ปลาบู่กุดทิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลาบู่กุดทิง
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Perciformes
วงศ์: Odontobutidae
สกุล: Neodontobutis
สปีชีส์: N.  aurarmus
ชื่อทวินาม
Neodontobutis aurarmus
Vidthayanon, 1995
ชื่อพ้อง
  • Odontobutis aurarmus Vidthayanon, 1995

ปลาบู่กุดทิง หรือที่บางท้องถิ่นเรียกว่า ปลาบู่น้อย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Neodontobutis aurarmus) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในสกุล Neodontobutis ของวงศ์ Odontobutidae

ถิ่นที่อยู่[แก้]

คาดกันว่าปลาบู่กุดทิงเป็นปลาประจำถิ่นของลุ่มน้ำโขงตอนล่างในเขตประเทศไทย ลาว และกัมพูชา[1] โดยอาศัยอยู่ชุกชุมในแหล่งน้ำนิ่งอย่างที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มน้ำขัง หรือทะเลสาบรูปแอกที่ยังคงสภาพธรรมชาติและมีพืชน้ำขึ้นปกคลุมหนาแน่น จึงอาจใช้เป็นตัวชี้บอกทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพพื้นที่ชุ่มน้ำได้[1] ในไทยพบปลาชนิดนี้มากทางตอนเหนือและตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ที่กุดทิงในอำเภอเมืองบึงกาฬ หรือที่บึงโขงหลงในอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น

ลักษณะ[แก้]

ปลาบู่กุดทิงเป็นปลาบู่ขนาดเล็ก มีลำตัวป้อมสั้นและหัวกลมกว่าปลาบู่ในสกุลอื่น กินสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง เป็นอาหาร เมื่อโตเต็มวัยมีความยาว 5.5 เซนติเมตร ปลาเพศผู้จะมีลำตัวสีดำเข้มสวยงามในฤดูผสมพันธุ์[2]

การใช้ประโยชน์[แก้]

ปลาชนิดนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจการประมงมากนัก[1] มักถูกจับปนมากับสัตว์น้ำอื่น ๆ เช่น กุ้งฝอย เป็นต้น[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Vidthayanon, C. 2012. "Neodontobutis aurarmus." The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T180744A1658149. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T180744A1658149.en. Downloaded on 22 March 2016.
  2. 2.0 2.1 Siamensis.org. "Species : Neodontobutis aurarmus." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://siamensis.org/species_index?nid=7825#7825--Species : Neodontobutis aurarmus 2554. สืบค้น 22 มีนาคม 2559.