แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 112

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 112 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 72 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 112 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 21 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 24 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 14 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 5 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 539 - ค.ศ. 1819 กินเวลาทั้งสิ้น 1,280 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอสที่ ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
112 1 31 กรกฎาคม ค.ศ. 539 1:59:02 บางส่วน 62.6S 123.1E -1.4924 0.0889 [1]
112 2 10 สิงหาคม ค.ศ. 557 9:28:40 บางส่วน 62S 0.9E -1.4288 0.2066 [2]
112 3 21 สิงหาคม ค.ศ. 575 17:06:51 บางส่วน 61.5S 123.3W -1.371 0.3137 [3]
112 4 1 กันยายน ค.ศ. 593 0:53:15 บางส่วน 61.1S 110.6E -1.319 0.41 [4]
112 5 12 กันยายน ค.ศ. 611 8:49:34 บางส่วน 60.9S 17.9W -1.2744 0.4929 [5]
112 6 22 กันยายน ค.ศ. 629 16:55:16 บางส่วน 60.8S 148.7W -1.2369 0.5622 [6]
112 7 4 ตุลาคม ค.ศ. 647 1:10:30 บางส่วน 60.9S 78.1E -1.2065 0.6186 [7]
112 8 14 ตุลาคม ค.ศ. 665 9:33:22 บางส่วน 61.2S 57W -1.1819 0.6641 [8]
112 9 25 ตุลาคม ค.ศ. 683 18:04:33 บางส่วน 61.7S 165.7E -1.1635 0.6981 [9]
112 10 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 701 2:42:23 บางส่วน 62.3S 26.6E -1.1502 0.7226 [10]
112 11 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 719 11:25:02 บางส่วน 63S 113.8W -1.1408 0.7402 [11]
112 12 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 737 20:12:02 บางส่วน 63.9S 104.4E -1.1347 0.7516 [12]
112 13 8 ธันวาคม ค.ศ. 755 5:00:55 บางส่วน 64.8S 38.2W -1.1301 0.7604 [13]
112 14 18 ธันวาคม ค.ศ. 773 13:51:01 บางส่วน 65.9S 178.5E -1.1264 0.7678 [14]
112 15 29 ธันวาคม ค.ศ. 791 22:38:40 บางส่วน 67S 35.4E -1.1206 0.7792 [15]
112 16 9 มกราคม ค.ศ. 810 7:25:19 บางส่วน 68S 108W -1.1139 0.7924 [16]
112 17 20 มกราคม ค.ศ. 828 16:07:03 บางส่วน 69.1S 109.3E -1.1035 0.8129 [17]
112 18 31 มกราคม ค.ศ. 846 0:44:07 บางส่วน 70S 32.9W -1.0889 0.8414 [18]
112 19 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 864 9:14:03 บางส่วน 70.8S 173.9W -1.0684 0.8814 [19]
112 20 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 882 17:38:16 บางส่วน 71.4S 46E -1.0431 0.9309 [20]
112 21 4 มีนาคม ค.ศ. 900 1:54:43 บางส่วน 71.8S 92.6W -1.0112 0.9933 [21]
112 22 15 มีนาคม ค.ศ. 918 10:03:27 เต็มดวง 68.4S 94.4E -0.973 1.0489 737 2:53 [22]
112 23 25 มีนาคม ค.ศ. 936 18:04:49 เต็มดวง 59.4S 48.5W -0.9284 1.0555 496 3:37 [23]
112 24 6 เมษายน ค.ศ. 954 1:59:15 เต็มดวง 50.3S 178.9W -0.8778 1.0611 417 4:20 [24]
112 25 16 เมษายน ค.ศ. 972 9:46:46 เต็มดวง 41.4S 56.2E -0.8213 1.066 376 5:04 [25]
112 26 27 เมษายน ค.ศ. 990 17:28:21 เต็มดวง 33S 65.2W -0.7599 1.07 349 5:45 [26]
112 27 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1008 1:04:50 เต็มดวง 25.1S 175.9E -0.694 1.0734 330 6:22 [27]
112 28 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1026 8:37:49 เต็มดวง 17.8S 58.9E -0.6251 1.0758 314 6:52 [28]
112 29 29 เมษายน ค.ศ. 1044 16:06:22 เต็มดวง 11.1S 56.2W -0.5525 1.0775 300 7:12 [29]
112 30 9 มิถุนายน ค.ศ. 1062 23:34:05 เต็มดวง 5.2S 170.2W -0.4793 1.0781 287 7:20 [30]
112 31 20 มิถุนายน ค.ศ. 1080 7:00:13 เต็มดวง 0.2S 76.9E -0.4047 1.0779 275 7:18 [31]
112 32 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1098 14:28:20 เต็มดวง 3.8N 35.8W -0.332 1.0768 263 7:05 [32]
112 33 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1116 21:56:21 เต็มดวง 6.8N 148W -0.2594 1.0748 251 6:46 [33]
112 34 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1134 5:29:19 เต็มดวง 8.6N 99E -0.191 1.072 238 6:22 [34]
112 35 2 สิงหาคม ค.ศ. 1152 13:04:59 เต็มดวง 9.5N 14.4W -0.125 1.0685 225 5:55 [35]
112 36 13 สิงหาคม ค.ศ. 1170 20:46:50 เต็มดวง 9.3N 129.3W -0.0646 1.0645 211 5:28 [36]
112 37 24 สิงหาคม ค.ศ. 1188 4:32:58 เต็มดวง 8.4N 114.6E -0.0082 1.0598 197 5:01 [37]
112 38 4 กันยายน ค.ศ. 1206 12:27:26 เต็มดวง 6.8N 3.7W 0.0409 1.0549 181 4:36 [38]
112 39 14 กันยายน ค.ศ. 1224 20:27:49 เต็มดวง 4.7N 123.7W 0.0847 1.0496 165 4:11 [39]
112 40 26 กันยายน ค.ศ. 1242 4:35:39 เต็มดวง 2.2N 114.3E 0.1219 1.0443 149 3:48 [40]
112 41 6 ตุลาคม ค.ศ. 1260 12:50:25 เต็มดวง 0.4S 9.6W 0.1527 1.039 132 3:25 [41]
112 42 17 ตุลาคม ค.ศ. 1278 21:13:01 เต็มดวง 3S 135.4W 0.1762 1.0338 116 3:03 [42]
112 43 28 ตุลาคม ค.ศ. 1296 5:41:29 เต็มดวง 5.5S 97.2E 0.1946 1.0289 100 2:41 [43]
112 44 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1314 14:15:05 เต็มดวง 7.6S 31.3W 0.208 1.0244 85 2:20 [44]
112 45 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1332 22:53:10 เต็มดวง 9.2S 160.8W 0.2172 1.0202 71 2:01 [45]
112 46 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1350 7:34:51 ผสม 10.3S 68.8E 0.2227 1.0166 58 1:42 [46]
112 47 10 ธันวาคม ค.ศ. 1368 16:17:17 ผสม 10.5S 61.6W 0.227 1.0135 48 1:25 [47]
112 48 22 ธันวาคม ค.ศ. 1386 1:00:27 ผสม 10S 167.7E 0.23 1.0109 39 1:10 [48]
112 49 1 มกราคม ค.ศ. 1405 9:41:37 ผสม 8.6S 37.5E 0.2343 1.0089 32 0:57 [49]
112 50 12 มกราคม ค.ศ. 1423 18:20:19 ผสม 6.2S 92.4W 0.24 1.0073 26 0:48 [50]
112 51 23 มกราคม ค.ศ. 1441 2:52:50 ผสม 2.9S 138.9E 0.2503 1.0062 22 0:40 [51]
112 52 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1459 11:20:41 ผสม 1.1N 11.1E 0.2638 1.0054 19 0:34 [52]
112 53 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1477 19:40:23 ผสม 6N 115W 0.2833 1.0048 17 0:30 [53]
112 54 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1495 3:52:03 ผสม 11.5N 120.5E 0.309 1.0044 16 0:27 [54]
112 55 7 มีนาคม ค.ศ. 1513 11:54:03 ผสม 17.6N 1.8W 0.3421 1.004 15 0:24 [55]
112 56 18 มีนาคม ค.ศ. 1531 19:47:21 ผสม 24.3N 122.1W 0.3818 1.0036 13 0:21 [56]
112 57 29 มีนาคม ค.ศ. 1549 3:30:55 ผสม 31.4N 120.1E 0.4285 1.0029 11 0:16 [57]
112 58 9 เมษายน ค.ศ. 1567 11:04:08 ผสม 38.9N 4.9E 0.483 1.002 8 0:11 [58]
112 59 29 เมษายน ค.ศ. 1585 18:28:58 ผสม 46.6N 107.7W 0.5436 1.0005 2 0:03 [59]
112 60 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1603 1:44:59 วงแหวน 54.7N 142.6E 0.6107 0.9987 6 0:07 [60]
112 61 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1621 8:53:44 วงแหวน 63.1N 36.1E 0.6828 0.9962 18 0:18 [61]
112 62 1 มิถุนายน ค.ศ. 1639 15:55:16 วงแหวน 71.7N 65.3W 0.7597 0.993 38 0:31 [62]
112 63 11 มิถุนายน ค.ศ. 1657 22:52:09 วงแหวน 80.5N 153.7W 0.8395 0.9888 73 0:45 [63]
112 64 23 มิถุนายน ค.ศ. 1675 5:44:39 วงแหวน 84.1N 166.1W 0.9219 0.9835 154 1:01 [64]
112 65 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1693 12:33:52 บางส่วน 64.8N 146.3E 1.0058 0.9718 [65]
112 66 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1711 19:22:11 บางส่วน 63.9N 34.6E 1.0894 0.8216 [66]
112 67 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1729 2:10:40 บางส่วน 63.1N 76.9W 1.1718 0.6746 [67]
112 68 6 สิงหาคม ค.ศ. 1747 9:01:21 บางส่วน 62.4N 171.3E 1.2512 0.5339 [68]
112 69 16 สิงหาคม ค.ศ. 1765 15:54:02 บางส่วน 61.8N 59.2E 1.3279 0.3994 [69]
112 70 27 สิงหาคม ค.ศ. 1783 22:52:06 บางส่วน 61.4N 54.1W 1.3991 0.2757 [70]
112 71 8 กันยายน ค.ศ. 1801 5:54:40 บางส่วน 61.1N 168.5W 1.4657 0.1614 [71]
112 72 19 กันยายน ค.ศ. 1819 13:03:47 บางส่วน 61N 75.6E 1.5258 0.0595 [72]

อ้างอิง[แก้]