คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
Faculty of Pharmacy
Payap University
สถาปนาพ.ศ. 2549
คณบดีดร.ภญ.สรัญญา ชวนพงษ์พานิช
ที่อยู่
สีสีเขียวมะกอก
มาสคอต
โกร่งบดยา,งูพันถ้วยยาไฮเกีย
เว็บไซต์pharmacy.payap.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นคณะเภสัชศาสตร์คณะที่ 13 ของประเทศไทย และเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชน

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการจัดตั้ง เมื่อพ.ศ. 2549 ปัจจุบันสภาเภสัชกรรมรับรองหลักสูตรแบบห้าปี และมี ดร.ภญ.สรัญญา ชวนพงษ์พานิช เป็นคณบดีปัจจุบัน [1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา อันได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 5 ปี) หลักสูตรปี 2549
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 6 ปี) หลักสูตรปี 2552 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]