน ค.ศ. 2541 8:33:57 เต็มดวง 33.5N 58.6E 0.1743 1.0437 148 3:58 [35]
155 36 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2559 15:50:37 เต็มดวง 28.4N 48.9W 0.0992 1.0412 139 3:55 [36]
155 37 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2577 23:05:23 เต็มดวง 22.5N 156.8W 0.023 1.0382 128 3:47 [37]
155 38 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2595 6:18:18 เต็มดวง 15.8N 94.8E -0.0539 1.0343 116 3:30 [38]
155 39 8 สิงหาคม ค.ศ. 2613 13:32:05 เต็มดวง 8.7N 14.5W -0.1292 1.03 102 3:7 [39]
155 40 19 สิงหาคม ค.ศ. 2631 20:47:03 เต็มดวง 1.2N 124.7W -0.2025 1.0249 86 2:36 [40]
155 41 30 สิงหาคม ค.ศ. 2649 4:03:55 เต็มดวง 6.5S 124.2E -0.2732 1.0194 69 2:1 [41]
155 42 10 กันยายน ค.ศ. 2667 11:25:05 ผสม 14.2S 11.7E -0.3393 1.0134 49 1:22 [42]
155 43 20 กันยายน ค.ศ. 2685 18:50:12 ผสม 22S 101.7W -0.4011 1.0071 27 0:42 [43]
155 44 3 ตุลาคม ค.ศ. 2703 2:21:25 ผสม 29.6S 143.4E -0.457 1.0006 2 0:3 [44]
155 45 13 ตุลาคม ค.ศ. 2721 9:57:38 วงแหวน 37S 27.6E -0.5077 0.994 24 0:34 [45]
155 46 24 ตุลาคม ค.ศ. 2739 17:41:47 วงแหวน 43.9S 89.4W -0.551 0.9874 53 1:8 [46]
155 47 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2757 1:31:50 วงแหวน 50.4S 153.2E -0.5886 0.9811 83 1:39 [47]
155 48 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2775 9:29:02 วงแหวน 56.1S 35.8E -0.6195 0.975 114 2:7 [48]
155 49 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2793 17:32:25 วงแหวน 60.9S 80.9W -0.6447 0.9693 145 2:32 [49]
155 50 7 ธันวาคม ค.ศ. 2811 1:42:19 วงแหวน 64.3S 163.6E -0.6641 0.964 175 2:55 [50]
155 51 17 ธันวาคม ค.ศ. 2829 9:56:19 วงแหวน 66.1S 49.5E -0.6793 0.9594 202 3:15 [51]
155 52 28 ธันวาคม ค.ศ. 2847 18:13:42 วงแหวน 66.1S 64.7W -0.6911 0.9552 227 3:34 [52]
155 53 8 มกราคม ค.ศ. 2866 2:33:07 วงแหวน 64.5S 179.3E -0.7007 0.9518 248 3:51 [53]
155 54 19 มกราคม ค.ศ. 2884 10:53:53 วงแหวน 61.7S 60.4E -0.7088 0.9489 265 4:7 [54]
155 55 30 มกราคม ค.ศ. 2902 19:12:16 วงแหวน 58.3S 60.1W -0.7182 0.9466 280 4:21 [55]
155 56 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2920 3:28:36 วงแหวน 54.6S 178.1E -0.7285 0.9449 293 4:34 [56]
155 57 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2938 11:39:31 วงแหวน 51.1S 56.6E -0.7427 0.9436 306 4:46 [57]
155 58 3 มีนาคม ค.ศ. 2956 19:46:05 วงแหวน 47.8S 64.6W -0.7598 0.9428 318 4:57 [58]
155 59 15 มีนาคม ค.ศ. 2974 3:43:12 วงแหวน 45.4S 176.4E -0.7841 0.9422 335 5:7 [59]
155 60 25 มีนาคม ค.ศ. 2992 11:34:16 วงแหวน 43.8S 58.8E -0.8128 0.9419 358 5:17 [60]
155 61 6 เมษายน ค.ศ. 3010 19:14:31 วงแหวน 43.5S 55.9W -0.8494 0.9415 398 5:25
155 62 17 เมษายน ค.ศ. 3028 2:47:00 วงแหวน 44.9S 168.2W -0.8919 0.9411 469 5:30
155 63 28 เมษายน ค.ศ. 3046 10:07:53 วงแหวน 49.2S 83.9E -0.9431 0.9399 660 5:31
155 64 8 พฤษภาคม ค.ศ. 3064 17:21:18 วงแหวน 62.6S 7.7W -0.9997 0.9639
155 65 20 พฤษภาคม ค.ศ. 3082 0:24:26 บางส่วน 63.4S 122.0W -1.0640 0.8539
155 66 31 พฤษภาคม ค.ศ. 3100 7:19:28 บางส่วน 64.3S 125.4E -1.1341 0.7339
155 67 11 มิถุนายน ค.ศ. 3118 14:06:32 บางส่วน 65.2S 14.6E -1.2095 0.6044
155 68 21 มิถุนายน ค.ศ. 3136 20:47:51 บางส่วน 66.2S 95.2W -1.2886 0.4685
155 69 3 กรกฎาคม ค.ศ. 3154 3:23:41 บางส่วน 67.2S 156.0E -1.3714 0.3265
155 70 13 กรกฎาคม ค.ศ. 3172 9:55:26 บางส่วน 68.2S 47.7E -1.4563 0.1808
155 71 24 กรกฎาคม ค.ศ. 3190 16:25:00 บางส่วน 69.2S 60.6W -1.5419 0.0342

อ้างอิง[แก้]