รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ทางหลวงแผ่นดิน)

รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย จำแนกตามระบบหมายเลขทางหลวง ดังนี้

  1. รายชื่อทางหลวงแผ่นดินที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในภาคเหนือ และบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. รายชื่อทางหลวงแผ่นดินที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนในภาคเหนือ และภาคกลาง
  3. รายชื่อทางหลวงแผ่นดินที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และบางส่วนในภาคใต้
  4. รายชื่อทางหลวงแผ่นดินที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในภาคใต้