คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะรัฐมนตรีอานันท์ 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 แห่งราชอาณาจักรไทย
Anand Panyarachun.jpg
วันแต่งตั้ง 14 มิถุนายน​ 2535
วันสิ้นสุด 23 กันยายน​ 2535
(0 ปี 101 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 50

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 (10 มิถุนายน 2535-23 กันยายน 2535)

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 มีพระบรมราชโองการ
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535 รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก เภา สารสิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายเกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle Gold Line.svg นายมีชัย วีระไวทยะ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
LACMTA Circle Gold Line.svg นางสายสุรี จุติกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก บรรจบ บุนนาค 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle Gold Line.svg นายพนัส สิมะเสถียร 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle Gold Line.svg นายอาสา สารสิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle Gold Line.svg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายอำพล เสนาณรงค์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle Gold Line.svg นายนุกูล ประจวบเหมาะ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle Gold Line.svg นายอมเรศ ศิลาอ่อน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle Gold Line.svg พลตำรวจเอก เภา สารสิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายเอนก สิทธิประศาสน์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle Gold Line.svg นายวิเชียร วัฒนคุณ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
LACMTA Circle Gold Line.svg นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายกอปร กฤตยากีรณ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle Gold Line.svg นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle Gold Line.svg นายไพโรจน์ นิงสานนท์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle Gold Line.svg นายสิปปนนท์ เกตุทัต 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายวีระ สุสังกรกาญจน์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle Gold Line.svg นายเกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ในวันที่ 13 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]