Macrobrachium lanchesteri

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Macrobrachium lanchesteri
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Arthropoda
ไฟลัมย่อย: Crustacea
ชั้น: Malacostraca
อันดับ: Decapoda
วงศ์: Palaemonidae
สกุล: Macrobrachium
สปีชีส์: M.  lanchesteri
ชื่อทวินาม
Macrobrachium lanchesteri
De Man, 1911
ชื่อพ้อง
  • Palaemon lanchesteri De Man, 1911
  • Cryphiops lanchesteri De Man, 1911

Macrobrachium lanchesteri เป็นสัตว์พวกกุ้งกั้งปูชนิดหนึ่งในสกุล Macrobrachium ของวงศ์ Palaemonidae โดยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "กุ้งฝอย" หรือ "กุ้งฝอยน้ำจืด" ร่วมกับกุ้งอีกหลายชนิดในสกุล Macrobrachium และสกุล Caridina ของวงศ์ Atyidae[2]

ถิ่นที่อยู่[แก้]

เขตการกระจายพันธุ์ของกุ้งชนิด M. lanchesteri อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยถือเป็นสัตว์น้ำประจำถิ่นของลาว; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคใต้ของไทย; มาเลเซียตะวันตกและรัฐซาบะฮ์ของมาเลเซีย; สิงคโปร์ และบรูไน[1] นอกจากนี้ยังพบในพื้นที่บางส่วนของพม่า, ภาคเหนือของไทย, บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลของกัมพูชา และตอนใต้สุดของเวียดนาม

ลักษณะ[แก้]

กุ้งชนิด M. lanchesteri เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร มีเปลือกแข็งห่อหุ้มตัว มีขา 10 คู่ แบ่งหน้าที่ออกเป็นขาสำหรับจับอาหาร ขาเดิน และขาว่ายน้ำ ขาเดินคู่ที่ 2 เป็นรูปทรงกระบอกยาวเรียว[3] มีขนาดไล่เลี่ยกับขาเดินคู่ที่ 4 และ 5 ข้อปลายมีลักษณะเป็นก้ามหนีบ ลักษณะสำคัญคือมีกรีตรง (ส่วนปลายงอนเล็กน้อย) ขาเดิน 3 คู่ยาวเท่ากัน ต่างกับลูกกุ้งก้ามกรามที่มีขนาดเท่ากันซึ่งจะมีกรียาวและโค้งขึ้น[4]

พฤติกรรม[แก้]

กุ้งชนิดนี้มักอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณผิวน้ำริมตลิ่งของหนอง บึง บ่อ และนาข้าวซึ่งเป็นแหล่งน้ำนิ่งที่มีก้อนหิน รากหญ้า หรือรากพรรณไม้น้ำ รวมทั้งในบริเวณแหล่งน้ำที่มีกระแสน้ำขึ้นลงไหลเอื่อย ๆ โดยกินจุลินทรีย์ ไรน้ำ และตัวอ่อนของสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร[4]

การใช้ประโยชน์[แก้]

กุ้งชนิด M. lanchesteri รวมทั้งกุ้งฝอยน้ำจืดชนิดอื่นเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป ในไทยมักนำไปทำกุ้งฝอยทอด ไข่เจียวกุ้งฝอย ยำกุ้งเต้น ก้อยกุ้ง กุ้งจ่อม บางครั้งก็ใช้เป็นเหยื่อตกปลาหรืออาหารเลี้ยงลูกปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาช่อน ปลากราย ปลาเสือตอ ปลาสวยงามต่าง ๆ เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 De Grave, S., Wowor, D. & Cai, X. (2013). Macrobrachium lanchesteri. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 29 November 2015.
  2. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 134. ISBN 978-616-707-356-9.
  3. จุฑามาศ จิวาลักษณ์ และพรพรรณ ศุภกิจรัตนากุล. กุ้งสกุล Macrobrachium ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เก็บถาวร 2021-12-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป].
  4. 4.0 4.1 กรมประมง. "ภาพปลาและสัตว์น้ำไทย". Sanook.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 ธันวาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2015.