ทางหลวงแผ่นดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทางหลวงแผ่นดิน คือ เส้นทางสาธารณะเพื่อให้การเดินทางและขนส่งเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น ทางราชการจะเป็นผู้รับภาระในการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการคือกรมทางหลวง ในสังกัดกระทรวงคมนาคม

รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย[แก้]

ภาคเหนือ[แก้]

หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย
อินทร์บุรี - เชียงใหม่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์,ถ.นิมมานเหมินท์,
ถ.อินทร์บุรี-ตากฟ้า,ถ.ตากฟ้า-วังทอง,
ถ.เขาทราย-วังทอง,ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย,
ถ.เด่นชัย-ลำปาง,ถ.ลำปาง-เชียงใหม่
สิงห์บุรี, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่
แม่สอด (เขตแดน) - มุกดาหาร ถ.ตาก-แม่สอด,ถ.จรดวิถีถ่อง,
ถ.สิงหวัฒน์,ถ.มิตรภาพ,ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก,
ถ.หล่มสัก-ชุมแพ,ถ.มะลิวัลย์,ถ.ศรีจันทร์,
ถ.ถีนานนท์,ถ.กาฬสินธุ์-นาไคร้,
ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร
ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร
กำแพงเพชร - น่าน - ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ถ.จรดวิถีถ่อง,ถ.ยันตรกิจโกศล กำแพงเพชร, สุโขทัย, แพร่, น่าน
อุตรดิตถ์ - ศรีสัชนาลัย ถ.บรมอาสน์ อุตรดิตถ์, สุโขทัย
ร้องกวาง - งาว ถ.วังซ้าย, ถ.ร้องกวาง-งาว แพร่, ลำปาง
ตาก - สะพานวุฒิกุล ถ.พหลโยธินสายเก่า ตาก
แม่สอด - แม่สะเรียง ตาก, แม่ฮ่องสอน
ดอนไชย - อุโมงค์ ถนนเจริญราษฎร์, ถนนเชียงใหม่-ลำพูนสายเก่า, ถนนลำพูน-ป่าซาง, ถนนเถิน-ลี้, ถนนพหลโยธินสายลำพูน-ลี้ ลำปาง, ลำพูน
เชียงใหม่ - แม่จัน ถ.โชตนา เชียงใหม่, เชียงราย
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ถนนเชียงใหม่-ฮอด, ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน
แม่สรวย - ฝาง เชียงราย, เชียงใหม่
ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร พิจิตร
ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ถ.เลี่ยงเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วังชมภู - พิจิตร เพชรบูรณ์, พิจิตร
ดอยติ - ลำพูน ลำพูน
กำแพงเพชร - สากเหล็ก กำแพงเพชร, พิจิตร
ป่าสัก - ท่าวังพร้าว ถ.เลี่ยงเมืองป่าซาง ลำพูน, เชียงใหม่
นครสวรรค์ - พิษณุโลก (ช่วงที่ 1)
บ้านคลองเมม - อุตรดิตถ์ (ช่วงที่ 2)
อุตรดิตถ์ (แยกป่าขนุน) - บ้านม่วงเจ็ดต้น (ช่วงที่ 3)
ถ.สีหราชเดโชชัย, ถ.รังสิโยทัย นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์
เชียงใหม่ - สันป่าสัก ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด / ถ.เชียงใหม่-เชียงราย เชียงใหม่, เชียงราย
พะเยา - แม่ขะจาน พะเยา, ลำปาง, เชียงราย
ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ถ.เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย ถ.เลี่ยงเมืองแม่สาย เชียงราย
ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัย / ถ.เลี่ยงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สุโขทัย
ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ถ.เลี่ยงเมืองลำปาง ลำปาง
ทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน ถ.เลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ถ.เลี่ยงเมืองแพร่ แพร่
เชียงใหม่-พร้าว และสันทราย-แม่โจ้ เชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ถ.ห้วยแก้ว, ถ.ศรีวิชัย เชียงใหม่
แยกหนองประทีป อำเภอเมืองเชียงใหม่-บ้านออนหลวย อำเภอแม่ออน เชียงใหม่
ทางเข้า อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่
จอมทอง-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (บ้านสองแคว) อำเภอจอมทอง-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (บ้านม่วงโตน) อำเภอบ้านโฮ่ง เชียงใหม่, ลำพูน
ฮอด-บ้านวังลุง เชียงใหม่
สันป่าตอง-บ้านกาด เชียงใหม่
ดอยสะเก็ด-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1314 (บ้านสันป่าค่า) อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
สันป่าตอง-ลำพูน ถ.จามเทวี ลำพูน, เชียงใหม่
แม่จัน-เชียงแสน เชียงราย
เชียงราย-เทิง-เชียงของ เชียงราย
แยกถนนพหลโยธิน (บ้านแม่ต๋ำ) อำเภอเมืองพะเยา-เทิง พะเยา, เชียงราย
อำเภอเมืองแพร่-บ้านน้ำกาย ถ.ช่อแฮ แพร่
อำเภอเมืองแพร่-อำเภอลอง-อำเภอวังชิ้น ถ.เหมืองหิต แพร่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-พระธาตุเขาน้อย น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอเวียงสา-นาหมื่น น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (บ้านป่าเห็ว) -แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 (บ้านริมปิง) อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ท่าจักร) อำเภอเมืองลำพูน-แม่ทา ลำพูน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-อำเภอเกาะคา ลำปาง
ลำปาง-วังเหนือ ลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (อำเภอห้างฉัตร) ลำปาง
บ้านท่าทอง-บ้านหาดกรวด อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102-อำเภอลับแล-อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101เทศบาลเมืองสวรรคโลก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1บ้านดอนชัย อำเภอเถิน สุโขทัย, ลำปาง
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (บ้านกร่าง) เทศบาบตำบลกงไกรลาศ-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293 (หนองตูม) สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (ต้นหว้า) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (เรือนแพ) - พิษณุโลก ถ.พิชัยสงคราม พิษณุโลก
พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ถ.บรมไตรโลกนารถ พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอพรานกระต่าย-บางระกำ-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 อำเภอเมืองพิษณุโลก กำแพงเพชร, พิษณุโลก
อำเภอบางมูลนาก - โพทะเล - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (โพธิ์ไทรงาม) พิจิตร
พิจิตร - วังจิก - โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
อำเภอบางมูลนาก - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (วังงิ้ว) - บ้านตลิ่งชัน - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 (ดงขุย) พิจิตร, เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 (ตะพานหิน) - โพธิ์ประทับช้าง - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (บึงนาราง) พิจิตร
แยกถนนพหลโยธิน (บ้านหนองเบน) อำเภอเมืองนครสวรรค์-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 อำเภอคลองลาน นครสวรรค์, กำแพงเพชร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (โพธิ์ไทรงาม) - บ้านหนองตางู - บรรพตพิสัย - เก้าเลี้ยว - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 นครสวรรค์, กำแพงเพชร
แยกถนนพหลโยธิน (สลกบาตร) - อำเภอบึงสามัคคี - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 กำแพงเพชร, พิจิตร
ปัว-เชียงกลาง (สายนอก) น่าน
ปัว-บ่อเกลือ-ด่านพรมแดนห้วยโก๋น น่าน
บ้านนาหนุน-บ้านสบขุ่น น่าน
นาน้อย-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1123 (บ้านปางไฮ) อำเภอบ้านโคก น่าน, อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (บ้านป่าแดง) อำเภอเมืองนครสวรรค์-กำแพงเพชร (สายเลียบแม่น้ำปิง) นครสวรรค์, กำแพงเพชร
พิษณุโลก - อำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ลี้) อำเภอลี้-ก้อทุ่ง ลำพูน
ออบหลวง-บ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1130 เชียงราย
แม่สอด-อุ้มผาง ตาก
จุน-น่าน พะเยา, น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (บ้านสบบง) อำเภอภูซาง-ดอยผาตั้ง พะเยา, เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (แม่มาลัย) อำเภอแม่แตง-อำเภอปาย-แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (แม่มาลัย) อำเภอแม่แตง-แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 (บ้านกิ่วพร้าว) อำเภอแม่จัน-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 (บ้านแก่นใต้) อำเภอเวียงแก่น เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (บ่อหลวง) อำเภอฮอด-แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
แม่พริก-เถิน (สายเลียบแม่น้ำวัง) ลำปาง
ลี้-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1012 อำเภอฮอด ลำพูน, เชียงใหม่
ทางเข้าสถานีรถไฟวังกะพี้ อุตรดิตถ์
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช อำเภอเมืองตาก-เจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหง อำเภอบ้านตาก-บ้านท่าปุย อำเภอสามเงา ตาก
แยกถนนพหลโยธิน (วังเจ้า) - อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กำแพงเพชร
แยกถนนพหลโยธิน (สลกบาตร) - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072 (บ้านวังปลาอ้าว) กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ตำบลสารจิตรอำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย
อำเภอบางกระทุ่ม-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านสันติบันเทิง) พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 อำเภอสากเหล็ก-บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง พิจิตร, พิษณุโลก
แยกถนนพหลโยธิน (นครชุม) อำเภอเมืองกำแพงเพชร-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1109 (บ้านหนองแดน) กำแพงเพชร
แยกถนนพหลโยธิน (บ้านคลองแม่ลาย) อำเภอเมืองกำแพงเพชร-คลองลาน-ขุนน้ำเย็น-อุ้มผาง กำแพงเพชร, ตาก
ชุมแสง-บางมูลนาก นครสวรรค์, พิจิตร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 - อำเภอหนองบัว นครสวรรค์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1154 (อำเภอสอง) - อำเภอเชียงม่วน แพร่, พะเยา
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (ห้วยน้อยกา) อำเภอบ้านโคก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1243 (บ้านบ่อเบี้ย) อุตรดิตถ์
เถิน-วังชิ้น ลำปาง, แพร่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1177 (บ้านนาปลากั้ง)-วังชิ้น สุโขทัย, แพร่
แยกถนนพหลโยธิน อำเภอพาน-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (บ้านห้วยงิ้ว) อำเภอจุน เชียงราย, พะเยา
แยกถนนพหลโยธิน -อุทยานแห่งชาติดอยหลวง พะเยา
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (บ้านเชียงเคี่ยน) -แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 (บ้านป่าแงะ) เชียงราย
เชียงของ-เชียงแสน เชียงราย
แยกถนนพหลโยธิน (บ้านป่าซาง)-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (บ้านกิ่วสะไต) เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (พรานกระต่าย)-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (วังประจบ) กำแพงเพชร, ตาก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แม่หล่าย)-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ร้องเข็ม) แพร่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
ถนนอ้อมเมืองเชียงใหม่ ถ.มหิดล เชียงใหม่
นครไทย-ชาติตระการ-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1246 (บ้านแพะ) อำเภอทองแสนขัน พิษณุโลก, อุตรดิตถ์
แยกถนนพหลโยธิน อำเภอตากฟ้า-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 (บ้านหัวถนน) อำเภอท่าตะโก นครสวรรค์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สันป่าฝ้าย) อำเภอเมืองลำพูน-บ้านธิ-สันกำแพง ลำพูน, เชียงใหม่
ท่าวังผา-เชียงคำ น่าน, พะเยา
แยกถนนพหลโยธิน (บ้านห้วยไคร้)-แม่สาย เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (บ้านปิงโค้ง) อำเภอเชียงดาว-เวียงป่าเป้า เชียงใหม่, เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (บ้านหัวดอย) อำเภอเวียงชัย-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (บ้านต้าตลาด) อำเภอขุนตาล เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 (บ้านทุ่งน้าว) อำเภอสอง-อำเภองาว แพร่, ลำปาง
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (บ้านป่าปง) อำเภอเทิง-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (บ้านลุง) อำเภอเชียงของ เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (บ้านสบทา) อำเภอป่าซาง-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010 (บ้านท่าลี่) อำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 (บ้านท่าล้อ) อำเภอเมืองลำปาง-อำเภอเมืองปาน ลำปาง
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 อำเภอเวียงสา-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1243 (บ้านน้ำมวบ) อำเภอบ้านโคก น่าน, อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 (บ้านร่วมจิตร-บ้านน้ำพร้า อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 (บ้านวังโป่ง)-บ้านดารา อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (บ้านแม่กลองใหม่) -บ้านหนองหลวง-เขตแดนไทย-พม่า อำเภออุ้มผาง ตาก
น่าน-บ้านน้ำตวง อำเภอแม่จริม น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 (บ้านท่าล้อ) อำเภอเมืองน่าน-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 (บ้านน้ำยาว) อำเภอปัว น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอท่าวังผา-บ้านดอนมูล น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 (บ้านศรีเวียง) อำเภอเวียงชัย-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 (บ้านแม่เลียบ) อำเภอดอยหลวง เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (บ้านสันต้นมื่น) อำเภอเทิง-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (บ้านทุ่งงิ้ว) อำเภอเชียงของ เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 อำเภอแม่ระมาด-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1107 (บ้านเกาะตะเภา) อำเภอบ้านตาก ตาก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (บ้านป่าไร่หลวง) -แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (บ้านดอนระเบียง) อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (บ้านแม่ข้อน) อำเภอเชียงดาว-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1322 (บ้านจอง) อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอสวรรคโลก-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1196 (บ้านข่อยสูง) อำเภอตรอน สุโขทัย, อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 อำเภอเมืองนครสวรรค์-บรรพตพิสัย (สายเลียบแม่น้ำปิง) นครสวรรค์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (บ้านแม่อาว) อำเภอป่าซาง-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1274 (บ้านดอนมูล) อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน
ทางเข้าศรีสัชนาลัย สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 อำเภอปง-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (บ้านห้วยอ่วม) พะเยา
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านป่าแดด) อำเภอสารภี-อำเภอบ้านธิ เชียงใหม่, ลำพูน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 อำเภอแม่แจ่ม-อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
อำเภอแม่สะเรียง-แม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอเมืองสุโขทัย-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 (บ้านน้ำหัก) อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว-เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
แยกถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองพะเยา - อำเภอป่าแดด พะเยา, เชียงราย
พิชัย - บ้านแก่ง อำเภอตรอน - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านบึงหลัก) อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 อำเภอชนแดน-อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (บ้านซอโอ) -บ้านวาเล่ย์ อำเภอพบพระ ตาก
แยกถนนพหลโยธิน (บ้านเด่น) -บ้านท่าข้าวเปลือก เชียงราย
อำเภอเชียงคำ -บ้านก๊อหลวง พะเยา
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1204 (บ้านแก่ง) อำเภอตรอน-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (บ้านน้ำไคร้) อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอร้องกวาง-นาน้อย แพร่, น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 บ้านแม่เทย อำเภอลี้-อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 อำเภอวัดโบสถ์-อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1114 (บ้านท่ามะขาม) อำเภอบางกระทุ่ม-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 อำเภอเมืองพิจิตร พิษณุโลก, พิจิตร
สันติสุข-บ้านแคว้ง อำเภอแม่จริม น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 (บ้านแม่ละนา) -บ้านปางคาม อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
บ้านใหม่ - เปาสามขา เชียงใหม่
บ้านใหม่ - ห้วยแก้ว เชียงใหม่
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อำเภอเมืองเชียงราย-เวียงชัย เชียงราย
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อำเภอเมืองเชียงราย-บ้านด้าย เชียงราย
ชาติตระการ-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 (บ่อภาค) พิษณุโลก
น้ำปาด-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 (บ้านห้วยมุ่น) อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1123 (บ้านปางไฮ) อำเภอบ้านโคก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (บ้านม่วงเจ็ดต้น) อุตรดิตถ์
แยกถนนพหลโยธิน (บ้านโค้งวิไล) อำเภอคลองขลุง-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072 (บ้านเขาน้ำอุ่น) อำเภอปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 (บ้านนาเซีย) อำเภอแม่จริม-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1123 (บ้านบ่อเบี้ย) อำเภอบ้านโคก น่าน, อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1214 (บ้านน้ำอ่าง) อำเภอตรอน-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (บ้านน้ำพี้) อำเภอทองแสนขัน อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านหนองกวาง) อำเภอพิชัย-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1214 อำเภอทองแสนขัน อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (บ้านแม่งอน) อำเภอไชยปราการ-ดอยอ่างขาง เชียงใหม่
ทางแยกเข้าท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 อำเภอดอกคำใต้-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 อำเภอเชียงม่วน พะเยา
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (ปางแฟน) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1287 (ดอยซาง) เชียงใหม่, ลำปาง
ทางแยกเข้าบ้านดารา อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1180 อำเภอศรีนคร-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 อำเภอพิชัย สุโขทัย, อุตรดิตถ์
ปัว-ดอยภูคา-บ่อเกลือ น่าน
สันติสุข-บ้านห้วยหาด อำเภอปัว น่าน
บ้านน้ำพาง - บ้านร่มเกล้า น่าน
แม่ริม-สันทราย เชียงใหม่
ขุนยวม-บ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่
ปาย-บ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่
แม่ลาน้อย-บ้านละอุบ แม่ฮ่องสอน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (บ้านแม่สลิดหลวง) -บ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง ตาก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2113 (บ้านเหมืองแพร่) อำเภอนาแห้ว-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 (บ้านม่วงเจ็ดต้น) อำเภอบ้านโคก และทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย-จัดตั้งใหม่ 2 บ้านห้วยน้ำผัก เลย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์
หางดง-สะเมิง เชียงใหม่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (บ้านกองลอย) อำเภอฮอด-บ้านแม่แฮใต้ อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1319 อำเภอคีรีมาศ-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 อำเภอลี้-อำเภอเสริมงาม-บ้านนาแก้ว อำเภอเกาะคา ลำพูน, ลำปาง
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086 (บ้านมะขามสูง) อำเภอเมืองพิษณุโลก - อำเภอพรหมพิราม - บ้านเชิงหวาย พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (บ้านหนองหัวปลวก) - บ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 (บ้านวังพิกุล) - อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 (บ้านทุ่งมหาชัย) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1074 (บ้านระหาน) อำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (บ้านบ่อทอง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 อำเภอบางระกำ พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 (บ้านทุ่งมะส้าน) -บ้านห้วยผึ้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
สันมะเกลือ - อำเภอเมืองปาน ลำปาง
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1167 (บ้านหนองหลวง) -บ้านหม่องกลั๊ว อำเภออุ้มผาง ตาก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 อำเภอบึงนาราง - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1070 (บ้านวังสำโรง) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แม่สาย-เชียงแสน เชียงราย
สุโขทัย - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 อำเภอบางระกำ สุโขทัย, พิษณุโลก
เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านกกไม้แดง) อำเภอวังทอง-อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านท่างาม) อำเภอวัดโบสถ์-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1143 (บ้านโป่งแค) พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1202 (บ้านหนองลาว) อำเภอภูกามยาว - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (บ้านห้วยลาน) อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 (บ้านฆะมัง)-อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านหนองขนาก) อำเภอทับคล้อ-อำเภอวังโป่ง พิจิตร, เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 (บ้านหัวดง) อำเภอเมืองพิจิตร-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านยางสามต้น) อำเภอวังทรายพูน พิจิตร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113 ตำบลสารจิตร-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1201 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านวังแดง) - บ้านหนองตม พรหมพิราม พิษณุโลก
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (บ้านหนองมะคัง) -พรหมพิราม พิษณุโลก
เทศบาลตำบลบ้านโตนด-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293 (บ้านท่าฉนวน)อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 อำเภอสามง่าม-บ้านกำแพงดิน-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 (บ้านโคกสลุด) อำเภอบางกระทุ่ม พิจิตร, พิษณุโลก
บางมูลนาก(แม่น้ำยมฝั่งตะวันตก) -ตะพานหิน (แม่น้ำยมฝั่งตะวันตก) พิจิตร
ทางแยกต่างระดับดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่-บ้านห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ถ.เชียงใหม่-สันกำแพงสายใหม่ เชียงใหม่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1255 อำเภอศรีนคร-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอศรีสำโรง สุโขทัย
คีรีมาศ-อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง จังหวัดสุโขทัย) สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178 (บ้านแม่จา) อำเภอเชียงดาว-บ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่
บ้านพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1318 อำเภอศรีสำโรง อุตรดิตถ์, สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 บ้านหัวฝาย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 (แสงภา) อำเภอนาแห้ว-จัดตั้งใหม่ 2 บ้านห้วยน้ำผัก เลย
นาป้อใต้ - บ้านเอื้อม ลำปาง
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 อำเภอทุ่งเสลี่ยม-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1294 สุโขทัย
แยกถนนพหลโยธิน (บ้านห้วยเดื่อ)-อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (บ้านดอนแก่ง)-อำเภอท่าวังผา น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (บ้านหางปอน) -บ้านประตูเมือง อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1239 (บ้านสวน) อำเภอน้ำปาด-บ้านปากนาย-นาหมื่น อุตรดิตถ์, น่าน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178 (บ้านรินหลวง) -บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1249 (ดอยอ่างขาง) เชียงใหม่
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1115 (เนินมะปราง) -แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1191 พิษณุโลก, พิจิตร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1210 (บ้านสบสา)-บ้านปางถ้ำ พะเยา
พร้าว-ไชยปราการ เชียงใหม่
ทางแยกเข้าแม่เมาะ ลำปาง
สะเมิง-บ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
หนองบัวใต้ - ห้วยนึ่ง ถ.พหลโยธินสายเก่า ตาก
ทางเข้าแม่ใจ ถ.พหลโยธินสายเก่า พะเยา
ทางเข้าพาน ถ.พหลโยธินสายเก่า เชียงราย
ทางเข้าท่าอากาศยานแม่สอด ตาก
ทางเข้าด่านพรมแดนเชียงของ เชียงราย
ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ตาก
สวนดอกคำ - ม่วงงาม ลำปาง
ทางเข้าทะเลสาบดอยเต่า เชียงใหม่
ทางเข้ากองพันสัตว์ต่าง เชียงใหม่
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ - กองพันพัฒนาที่ 3 เชียงใหม่
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี - ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
หนองฮ่อ - ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ เชียงใหม่
สันทรายน้อย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ทางเข้าเมืองสุโขทัย ถ.อินทราทิตย์ สุโขทัย
ทางเข้าสวรรคโลก ถ.จรดวิถีถ่องสายเก่า สุโขทัย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293 - ต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สุโขทัย, พิษณุโลก
ทางคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1180 สุโขทัย
1374 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1118 เดิม)
บางมูลนาก (แม่น้ำยมฝั่งตะวันออก) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ตะพานหิน (แม่น้ำยมฝั่งตะวันออก) พิจิตร
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1074 (วัดอำนวยศรัทธาธรรม) - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (หนองตางู) กำแพงเพชร, นครสวรรค์
ทางเข้าทับหมัน พิจิตร
ทางเข้าบึงสีไฟ ถ.ประชาอุทิศ พิจิตร
ทางเข้าตะพานหิน พิจิตร
ทางเข้าท่าอากาศยานพิษณุโลก พิษณุโลก
ทางเข้าปาย แม่ฮ่องสอน
สะเมิง - ดอยซาง เชียงใหม่
สบมาย - เขื่อนกิ่วลม ลำปาง
ทางเข้าผาบ่อง แม่ฮ่องสอน
ทางแยกเข้าเมืองตาก ตาก
ทางเข้าพบพระ ตาก
ทางใหม่มหาวัน ตาก
ศรีสัชนาลัย - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1201 สุโขทัย
หนองบัว - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1119 (ธารทหาร) นครสวรรค์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1119 (พนมรอก) นครสวรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ จังหวัด
สระบุรี - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ถ.มิตรภาพ สระบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย
สามแยกพุแค - เลย ถ.สระบุรี-หล่มสัก / ถ.สระบุรี-ลำนารายณ์, ถ.คชเสนี, ถ.สามัคคีชัย, ถ.หล่มสัก-เลย; ถ.เลย-ด่านซ้าย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 เดิม); ถ.เลี่ยงเมืองหล่มสัก (เดิม) สระบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, เลย
อุดรธานี - นครพนม ถ.นิตโย อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม
บ้านไผ่ - อุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท; ถ.ผดุงวิถี; ถ.นครสวรรค์; ถ.เทวาภิบาล ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี
ทางต่างระดับสีคิ้ว - อุบลราชธานี ถ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี / ถ.สีคิ้ว-โชคชัย, ถ.โชคชัย-เดชอุดม, ถ.สถลมารค, ถ.สถิตนิมานการ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
สีคิ้ว - เชียงคาน ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ; ถ.เลี่ยงเมืองชัยภูมิ; ถ.ชัยภูมิ-ชุมแพ / ถ.ชัยภูมิ-แก้งคร้อ, ถ.แก้งคร้อ-ภูเขียว, ถ.ภูเขียว-ชุมแพ; ถ.มะลิวัลย์ (มลิวรรณ); ถ.เลย-เชียงคาน นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย
ชัยภูมิ - เขมราฐ ถ.นิเวศรัตน์; ถ.ประทาย-พุทไธสง; ถ.เลี่ยงเมืองพุทไธสง (ตอนควบคุม 0503); ถ.พุทไธสง-พยัคฆภูมิพิสัย; ถ.เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ; ถ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร; ถ.อรุณประเสริฐ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
บ้านหมี่ - สามแยกสุรนารายณ์ ถ.สุรนารายณ์ ลพบุรี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา
ตลาดแค - หินดาด ถ.พิมาย-ห้วยแถลง นครราชสีมา
บ้านวัด - ประทาย ถ.เจนจบทิศ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น
ท่าพระ - มหาสารคาม ถ.ท่าพระ-มหาสารคาม / ถ.ท่าพระ-โกสุมพิสัย, ถ.โกสุมพิสัย-มหาสารคาม; ถ.นครสวรรค์ ขอนแก่น, มหาสารคาม
อุดรธานี - วังสะพุง ถ.บุณยาหาร อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย
หนองสองห้อง - เชียงคาน หนองคาย, เลย
หนองคาย - อุบลราชธานี ถ.เสด็จ; ถ.พนังชลประทาน; ถ.หนองคาย-โพนพิสัย; ถ.โพนพิสัย-บึงกาฬ; ถ.บึงกาฬ-นครพนม; ถ.ชยางกูร หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
มหาสารคาม - สกลนคร ถ.ถีนานนท์; ถ.กุดยางสามัคคี (ตอนควบคุม 0104) มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร
กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์; ถ.หายโศรก; ถ.ปัทมานนท์; ถ.ภักดีชุมพล; ถ.สุรินทร์-ปราสาท; ถ.ปราสาท-ช่องจอม กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
ร้อยเอ็ด - ตาฮะ ถ.สุริยเดชบำรุง; ถ.ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ; ถ.สุวรรณภูมิ-สุรินทร์ ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี อุดรธานี
วารินชำราบ - ช่องเม็ก ถ.สถิตนิมานการ อุบลราชธานี
บุรีรัมย์ - นางรอง ถ.จิระ; ถ.บุรีรัมย์-นางรอง บุรีรัมย์
บรบือ - บุรีรัมย์ ถ.บุรีรัมย์-บรบือ / ถ.บุรีรัมย์-สตึก, ถ.สตึก-พยัคฆภูมิพิสัย, ถ.นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย, ถ.บรบือ-นาเชือก บุรีรัมย์, สุรินทร์, มหาสารคาม
ศรีสะเกษ - ขุขันธ์ ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ถ.ขุขันธ์; ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์; ถ.กันทรลักษ์-เขาพระวิหาร ศรีสะเกษ
พังโคน - บึงกาฬ สกลนคร, บึงกาฬ
สกลนคร - บ้านต้อง ถ.มัธยมจันทร์ / ถ.สกล-นาแก / ถ.เลี่ยงเมืองสกลนคร (ตอนควบคุม 0100) สกลนคร, นครพนม
นครราชสีมา - หินโคน ถ.ราชสีมา-โชคชัย; ถ.โชคชัย-ครบุรี; ถ.ครบุรี-เสิงสาง; ถ.เสิงสาง-ปะคำ; ถ.ปะคำ-ละหานทราย; ถ.ละหานทราย-บ้านกรวด; ถ.บ้านกรวด-พนมดงรัก; ถ.หินโคน-บ้านกรวด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
แยกบึงบอระเพ็ด - ชัยภูมิ ถ.นครสวรรค์-ชัยภูมิ / ถ.นครสวรรค์-ชุมแสง, ถ.แสงราษฎร์ใต้, ถ.แสงมุกดา, ถ.เลี่ยงเมืองชุมแสง (ตอนควบคุม 0103), ถ.ชุมแสง-หนองบัว, ถ.หนองบัว-ซับสมอทอด, ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ
หัวทะเล - วารินชำราบ ถ.เพชรมาตุคลา; ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์; ถ.หลักเมือง; ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ; ถ.ทองมาก (ตอนควบคุม 1003); ถ.อุบล; ถ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี; ถ.ศรีสะเกษ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
กาฬสินธุ์ - พังโคน ถ.กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์; ถ.พังโคน-วาริชภูมิ; ถ.พังโคนพัฒนา กาฬสินธุ์, อุดรธานี, สกลนคร
ชุมแพ - หนองบัวลำภู ถ.ชุมแพ-สีชมพู; ถ.สีชมพู-ศรีบุญเรือง; ถ.หนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง ขอนแก่น, หนองบัวลำภู
บ้านไผ่ - ช่องสามหมอ ถ.มัญจาคีรี-แก้งคร้อ; ถ.มัญจาคีรี-ชนบท; ถ.แจ้งสนิท ชัยภูมิ, ขอนแก่น
ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย หนองคาย
ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ทางเลี่ยงเมืองนาแก นครพนม
ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร มุกดาหาร
ทางเลี่ยงเมืองนครพนม นครพนม
ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร สกลนคร
ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ยโสธร
ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่นครพนม นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 203 (หล่มเก่า) - วังบาล เพชรบูรณ์
ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลนายม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (หล่มสัก) - น้ำก้อ เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2110 (ห้วยเม็ก) - ท่าคันโท กาฬสินธุ์
ต่อทางของเทศบาลเมืองหล่มสัก - ท่าอิบุญ เพชรบูรณ์
ทางแยกเข้าวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านแยง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 203 พิษณุโลก, เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 203 (โป่งชี) - ด่านซ้าย เลย
วังสะพุง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2216 (ตาดกลอย) เลย, เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง) - ตีนเขาภูกระดึง เลย
ต่อเขตเทศบาลตำบลท่าบ่อ - บ้านผือ หนองคาย, อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ดงไร่) - บ้านผือ อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (บ้านนิคม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2096 (บ้านดุง) อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้ำฆ้อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วังสามหมอ) อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ห้วยเกิ้ง) - กุมภวาปี อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 222 (หนองหิ้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (เหล่าหลวง) บึงกาฬ
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (กุสุมาลย์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (โพนศิวิลัย) สกลนคร, นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ธาตุน้อย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (นาเหนือ) นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ท่าดอกแก้ว) - ศรีสงคราม นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 223 (นาแก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 22 (หนองญาติ) นครพนม
มุกดาหาร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (หนองผือ) มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
ต่อทางของเทศบาลตำบลผักปังควบคุม - หนองบัวแดง ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - เมืองใหม่ ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้ำพอง) - กระนวน ขอนแก่น
ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2063 (วาปีปทุม) มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (สมเด็จ) - ท่าเรือลำปาว กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด - พนมไพร ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด - โพนทอง ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (พยัคฆภูมิพิสัย) ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (เสลภูมิ) - กุฉินารายณ์ ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (เลิงนกทา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (กุดแห่) ยโสธร
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ม่วงสามสิบ) - พนา อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี - เขมราฐ อุบลราชธานี
ต่อเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - ตาดโตน ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 202 (ลาดใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (ช่องสามหมอ) ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองสองห้อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (คอนสาร) ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 207 (ทางพาด) - ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน บุรีรัมย์, มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านทุ่ม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 229 (มัญจาคีรี) ขอนแก่น
บรบือ - วาปีปทุม มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (พล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2054 (คอนสวรรค์) ขอนแก่น, ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (โนนสูง) - ขามสะแกแสง นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (โคกกรวด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (โนนไทย) นครราชสีมา
บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ชัยภูมิ
ทางแยกเข้าตะขบ นครราชสีมา
ลำปลายมาศ - นางรอง บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ - ต่อทางของเทศบาลตำบลพุทไธสง บุรีรัมย์
แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ท่าตูม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (ส้มป่อยน้อย) สุรินทร์, ศรีสะเกษ
ต่อเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ - ต่อเขตเทศบาลตำบลสังขะ สุรินทร์
รัตนบุรี - ศีขรภูมิ สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ตาฮะ) - ต่อเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 226 (ส้มป่อยน้อย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 23 (คำเขื่อนแก้ว) ศรีสะเกษ, ยโสธร
กันทรารมย์ - ต่อทางเทศบาลตำบลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 215 (กู่พระโกนา) ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด
ต่อทางของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก - ต่อทางของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สระบุรี, ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถ.ธนะรัชต์ นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (สว่างแดนดิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 222 (หนองแวง) สกลนคร
เหล่าอุดม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2091 (กุดเรือคำ) อุดรธานี, สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (พรรณานิคม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2026 (เซกา) สกลนคร, บึงกาฬ
แยกทางหลวงหมายเลข 222 (พรเจริญ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (ปากคาด) บึงกาฬ
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (หนองเม็ก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 222 (คำตากล้า) อุดรธานี, สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 210 (นาคำไฮ) - ข้าวสาร หนองบัวลำภู, อุดรธานี
บ้านผือ - ข้าวสาร อุดรธานี
บ้านยาง - อาฮี เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 2042 (ห้วยผึ้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2291 (นาคู) กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 223 (จอมมณี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (คอนสวรรค์) นครพนม, มุกดาหาร
แยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ธาตุจอมศรี) - ปากชม เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ยางตลาด) - กระนวน กาฬสินธุ์, ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 221 (พยุห์) - ขุนหาญ ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 2050 (เขมราฐ) - โขงเจียม อุบลราชธานี
ด่านซ้าย - นาแห้ว เลย
ด่านซ้าย - ปากหมัน เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (สามแยก) - ปากห้วย เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ยางตลาด) - โพนทอง กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด
แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ตะโก) - ตาเป๊ก บุรีรัมย์
ต่อเขตเทศบาลตำบลละหานทราย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (ส้มป่อย) บุรีรัมย์
แยกทางหลวงหมายเลข 214 (บักจรัง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2283 (มะโน) สุรินทร์
สังขะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2328 (บ้านจารย์) สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 221 (บ้านไฮ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (คำบอน) ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ผือใหม่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2335 (โดนเอาว์) ศรีสะเกษ
ต่อทางของเทศบาลตำบลขุนหาญ - สำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
ขุนหาญ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2341 (กันทรอม) ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อทางของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ถ.คชเสนี ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2062 (เหล่านางาม) ถ.เหล่านาดี ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ท่าแร่) - ศรีสงคราม สกลนคร, นครพนม
ภูเวียง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 228 (ศรีบุญเรือง) ขอนแก่น, หนองบัวลำภู
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ลืออำนาจ) - โขงเจียม อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2134 (ดอนใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2112 (หนามแท่ง) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2046 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (เลิงนกทา) ร้อยเอ็ด, ยโสธร
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (บ้านใหม่) - นาด้วง เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (วังสะพุง) - ภูหลวง เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ตาดข่า) - โสกนกไก่นา เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 2026 (บ้านโพธิ์) - โคกโขง บึงกาฬ
แยกทางหลวงหมายเลข 2026 (หนองยาง) - บ้านซาง บึงกาฬ
แยกทางหลวงหมายเลข 228 (หนองบัวลำภู) - เขื่อนอุบลรัตน์ หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) - หนองสรวง นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 205 (โนนไทย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2160 (คง) นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 209 (เชียงยืน) - ท่าคันโท มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ยางตลาด) - หัวงัว (บ้านเสียว) กาฬสินธุ์
ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2341 (โคกตาล) ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 2051 (ชัยภูมิ) - หนองบัวแดง ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (บ้านวัด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (แก้งสนามนาง) นครราชสีมา
โสกแจ้ง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (หินลาด) นครราชสีมา
ทางเข้าเมืองจักราช นครราชสีมา
ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน - ท่าขี้เหล็ก นครราชสีมา
โคกสะอาด - โนนเจริญ บุรีรัมย์
ต่อเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (หนองผะองค์) บุรีรัมย์
แยกทางหลวงหมายเลข 220 (ตรางสวาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2234 (บ้านพอก) ศรีสะเกษ
ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง - กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
ต่อเขตเทศบาลเมืองยโสธร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2047 (เลิงนกทา) ถ.วารีราชเดช ยโสธร
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองบัวใหญ่) - หนองจาน ชัยภูมิ
แยกทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ท่าโพธิ์ศรี) - น้ำยืน อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 217 (ดอนจิก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (โนนเรียง) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 217 (นิคมลำโดมน้อย) - ต่อทางของเทศบาลตำบลบ้านด่าน อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 206 (วังหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2223 (ชุมพวง) นครราชสีมา
อากาศอำนวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2132 (ศรีสงคราม) สกลนคร, นครพนม
วารินชำราบ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2085 (หนองงูเหลือม) อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
ต่อเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ปากห้วยขอนแก่น) - หล่มสัก เพชรบูรณ์
ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองเดช - หนองแสง อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2039 (น้ำพอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (ท่าหิน) ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 2094 (บ้านเซือม) - นาหว้า สกลนคร, นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (หนองเรือ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (หนองแวง) ขอนแก่น, ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 213 (กันทรวิชัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านขี) มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2009 (โคกเครือ) กาฬสินธุ์
ทางแยกเข้าเดชอุดม อุบลราชธานี
เชียงคาน - เหมืองแพร่ เลย
แคมป์สน - สะเดาะพง เพชรบูรณ์
กุดข้าวปุ้น - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2134 (นาไฮ) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 205 (โคกสูง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ขามทะเลสอ) นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 229 (ชนบท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (กุดรู) ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 220 (ขุขันธ์) - ช่องสะงำ ถ.ไกรภักดี ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 219 (ประโคนชัย) - ต่อเขตเทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (น้ำดุก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2010 (บ้านหวาย) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (บ้านขมิ้น) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (น้ำปลีก) อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ศรีเทพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 24 (นาส่วง) - นาเยีย อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 24 (นากระแชง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2248 (น้ำยืน) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (บุ่งน้ำเต้า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 (บ้านกลาง) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ห้วยสนามทราย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 203 (กกสะท้อน) ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (คำปิง) นครราชสีมา, ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 213 (คำเพิ่ม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วาริชภูมิ) สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ศรีเทพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3326 (ยางโทน) เพชรบูรณ์, ลพบุรี
ทางแยกเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2117 (ตาเป๊ก) - ต่อเขตวนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์
แยกทางหลวงหมายเลข 2134 (โขงเจียม) - สะพือ อุบลราชธานี
ชุมพวง - ลำปลายมาศ นครราชสีมา, บุรีรัมย์
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (มวกเหล็ก) - ซับน้อยเหนือ สระบุรี, นครราชสีมา
ชุมพวง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) นครราชสีมา, บุรีรัมย์
พนมไพร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (มหาชนะชัย) ร้อยเอ็ด, ยโสธร
แยกทางหลวงหมายเลข 2092 (กุดเรือคำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2096 (บ้านม่วง) สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (เหล่าอุดม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่) อุดรธานี, หนองคาย
แยกทางหลวงหมายเลข 2023 (โนนสวรรค์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (กุงเก่า) อุดรธานี, กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 202 (หนองผือ) - กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
พล - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (ท่านางแนว) ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 226 (สำโรงทาบ) - บ้านพอก สุรินทร์, ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - ซับพลู นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2127 (สำโรงเกียรติ) - ช่องพระพะลัย ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 208 (โกสุมพิสัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (เชียงยืน) มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (บุ่งเขียว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (เขมราฐ) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ปากช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (บัวชุม) นครราชสีมา, สระบุรี, ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (มอดินแดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2211 (ศรีเทพน้อย) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2244 (นาตะกรุด) - โคกสะแกลาด เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (โคกสี) ขอนแก่น, นครราชสีมา
ปากช่อง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (จงโก) นครราชสีมา, สระบุรี, ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ภูมิซรอล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (บุณฑริก) ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2138 (ไร่ทาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2108 (สงเปือย) ถ.ไร่ทาม-สงเปือย เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2016 (หนองอีเก้ง) เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 202 (นาหว้าใหญ่) - กุดข้าวปุ้น อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 227 (คำพิมูล) - คำม่วง กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (นาข่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2022 (สุมเส้า) อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ลำนารายณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) ลพบุรี, นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) - หนองแม่นา เพชรบูรณ์
เสลภูมิ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (คำโพนสูง) ร้อยเอ็ด
แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ลำสนธิ) - วังเชื่อม ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 2076 (ม่วงหมาก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (สำโรงทาบ) สุรินทร์
ต่อทางเทศบาลนครอุดรธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2097 (หนองแวง) อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 211 (ท่าไก่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2348 (กลางใหญ่) หนองคาย, อุดรธานี
โพนพิสัย - โซ่พิสัย หนองคาย, บึงกาฬ
แยกทางหลวงหมายเลข 2152 (เชียงยืน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 202 (ส้มโฮง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2045 (ดงบัง) ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (มีชัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2091 (หนามแท่ง) อุดรธานี, สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 2275 (ปากน้ำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 (เฉลียงลับ) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2089 ลพบุรี
บ้านหมาก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2282 (สวนมะเดื่อ) สระบุรี, นครราชสีมา, ลพบุรี
อีเหลอ - คลองไทร นครราชสีมา, สระบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ชัยบาดาล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (น้ำดุก) ลพบุรี, เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (กุรุคุ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (ดอนตาล) - เลิงนกทา มุกดาหาร, ยโสธร
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (หัวนา) - ห้วยลาน เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2091 (วังเวิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 222 (นาบัว) สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 2091 (บ้านทุ่ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2092 (ท่าห้วยหลัว) สกลนคร
มะนาวหวาน - ลำสมพุง ลพบุรี, สระบุรี
สังขะ - บ้านด่าน สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 207 (ประทาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2226 (ชุมพวง) นครราชสีมา
ดงหลวง - โพนพิสัย มุกดาหาร, สกลนคร, กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 24 (หนองยาว) - ลำดวน สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 227 (บ้านโพน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วังสามหมอ) กาฬสินธุ์, อุดรธานี
กุฉินารายณ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 213 (สร้างค้อ) กาฬสินธุ์, สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 2287 (ก้านเหลืองดง) - โนนตูม มุกดาหาร
แยกทางหลวงหมายเลข 203 (แก่งไฮ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2195 เลย
ทางแยกเข้าแก่งตะนะ อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2301 - เปือยน้อย ขอนแก่น
แยกทางหลวงหมายเลข 24 - สระมะค่า นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2009 (ห้วยยางดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (ท่าคันโท) กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หนองแหน) - หนองเขื่อน มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - หนองสองห้อง ขอนแก่น
กอไผ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 21 (บุ่งน้ำเต้า) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2011 (ห้วยมะเขือ) - โจะโหวะ เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 222 (วานรนิวาส) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094 (บ้านเซือม) สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 224 นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2235 (หนองสองห้อง) - หนองขวาง นครราชสีมา
หนองหาน - สุมเส้า อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านเหล่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2316 (ท่ายม) อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 210 (หนองวัวซอ) - บ้านเพีย อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 210 (หนองวัวซอ) - อุบมุง อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2 (โคกผักหวาน) - ท่ายม อุดรธานี
หนองกี่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 224 (เสิงสาง) บุรีรัมย์, นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2096 (ทุ่งใหญ่) - ทุ่งฝน อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (เนินสง่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ใหม่สามัคคี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3326 (สระโบสถ์) ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (โสกขุ่น) - โกสุมพิสัย มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 2196 (โคนสมอ) - ปางก่อ เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2196 (ป่าแดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2258 (หนองแม่นา) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2275 (ห้วยใหญ่) - ต่อเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2116 (หนองไฮหย่อง) - โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
แยกทางหลวงหมายเลข 2283 (โคกไทร) - นาตำบล สุรินทร์, ศรีสะเกษ
เพ็ญ - สร้างคอม อุดรธานี
สร้างค้อ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2339 (ห้วยหวด) สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 2013 (นครไทย) - โจะโหวะ พิษณุโลก, เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2061 - ต่อเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ บุรีรัมย์
แยกทางหลวงหมายเลข 214 (สำโรง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2079 (ศรีสำโรง) สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 214 (จอมพระ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2079 (ศีขรภูมิ) สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ภูมิซรอล) - นาสนวน ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (หนองผ้าอ้อม) - กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2050 (ห้วยยาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2112 (สองคอน) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2089 (ท่ามะนาว) สระบุรี, ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ศรีวิชา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2287 (กวนบุ่น) สกลนคร, มุกดาหาร
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ศิลาทิพย์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3326 (สระโบสถ์) ลพบุรี
ไพรพัฒนา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2127 (หนองบัวเรณ) ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (สว่างแดนดิน) - ส่องดาว สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 203 (สักหลง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2010 เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2340 (วังตะโก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2219 (โคกเจริญ) ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ดอนเชียงบาน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2132 (ดงขวาง) สกลนคร, นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ธาตุนาเวง) - สกลนคร สกลนคร
บ้านผือ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 211 (ปากมั่ง) อุดรธานี, หนองคาย, เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (หัวช้าง) - บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
หนองหาน - กุมภวาปี อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (พลไว) - ยางชุมน้อย ยโสธร, ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 2097 (นาด่าน) - สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
แยกทางหลวงหมายเลข 205 (วะตะแบก) - หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 22 (สูงเนิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094 (สี่แยก) สกลนคร
เสิงสาง - ต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2272 (หนองยายโต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2256 ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 223 (โนนหอม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2339 (เต่างอย) สกลนคร
หนองบัวแดง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 (วังใหญ่) ชัยภูมิ
ทางแยกเข้าน้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองเขียด) - ภูผาม่าน ขอนแก่น
โคกแขวน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2317 (ดอนแขวน) นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2037 (เกษตรสมบูรณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2055 (ร่องแสนคำ) ชัยภูมิ
ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กมลาไสย) มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2112 - ผาแต้ม อุบลราชธานี
ต่อเขตเทศบาลตำบลปะคำควบคุม - บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (นิคมคำสร้อย) - หนองสูง มุกดาหาร
แยกทางหลวงหมายเลข 226 (ศีขรภูมิ) - สังขะ สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 12 - วังบาล เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 226 (โนนสำนัก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2168 (ดอนไม้งาม) ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 24 (บักดอก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 224 (พนมดิน) สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (น้ำซึม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 211 (บ้านเจื้อง) อุดรธานี, หนองคาย
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (นาไร่ใหญ่) - ต่อทางของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำนาจเจริญ
แยกทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) - จอมพระ บุรีรัมย์, สุรินทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 2280 (เจริญศิลป์) - ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม สกลนคร
แยกทางหลวงหมายเลข 2040 (หนองปลิง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2045 (บ้านสนาม) มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 219 (นาเชือก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2045 (นาดูน) มหาสารคาม
เขื่องใน - ยางชุมน้อย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
เขื่องใน - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โคกสี - ตะโก นครราชสีมา
แยกทางหลวงหมายเลข 2007 (นายม) - ต่อเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (พิมพิสารน้อย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2045 (หนองห่าง) ร้อยเอ็ด
ทางแยกเข้าสำนักงานแขวงการทางกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ต่อเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2187 (สระพัง) ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 212 (โนนสมบูรณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2032 (ปฏิรูป) นครพนม
แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) มหาสารคาม
แยกทางหลวงหมายเลข 214 (จตุรพักตรพิมาน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2269 (ปทุมรัตต์) ร้อยเอ็ด
แยกทางหลวงหมายเลข 2023 (นาค้อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วังสามหมอ) อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 217 (เหล่าอินทร์แปลง) - หนองแสง อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 24 (นิคมสร้างตนเองปราสาท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 224 (ช้างหมอบพัฒนา) สุรินทร์
ต่อเขตเทศบาลตำบลนาเฉลียง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 113 (ชนแดน) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 203 (หนองแซง) - วังยาว เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (เอราวัณ) เลย, หนองบัวลำภู
แยกทางหลวงหมายเลข 21 (หนองไผ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2398 (ซับพุทรา) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2326 (ดงมูลเหล็ก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2215 (จางวาง) เพชรบูรณ์
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านสว่าง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2168 (เมืองน้อย) อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2406 (กลางใหญ่) ยโสธร, อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2382 (ธาตุกลาง) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2404 (นาคำใหญ่) - โพนเมือง อุบลราชธานี, ยโสธร
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2312 (ดอนกลอย) อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2098 (บ้านผือ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2021 (หายโศก) อุดรธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (ท่าวารี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2168 (ละทาย) อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านเอ้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2383 (หนองขอน) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (โคกน้อย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2108 (บ้านกลาง) อุดรธานี, เลย
แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หนองบ่อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2049 (หนองช้างใหญ่) อุบลราชธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094 (ศรีพนา) นครพนม, บึงกาฬ
แยกทางหลวงหมายเลข 2136 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (หนองพอก) ร้อยเอ็ด
แยกทางหลวงหมายเลข 227 (ขวัญเมือง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (คำลือชา) กาฬสินธุ์
แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) หนองบัวลำภู
แยกทางหลวงหมายเลข 304 (ลำพระเพลิง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 นครราชสีมา
ทางแยกเข้าปากช่อง นครราชสีมา
ทางแยกเข้าสนามบินกองทัพอากาศ อุดรธานี
กุดกว้าง - เมืองเก่า ขอนแก่น
ทางเข้าเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
แยกทางหลวงหมายเลข 202 (บ้านใหม่ไชยพจน์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (พล) บุรีรัมย์, ขอนแก่น
ทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ทางเข้าเมืองหล่มสัก ถ.โคกหนองม่วง - หล่มสัก, ถ.หล่มสัก - สักหลง เพชรบูรณ์
ทางเข้านครไทย พิษณุโลก
ทางเข้าโนนสัง หนองบัวลำภู
สะเดาพง - เล่ากี่ เพชรบูรณ์
ทางเข้าพระตำหนักเขาค้อ เพชรบูรณ์
หนองอีเกิ้ง - โนนสว่าง เลย
ปากน้ำ - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
นาจาน - หนองผือ เลย
ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เลย
ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง เลย
ทางเข้าพุทธมณฑลอีสาน ขอนแก่น

ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก กรุงเทพมหานคร[แก้]

หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ จังหวัด
บางนา - หาดเล็ก ถ.สุขุมวิท (ชื่อเรียกทางการ); ถ.ตราด-คลองใหญ่ / ถ.ตราด-หาดเล็ก (ช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 เดิม) กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
ดินแดง - ดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต; ทางยกระดับอุตราภิมุข กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี
บางปะอิน - แยกหลวงพ่อโอ ถ.สายเอเชีย พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครสวรรค์
สุพรรณบุรี - ต่างระดับหินกอง - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ถ.สุพรรณบุรี-ป่าโมก; ถ.ภาชี-หินกอง; ถ.สุวรรณศร สุพรรณบุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว
บางนา - หนองไม้แดง ถ.บางนา-ตราด / ถ.บางนา-บางปะกง กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี
ธนบุรี - ปากท่อ ถ.พระรามที่ 2 (ชื่อเรียกทางการ) / ถ.ธนบุรี-ปากท่อ กรุงเทพมหานคร, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรี
กะทิงลาย - ปลวกเกตุ ถ.เลี่ยงเมืองพัทยา-ระยอง ชลบุรี, ระยอง
ชะอำ - ปราณบุรี ถ.เลี่ยงเมืองชะอำ-ปราณบุรี เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน - รังสิต ทางยกระดับอุตราภิมุข กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี
คลองบางเขน - ติวานนท์ ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี นนทบุรี
แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ต่างระดับบางใหญ่ ถ.งามวงศ์วาน; ถ.รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ถ.สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
ปากเกร็ด - สะพานต่างระดับนครราชสีมา ถ.แจ้งวัฒนะ; ถ.รามอินทรา; ถ.สุวินทวงศ์; ถ.มหาจักรพรรดิ; ถ.ศุขประยูร; ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี; ถ.กบินทร์บุรี-ปักธงชัย; ถ.สืบศิริ นนทบุรี, กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา
ต่างระดับรังสิต - นครนายก ถ.รังสิต-นครนายก (เขตจังหวัดปทุมธานี); ถ.นครนายก-รังสิต (เขตจังหวัดนครนายก) ปทุมธานี, นครนายก
พระราม 7 - บางพูน ถ.พิบูลสงคราม; ถ.ประชาราษฎร์; ถ.ติวานนท์ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี
แยกสวนสมเด็จ - แยกปทุมวิไล ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี / ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี / ถ.ปทุมธานีสายนอก นนทบุรี, ปทุมธานี
ทางเข้าบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วังน้อย - ทางแยกศาลหลักเมือง ถ.โรจนะ; ถ.อยุธยา-อ่างทอง; ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี
ทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี สระบุรี
ลพบุรี - ชัยนาท ถ.นารายณ์มหาราช, ถ.ลพบุรี-ชัยนาท ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท
บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ถ.สิริโสธร (ชื่อเรียกทางการ) / ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี ถ.ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม (ตอนควบคุม 0100 และ 0200) / ถ.ศุขประยูร (ชื่อเรียกทางการ) ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี
เขาไร่ยา - จันทบุรี ถ.รักศักดิ์ชมูล จันทบุรี
ปากแซง - สระแก้ว จันทบุรี, สระแก้ว
หนองชะอม - พนมสารคาม ถ.สุวินทวงศ์ ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา
ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี ถ.ปราจีนธานี ปราจีนบุรี
นครปฐม - สุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน นครปฐม, สุพรรณบุรี
อู่ยา - ดอนเจดีย์ ถ.อู่ยา-ดอนเจดีย์ / ถ.สุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
หนองตะแครง - เจดีย์สามองค์ ถ.แสงชูโต (ชื่อเรียกทางการ) / ถ.เข้าเมืองบ้านโป่ง / ถ.เลี่ยงเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี, กาญจนบุรี
กาญจนบุรี - จรเข้สามพัน ถ.อู่ทอง; ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี
บางแพ - สมุทรสงคราม ถ.ชูศักดิ์ / ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม / ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ราชบุรี, สมุทรสงคราม
ทางเข้าประจวบคีรีขันธ์ ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก ชุมพร
ทางเข้าราชบุรี ถ.รถไฟ; ถ.วิชิตสงคราม ราชบุรี
สัตหีบ - เขาหินซ้อน ถ.สายยุทธศาสตร์ / ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา, ถ.เลี่ยงเมืองพนมสารคาม (ตอนควบคุม 0402) ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา
เขาหาดยาว - สำนักท้อน ถ.เลี่ยงเมืองสัตหีบ ชลบุรี, ระยอง
อู่ทอง - ท่าน้ำอ้อย ถ.อู่ทอง-บ้านไร่; ถ.หนองฉาง-บ้านไร่; ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, นครสวรรค์
แยกต่างระดับอ่างทอง - บ้านรอ ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ / ถ.อ่างทอง-อยุธยา (ตอนควบคุม 0100) อ่างทอง
แยกสิงห์เหนือ - สิงห์บุรี สิงห์บุรี
ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
อรุณอมรินทร์ - นครชัยศรี ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร, นครปฐม
บางบัวทอง - ชัยนาท ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี; ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, ชัยนาท
บางพลัด - บางบำหรุ ถ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี - แกลง ถ.ชลบุรี-บ้านบึง; ถ.บ้านบึง-แกลง ชลบุรี, ระยอง
บางบัวทอง - บางพูน ถ. 345 / ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี / ถ.บางบัวทอง-บางคูวัด / ถ.บางบัวทอง-ปทุมธานี (ตอนควบคุม 0100); ถ.ซ่อมสร้าง / ถ.รังสิต-ติวานนท์ / ถ.เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 เดิม) นนทบุรี, ปทุมธานี
ต่างระดับรังสิต - พนมทวน ถ.รังสิต-ปทุมธานี; ถ.ปทุมธานี-บางเลน; ถ.พลดำริห์; ถ.บางเลน-กำแพงแสน; ถ.พนมทวน-กำแพงแสน ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี
เทคโนปทุมธานี - เจ้าปลุก ถ.ปทุมธานี-บางปะหัน / ถ.ปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร; ถ.บางปะหัน-ลพบุรี ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา
อรัญประเทศ - นางรอง ถ.ธนะวิถี สระแก้ว, บุรีรัมย์
พนัสนิคม - หนองชาก ถ.จารุวร / ถ.พนัสนิคม-หนองชาก ชลบุรี
รัชดาภิเษก - รามอินทรา ถ.รัชดาภิเษก-รามอินทรา (ช่วง ถ.ประเสริฐมนูกิจ ถึง ถ.รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ถ.ประเสริฐมนูกิจ (ชื่อเรียกทางการ) / ถ.เกษตร-นวมินทร์, ถ.นวมินทร์-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร
ธัญบุรี - ลำตาเสา ถ.ธัญบุรี-วังน้อย ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา
ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางพลี - กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
บ้านหว้า - ปากกราน ถ.เลี่ยงเมืองอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
คลองยาง - เขาหินซ้อน ถ.สระแก้ว-เขาหินซ้อน / ถ.เขาหินซ้อน-สระแก้ว สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา
แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 327 (ชุมพร) ชุมพร
ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ชลบุรี
ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี สระบุรี
ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เดิม: ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง
ทางเลี่ยงเมืองระยอง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เดิม: ทางเลี่ยงเมืองระยองรอบนอก (ช่วงแยกถนนสุขุมวิท-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36) ระยอง
ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ถ.เลี่ยงเมืองวัดบางขวัญ (ตอนควบคุม 0101); ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ตอนควบคุม 0102) ฉะเชิงเทรา
ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ถ.เลี่ยงเมืองลพบุรีด้านทิศใต้ ลพบุรี
ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ถ.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ถ.เลี่ยงเมืองอ่างทอง อ่างทอง
ทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี ถ.เลี่ยงเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านถนนบางนา - บางวัว สมุทรปราการ
ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ถ.เลี่ยงเมืองอรัญประเทศ สระแก้ว
บ้านบ่อ - ลำลูกบัว ถ.เศรษฐกิจ 2 (เขตจังหวัดสมุทรสาคร); ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว / ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน สมุทรสาคร, นครปฐม
ทางเข้าค่ายทหารจิรประวัติ นครสวรรค์
แยกจิรประวัติ - ซับสมอทอด นครสวรรค์, เพชรบูรณ์
นครสวรรค์ - โกรกพระ ถ.สวรรค์วิถี นครสวรรค์
ทางเข้าตลาดตาคลี นครสวรรค์
พยุหะคีรี - เนินมะกอก นครสวรรค์
ทางเดิมบริเวณหันคา ชัยนาท
สรรพยา - สรรคบุรี ชัยนาท
บ้านไร่ - บ้านใต้ อุทัยธานี
ทางแยกเข้าหนองฉาง อุทัยธานี
หนองฉาง - ลาดยาว อุทัยธานี, นครสวรรค์
ลพบุรี - ค่ายเอราวัณ ลพบุรี
สามแยกนิคม - วังม่วง ลพบุรี, สระบุรี
สามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทียม ลพบุรี
พระพุทธบาท - หนองโดน สระบุรี
พระพุทธบาท - ท่าเรือ สระบุรี
บ้านหมี่ - เขาช่องลม ลพบุรี
ท่าวุ้ง - บ้านเบิก ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง
บางงา - บ้านหมี่ ลพบุรี
ดงมะขามเทศ - บางระจัน สิงห์บุรี
บุ้งกี๋ - นางบวช สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี
บางงา - โภคาวิวัฒน์ ลพบุรี, สิงห์บุรี
หน้าพระลาน - บ้านครัว สระบุรี
ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
สะเดาดู่ - แยกปากน้ำ สุพรรณบุรี
กำแพงแสน - พระแท่นดงรัง นครปฐม, กาญจนบุรี
สระบุรี - เขาขาด ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม สระบุรี
หนองยาว - พระพุทธฉาย สระบุรี
อุทัย - สะพานใหม่ พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี
วิหารแดง - หนองหมู สระบุรี
พระพุทธฉาย - น้ำตกสามหลั่น สระบุรี
ห้วยบง - ท่าลาน สระบุรี
นครนายก - น้ำตกนางรอง นครนายก
ทางแยกเข้าน้ำตกสาริกา นครนายก
บ้านนา - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ นครนายก
ป่าส้าน - เขาชะโงก นครนายก
บ้านหว้า - ภาชี พระนครศรีอยุธยา
แยกทางหลวงหมายเลข 309 (วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มด้านซ้าย) - วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
บ่อโพง - โคกมะลิ พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง - ปากดง อ่างทอง, สิงห์บุรี
อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม สระแก้ว
ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ปราจีนบุรี
ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
ทางแยกเข้าประจันตคาม ปราจีนบุรี
นครนายก - ไผ่ล้อม นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว
ศาลนเรศวร - เขาใหญ่ ปราจีนบุรี, นครนายก
ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี - พญาจ่าย ปราจีนบุรี
ทางเข้าโพธาราม ราชบุรี
ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง กาญจนบุรี
ท่าม่วง - หนองขาว กาญจนบุรี
ยางเกาะ - ศรีมงคล กาญจนบุรี
ลาดหญ้า - ด่านช้าง กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี
ราชบุรี - แก้มอ้น ราชบุรี
ราชบุรี - วันดาว ราชบุรี
เขางู - บรรจบทางหลวงหมายเลข 323 (เบิกไพร) ถ.เขางู-เบิกไพร / ถ.บ้านโป่ง-หนองปลาหมอ / ถ.บ้านโป่ง-ราชบุรี ราชบุรี
บ้านเลือก - หนองตากยา ราชบุรี
อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม - ลาดใหญ่ สมุทรสงคราม
ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม เลี่ยงเมืองสมุทรสงคราม ราชบุรี, สมุทรสงคราม
ทางเข้านครชัยศรี นครปฐม
นครปฐม - ต่อเขตควบคุมกรมการสัตว์ทหารบก ถ.ทหารบก นครปฐม
บางนา - สรรพาวุธ ถ.สรรพาวุธ กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี - เสนา ถ.ปทุมธานี-เสนา / ถ.ปทุมธานี-สามโคก, ถ.สามโคก-เสนา ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา
สำโรง - สะพานภูมิพล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ
ต่อทางของเทศบาลตำบลแพรกษา - แพรกษา ถ.แพรกษา สมุทรปราการ
คลองด่าน - บางบ่อ ถ.ปานวิถี; ถ.รัตนราช สมุทรปราการ
มีนบุรี - ลาดกระบัง ถ.ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
บางคล้า - แปลงยาว ถ.บางคล้า-แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
ดอนสีนนท์ - บ้านโพธิ์ ถ.บ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ / ถ.ดอนสีนนท์-บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก ฉะเชิงเทรา
พลูตาหลวง - แสมสาร ชลบุรี
มาบโป่ง - หัวไผ่ ชลบุรี
แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ถ.อ่างศิลา ชลบุรี
บ้านบึง - มาบปู ชลบุรี, ระยอง
บ้านแลง - หาดใหญ่ ระยอง
ทางเข้าบ้านเพ ระยอง
บ้านค่าย - หนองละลอก ระยอง
ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ถ.แสนสุข ชลบุรี
บ้านเพ - แหลมแม่พิมพ์ ระยอง
ตราด - แหลมงอบ ตราด
พลิ้ว - แหลมสิงห์ จันทบุรี
ท่าจุ๊ย - ท่าใหม่ จันทบุรี
จันทบุรี - ท่าใหม่ ถ.พระยาตรัง จันทบุรี
ตราด - แหลมศอก ตราด
แหลมงอบ - แสนตุ้ง ตราด
แสนตุ้ง - แหลมค้อ ตราด
แสนตุ้ง - หนองบัว ตราด
เขาสมิง - นนทรีย์ ตราด
ปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ประจวบคีรีขันธ์
สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล ประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บันไดอิฐ เพชรบุรี
หนองเผาถ่าน - บ้านท่า เพชรบุรี
ท่ายาง - เขื่อนเพชร เพชรบุรี
เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก เพชรบุรี
เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี
เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันออก เพชรบุรี
เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านลาด เพชรบุรี
ท่าแซะ - ศูนย์ราชการชุมพร ชุมพร
ทางเข้าตลาดท่าแซะ ชุมพร
แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - อุทัยธานี ชัยนาท, อุทัยธานี
ดงคอน - ปากน้ำ ชัยนาท, สุพรรณบุรี
เขื่อนเพชร - บางกุฬา เพชรบุรี
ท่าเยี่ยม - บ้านเหนือ สระบุรี
มาบตาพุด - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระยอง
ทับไทร - ตามูน จันทบุรี
สุพรรณบุรี - ป่างิ้ว ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ สุพรรณบุรี, อ่างทอง
ดงพลับ - เจ้าปลุก นครสวรรค์, ลพบุรี
ช่องกุ่ม - หนองสังข์ สระแก้ว
แก่งเสี้ยน - ศรีสวัสดิ์ ถ.ศรีสวัสดิ์ / ถ.เอราวัณ กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ถ.ศุภกิจ; ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เนินสันติ - แยกยายรวย ชุมพร
ทางเข้าโครงการพระราชดำริหุบกะพง เพชรบุรี
เขาตะเครา - หนองแก เพชรบุรี
ปากท่อ - จอมบึง ราชบุรี
เขากรวด - หนองแช่เสา ราชบุรี
เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ถ.เขาวัง-น้ำพุ ราชบุรี
ท่ามะกา - กาญจนบุรี กาญจนบุรี, ราชบุรี
พังงอน - จางวาง จันทบุรี
ทางเข้าหันคา - แยกหูช้าง ชัยนาท, อุทัยธานี
คุ้งสำเภา - หนองโพ ชัยนาท, นครสวรรค์
วัดสิงห์ - แยกเขาตะพาบ ชัยนาท, อุทัยธานี
บ้านพร้าว - คลองห้า ถ.คลองหลวง ปทุมธานี
คลองวัดแดง - ไทรน้อย ถ.บางกรวย-ไทรน้อย (สายหลัก) นนทบุรี
แหลมข่อย - บึงฉวากด้านทิศเหนือ สุพรรณบุรี
กุยบุรี - ยางชุม ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ประจวบคีรีขันธ์
หนองตะเภา - ห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี
แยกสะแกกรัง - โกรกพระ อุทัยธานี, นครสวรรค์
อุทัยธานี - ทัพทัน อุทัยธานี
แก่งคอย - บ้านนา สระบุรี, นครนายก
บ้านป่า - แสลงพัน สระบุรี
ดาวเรือง - ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี สระบุรี
ทางเข้าท่าน้ำลิ้นช้าง กาญจนบุรี
หนองบัว - ด่านแม่ธะมี่ (เขตแดนไทย/พม่า) กาญจนบุรี
เด่นมะขาม - บางเลน นครปฐม
หนองพงนก - ไผ่เจดีย์ นครปฐม
นครชัยศรี - ดอนตูม นครปฐม
ศีรษะทอง - วัดปรีดาราม นครปฐม
นครชัยศรี - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี นครปฐม
ทางเข้าเทศบาลตำบลโพหัก ราชบุรี
วัดแก้ว - บ้านไร่ ราชบุรี
เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ราชบุรี
นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
หนองปรือ - เขาไม้แก้ว ถ.ชัยพรวิถี ชลบุรี
ศรีราชา - มาบเอียง ถ.ศรีราชา-หนองค้อ / ถ.ศรีราชา-หุบบอน ชลบุรี
สมุทรสาคร - โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ถ.เอกชัย สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร
วัดแหลม - นาเกลือ ถ.แหลมฟ้าผ่า; ถ.เลียบคลองสรรพสามิต สมุทรปราการ
ดักคะนน - ท่าหาด ชัยนาท
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - ลาดกระทิง ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา
พนัสนิคม - เกาะโพธิ์ ถ.พนัสนิคม-เกาะโพธิ์ ชลบุรี
โป่งน้ำร้อน - จางวาง จันทบุรี
เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง จันทบุรี
หนองคณฑี - สันประดู่ สระบุรี
สรรคบุรี - ชัณสูตร ชัยนาท, สิงห์บุรี
พักทัน - บ้านจ่า สิงห์บุรี
บ้านพละ - ปะทิว ชุมพร
บางปู - กิ่งแก้ว ถ.ตำหรุ-บางพลี; ถ.กิ่งแก้ว สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร
อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ฉะเชิงเทรา
หนองวัลย์เปรียง - วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
คลอง 10 - ปากคลอง 13 ถ.คลองสิบ-หนองแค ปทุมธานี, สระบุรี
อยุธยา - สาลี พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์ - สระกระโจม สุพรรณบุรี
แยกโคกหม้อ - ท่าซุง อุทัยธานี
อ่างทอง - แยกบางโขมด อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี
สำโรง - บางบ่อ ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ
เนินสูง - ด่านชุมพล ตราด
ทองผาภูมิ - ปิล๊อก กาญจนบุรี
โคกสูง - หนองเป็ด ราชบุรี, กาญจนบุรี
หลักสาม - บางโทรัด สมุทรสาคร
ขลุง - มะขาม ถ.มะขาม-ขลุง จันทบุรี
แยกพระพรหม - คลองรั้ง ปราจีนบุรี
บ้านไร่ - แยกนิคมทับเสลา อุทัยธานี
อินทร์บุรี - ทองเอน สิงห์บุรี
เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ชลบุรี
อินทร์บุรี - หนองสุ่ม สิงห์บุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 33 (ท่าแดง) - วังม่วง นครนายก
แยกทางหลวงหมายเลข 344 (หนองชาก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (เนินโมก) ถ.หนองชาก-เนินโมก / ถ.เนินโมก-หนองชาก ชลบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 304 (โคกอุดม) - คลองทราย ปราจีนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เจดีย์หัก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3087 (เขางู) ถ.เจดีย์หัก ราชบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 319 (ปราจีนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3347 (บ้านสร้าง) ปราจีนบุรี
ดอนตูม - บางเลน นครปฐม
หนองปลาไหล - ดอนตูม นครปฐม
สามเรือน - บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
แยกทางหลวงหมายเลข 3157 (ช้างทูน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 317 (อกพก) ตราด
แยกทางหลวงหมายเลข 3219 (หนองพลับ) - ยางชุม ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (พระพุทธบาท) - ต่อทางของเทศบาลตำบลโคกตูม (กม.7+000) ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3030 (บางระจัน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 (โพทะเล) สิงห์บุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ฉะเชิงเทรา
แยกทางหลวงหมายเลข 323 (ท่าน้ำตื้น) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3228 (เขาปูน) กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (หนองปรือ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 333 (สระกระโจม) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 348 (โคกเพร็ก) - ต่อเขตจังหวัดสระแก้ว/บุรีรัมย์ สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 346 (บางพูน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 308 (บางปะอิน) ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา
กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 นครปฐม
สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - คลอง 16 ถ.ลำลูกกา ปทุมธานี, นครนายก
แยกทางหลวงหมายเลข 3087 (ชัฏป่าหวาย) - โป่งกระทิง ราชบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3225 (วัดสมุหประดิษฐาราม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3041 (หนองโน) สระบุรี
ไร่ขิง - ทรงคนอง ถ.พุทธมณฑล สาย 6 นครปฐม
ต่อทางของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี - ดอนแจง สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3005 (โกรกพระ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3013 (ทัพทัน) นครสวรรค์, อุทัยธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 3 (เนินสูง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (ห้วยสะท้อน) จันทบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3313 (สวนผึ้ง) - ห้วยเสือ ราชบุรี
ทางแยกเข้าหาดทรายใหญ่ ประจวบคีรีขันธ์
แยกทางหลวงหมายเลข 205 (บ้านหมี่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (วังเพลิง) ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3008 (เนินมะกอก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3004 (โค้งวิจารณ์) นครสวรรค์
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ตาคลี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1145 (ท่าตะโก) นครสวรรค์
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ตากฟ้า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ไพศาลี) นครสวรรค์
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ตาคลี) - หนองพิกุล นครสวรรค์
หนองพิกุล - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1145 (ตากฟ้า) นครสวรรค์
โคกตูม - แม่น้ำป่าสัก ลพบุรี
ทางแยกเข้าสถานีรถไฟเขาสูง สระบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ้านสิงห์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3237 (บางกระโด) ราชบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 325 (โคกวัด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3237 (ไร่ชาวเหนือ) ราชบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ชินสีห์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3206 (หินสี) ราชบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ชินสีห์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3339 (คูบัว) ราชบุรี
ราชบุรี - คูบัว ราชบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) - ต่อทางของกรมทางหลวงชนบท ถ.บ่อทอง-หนองเสม็ด / ถ.หนองเสม็ด-บ่อทอง ชลบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 331 (เกาะโพธิ์) - ปรกฟ้า ชลบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (อู่ทอง) - บ่อพลอย กาญจนบุรี
ทางแยกเข้าไทรโยค กาญจนบุรี
อุดมสุข - สมุทรปราการ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
พนมสารคาม - บ้านสร้าง ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี
หนองขอน - จันทนิมิต ถ.ญาณวิโรจน์ จันทบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (หนองควง) - หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
เดิมบางนางบวช (ท่าช้าง) - ต่อทางของกรมชลประทาน (อ่างเก็บน้ำกระเสียว) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3318 (เก้าห้อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางเลน) สุพรรณบุรี, นครปฐม
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (วงษ์สว่าง) - ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3196 (หนองกะเบียน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3326 (หนองม่วง) ลพบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (ทุ่งคอก) - พระแท่นดงรัง สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3209 (หนองตากยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3089 (เขาขวาง) ราชบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (ทุ่งคอก) - ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร สุพรรณบุรี
ดอนแสลบ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3086 (ช่องด่าน) กาญจนบุรี
สามชุก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 333 (หนองอีพัง) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 33 (ท่าข้าม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3511 (หนองเอี่ยน) สระแก้ว
โคกสะแบง - เขาน้อย สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 305 (วัดอำภาศิริวงศ์) - คลอง 16 (ตำบลพระอาจารย์) นครนายก
นาคู - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 อ่างทอง
แยกทางหลวงหมายเลข 3195 (สามโก้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 340 (ศรีประจันต์) อ่างทอง, สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3169 (บางสะพานใหญ่) - หนองหัดไทย ประจวบคีรีขันธ์
ต่อเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ระยอง
ต่อเขตเทศบาลตำบลบางคล้า - ท่าลาด ฉะเชิงเทรา
แยกทางหลวงหมายเลข 348 (อรัญประเทศ) - ป่าไร่ สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 3367 (เขาน้อย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3384 (ไทรเดี่ยว) สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 3067 (นิคมทหารผ่านศึก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3395 (ไผ่ล้อม) สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 1 (หน้าพระลาน) - ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน สระบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (หนองวัลย์เปรียง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3356 (ทับกระดาน) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3159 (บ้านโป่ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3157 (บ้านจัดสรร) ตราด
แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (หนองรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3488 (บ่อยาง) กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3198 (ช่องกุ่ม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (แก้วเพ็ชร์พลอย) สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 323 (ลูกแก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (หนองแขม) กาญจนบุรี
ต่อเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3448 (ทุ่งขนาน) สระแก้ว, จันทบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 323 (เกาะกร่าง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3086 (ทุ่งมะสังข์) กาญจนบุรี
ทางแยกเข้าทุ่งขาม เพชรบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 331 (เนินโมก) - ทับร้าง ชลบุรี
ทางแยกเข้าบางปลาม้า สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 35 - หลักสี่ นครปฐม
หลักสาม - คลองยกกระบัตร สมุทรสาคร
แยกทางหลวงหมายเลข 3193 (บ้านแหลม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3448 (ทุ่งขนาน) จันทบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3249 (ชากไทย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3249 (ทุ่งจันดำ) จันทบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3175 (เขาลูกช้าง) - ห้วยโสก เพชรบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3253 (ดอนยาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3374 (หนองหัดไทย) ชุมพร
แยกทางหลวงหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3454 (ผักไห่) พระนครศรีอยุธยา
ทางเข้าบางบ่อ ถ.เลี่ยงเมืองบางบ่อ สมุทรปราการ
อ้อมน้อย - ศาลายา ถ.พุทธมณฑล สาย 5 นครปฐม
สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี ถ.พุทธมณฑล สาย 7 นครปฐม
แยกทางหลวงหมายเลข 3301 (หนองพลับ) - วังกุ่ม เพชรบุรี
ทางแยกเข้าหนองไผ่ นครสวรรค์
ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ถ.ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อง พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร - โคกขาม ถ.สหกรณ์ สมุทรสาคร
แยกทางหลวงหมายเลข 33 (เขาชะโงก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 305 (ท้ายทอง) นครนายก
แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กาญจนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3209 (กองผสมสัตว์) กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 340 (ไผ่ขวาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3410 (หินลาด) - เขื่อนกักเก็บน้ำแก่งกระจาน เพชรบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 333 (หนองฉาง) - ถนนสุด อุทัยธานี, นครสวรรค์
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (ดอนพรม) - ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 324 (ตลาดใหม่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3306 (เลาขวัญ) กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3229 (บ้านเก่า) - ค่ายไทรโยค กาญจนบุรี
เลียบชายแดนไทย/กัมพูชาช่วงคลองลึก - ทัพไทย (สันรอชะงัน) สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 3 (ขลุง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3158 (นาวง) จันทบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ตาเรือง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3395 (ทุ่งขนาน) จันทบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 329 (โคกโคเฒ่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3195 (ลาดตาล) สุพรรณบุรี
ต่อเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (ห้วยขื่อ) ถ.ปราจีนตคาม ปราจีนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 323 (ท่าไม้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3081 (ตะคร้ำเอน) กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 340 (สะพานสอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3263 (เสนา) ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา
แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3229 (บ้านเก่า) กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3013 (หนองกระดี่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3438 (ลานสัก) อุทัยธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 323 (ไทรโยค) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3199 (ท่าทุ่งนา) กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (สามแยกบ้านกรูด) - ปากคลองบ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์
แยกทางหลวงหมายเลข 322 (สระแก้ว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 333 (หนองโดก) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (สวนแตง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 333 (ดอนคา) สุพรรณบุรี
ต่อเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว - คลองน้ำเขียว สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3127 (พานทอง) ถ.บ้านเก่า-พานทอง ชลบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 329 (นครหลวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3267 (ท่าเรือ) พระนครศรีอยุธยา
แยกทางหลวงหมายเลข 333 (จร้าใหม่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3306 (เลาขวัญ) ถ.จร้าใหม่-เลาขวัญ สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ต่อเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง - ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
แยกทางหลวงหมายเลข 3138 (บางบุตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 344 (ชุมแสง) ระยอง
แยกทางหลวงหมายเลข 333 (อู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3443 (ตลุงเหนือ) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3013 (หนองจิกรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3438 นครสวรรค์
แยกทางหลวงหมายเลข 225 (ทับกฤช) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1119 (พนมรอก) นครสวรรค์
แยกทางหลวงหมายเลข 308 (บางปะอิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดีธำรง) พระนครศรีอยุธยา
แยกทางหลวงหมายเลข 3383 (ไผ่ล้อม) - เขาตาง้อก สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (ปลักประดู่) - ท่าลำใย สุพรรณบุรี
คลองหลวงแพ่ง - ปราจีนบุรี ถ.ทหารอากาศอุทิศ; ถ.หนองจอก-บางน้ำเปรี้ยว; ถ.บางน้ำเปรี้ยว-บ้านสร้าง กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 32 (คลองบางแก้ว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3267 (บ้านขวาง) อ่างทอง
แยกทางหลวงหมายเลข 3462 (คลองน้ำเขียว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3198 (แซร์ออ) สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 348 (กุดเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (ใหม่ไทยถาวร) สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (วัดป่าเลไลยก์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 340 (โพธิ์พระยา) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3306 (หนองโสน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3086 (หนองมะสังข์) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 323 (ท่าม่วง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3209 (หนองสองห้อง) กาญจนบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3 (คลองทราย) - ต่อทางของเทศบาลเมืองจันทบุรี ถ.ตากสิน จันทบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3157 (ฉางเกลือ) ตราด
แยกทางหลวงหมายเลข 3264 (ดอนเจดีย์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3350 (เดิมบางนางบวช) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ช้างแรก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3374 (บางสะพานน้อย) ประจวบคีรีขันธ์
เขื่อนเพชร - แก่งกระจาน เพชรบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 323 (ไทรโยค) - ต่อทางของเทศบาลตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี
อ่างทอง - บางบาล อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา
แยกทางหลวงหมายเลข 3350 (สระบัวก่ำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3496 (ดอนไร่) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3456 (คลองข่อย) - เขาชนกัน อุทัยธานี, นครสวรรค์
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (หางตลาด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 (ศรีสำราญ) สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 321 (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3038 (บ้านกล้วย) ถ.สมภารคง สุพรรณบุรี
ถนนชุมชนท้องถิ่นเลียบทางรถไฟสายเหนือ ปทุมธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 3454 (ท่าช้าง) - ต่อทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี, อ่างทอง
ท่ายาง - พุมะคำ ราชบุรี, เพชรบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 3367 (แสนสุข) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3366 (จารย์จู) สระแก้ว
แยกทางหลวงหมายเลข 3085 (ลำทราย) - เขตแดนไทย/พม่า กาญจนบุรี
บ่อล่าง - มาบชุบเห็ด ตราด
ทางเดิมเข้าท้ายไร่ ตราด
ทางแยกเข้าวัดสหมิตรมงคล สระบุรี
ทางแยกเข้าชัยนาท ชัยนาท
ทางแยกเข้าพยุหะคีรี นครสวรรค์
ทางแยกเข้านครสวรรค์ ถ.มาตุลี นครสวรรค์
นครปฐม - ลาดปลาเค้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า; ถ.เทศา; ถ.ราชวิถี; ถ.ทรงพล นครปฐม
แยกกระจับ - แยกหนองโพ ราชบุรี
แยกบ้านเลือก - แยกโพธาราม ราชบุรี
แยกเจ็ดเสมียน - แยกโคกหม้อราชบุรี ราชบุรี
ทางแยกเข้าเมืองเพชรบุรีด้านทิศใต้ เพชรบุรี
ทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วง เพชรบุรี
ทางแยกเข้าเมืองเพชรบุรีด้านทิศตะวันตก เพชรบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 357 - สถานีรถไฟสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 357 - ที่ทำการประตูน้ำคันทด สุพรรณบุรี
แยกทางหลวงหมายเลข 304 (พนมสารคาม)- บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (หัวสำโรง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เดิม, ช่วงแยกนิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
ทางเข้าบางใหญ่ - บางม่วง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย (สายแยกเข้าบางใหญ่เก่า) นนทบุรี
ทางบริการด้านซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี
ทางบริการด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี
ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ
ทางบริการด้านในของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ

ภาคใต้[แก้]

หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถ.เพชรเกษม, ถ.สายเอเชีย, ถ.กาญจนวนิช นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, พังงา, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สงขลา
สี่แยกปฐมพร - สี่แยกท่ามิหรำ ถ.สายเอเชีย ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง
คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถ.เพชรเกษมสายปัตตานี-นราธิวาส สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส
หาดใหญ่ - มะพร้าวต้นเดียว ถ.สายเอเชีย สงขลา, ปัตตานี
อ่าวลึก - กาญจนดิษฐ์ ถ.เซาเทิร์น กระบี่, สุราษฎร์ธานี
แยกโคกเคียน - นครศรีธรรมราช ถ.ธราธิบดี,ถ.ศรีวิชัย,ถ.ตลาดใหม่,ถ.กาญจนวิถี พังงา, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช
โคกกลอย - เมืองภูเก็ต ถ.เทพกระษัตรี พังงา, ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช - กันตัง นครศรีธรรมราช, ตรัง
ตรัง - หยงสตาร์ ตรัง
ปากจ่า - ตำมะลัง ถ.ยนตรการกำธร, ถ.สตูลธานี, ถ.ศุลกานุกูล สงขลา, สตูล
คลองหวะ - สงขลา ถ.กาญจนวณิชย์ สงขลา
นครศรีธรรมราช - ด่านประกอบ นครศรีธรรมราช, สงขลา
นาเกตุ - ท่าสาป ปัตตานี, ยะลา
ปัตตานี - เบตง ถ.สิโรรส, ถ.สุขยางค์ ปัตตานี, ยะลา
ทางเข้าระนอง ระนอง
น้ำกระจาย - ท่าท้อน ถ.ลพบุรีราเมศวร์ สงขลา
นาเหนือ - พนม กระบี่, สุราษฎร์ธานี
ฉลุง - สามแยก สตูล, ตรัง
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - ค้อล่าง สุราษฎร์ธานี
งาแม่ - ท่าสาป ปัตตานี, ยะลา
ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตรัง
วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ถ.บางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
ทางเลี่ยงเมืองสตูล สตูล
ต่อเขตเทศบาลเมืองชุมพร - ปากน้ำชุมพร ชุมพร
หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ชุมพร
ควนตะล่อม - บ่อคา ชุมพร
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชกรูด) - หลังสวน ระนอง, ชุมพร
แยกทางหลวงหมายเลข 401 - พุนพิน ถ.ธราธิบดี สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (อ่าวลึก) ถ.ชนเกษม,ถ.พูลศิริ,ถ.วิภาวดีรังสิต สุราษฎร์ธานี, กระบี่
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (กาญจนดิษฐ์) - ทางหลวงหมายเลข 4143 (คำสน) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (เชิงสมอ) - พุมเรียง ถ.รักษ์นรกิจ สุราษฎร์ธานี
หัวไทร-แพรกเมือง นครศรีธรรมราช
ต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช - หัวไทร นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (คลองเหลง) - ขนอม นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4016 (บ้านตาล) - บ้านส้อง ถ.กะโรม, ถ.บ้านส้อง-นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี
ต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4140 (นาเหรง) ถ.กะโรม (ช่วงนครศรีธรรมราช-บ้านตาล), ถ.นครศรีธรรมราช-พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ร่อนพิบูลย์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4187(ชะมวง) นครศรีธรรมราช, พัทลุง
แยกทางหลวงหมายเลข 4110 (ทุ่งใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4015 (ควนพลอง) นครศรีธรรมราช
ต่อเขตเทศบาลนครภูเก็ต - ศาลาเก็ตโฮ่ ถ.วิชิตสงคราม ภูเก็ต
ต่อเขตเทศบาลนครภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ภูเก็ต
แยกทางหลวงหมายเลข 4024 (โรงเรียนวิชิตสงคราม) - สนามสุรกุล ภูเก็ต
ต่อเขตเทศบาลนครภูเก็ต - แหลมพันวา ถ.ศักดิเดชน์ ภูเก็ต
แยกทางหลวงหมายเลข 402 (บางคู) - ราไวย์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ , ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก , ถ.วิเศษ ภูเก็ต
แยกทางหลวงหมายเลข 402 (ท่าเรือ) - แยกทางหลวงหมายเลข 4030 (เชิงทะเล) ถ.ศรีสุนทร ภูเก็ต
ทางแยกเข้าสนามบินภูเก็ต ภูเก็ต
สี่แยกท่าเรือ - เมืองใหม่ ภูเก็ต
ฉลอง - กะรน ถ.ปฏัก ภูเก็ต
กะทู้ - แยกทางหลวงหมายเลข 4030 (ป่าตอง) ถ.พระบารมี ภูเก็ต
แยกทางหลวงหมายเลข 402 (บ้านเคียน) - แยกทางหลวงหมายเลข 4024 (ราไวย์) ภูเก็ต
เทพกระษัตรี - ในยาง ถ.เข้าสนามบินเก่า, ถ.เทพกระษัตรี-ในยาง ภูเก็ต
ต่อเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4090 (ตะกั่วป่า) ถ.ราษฎร์บำรุง พังงา
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยยอด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4034 (ในสระ) กระบี่
ปากน้ำกระบี่ - เขาทอง ถ.กระบี่ กระบี่
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (นาชุมเห็ด) - แยกทางหลวงหมายเลข 4009 (โคกมะพร้าว) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เหนือคลอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4009 (ควนสว่างวัฒนา) กระบี่, สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองท่อมใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 (ทุ่งใหญ่) กระบี่, นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บางผึ้ง) - โคกยาง กระบี่
แยกทางหลวงหมายเลข 415 (ทับปุด) - ท่าไทร พังงา
บางรัก - ควนขัน ตรัง
ต่อเขตเทศบาลนครตรังควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ควนกุน) ตรัง
ต่อทางของเทศบาลเมืองพัทลุง - ลำปำ ถ.อภัยบริรักษ์, ถ.ราเมศวร์ พัทลุง
ต่อเขตเทศบาลเมืองพัทลุง - ทะเลน้อย ถ.ไชยบุรี พัทลุง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยทราย) - ต่อเขตทางของเทศบาลตำบลปากพะยูน พัทลุง
ต่อเขตเทศบาลเมืองสตูล - ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ถ.วิเศษมยุรา สตูล
ละงู - ท่าเรือ สตูล
ควนเนียง - ปากบาง สงขลา
สะเดา - ปาดังเบซาร์ สงขลา
ต่อเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส - กาเต๊าะ ถ.ระแงะมรรคา นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (มะนังตายอ) - เขตแดน นราธิวาส
ตากใบ - บูเก๊ะตา (เขตแดน) นราธิวาส
ต่อทางของเทศบาลตำบลยี่งอ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4107 (มะรือโบ) นราธิวาส
สายบุรี - ศรีสาคร (ซากอ) ปัตตานี, นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 410 (ยะรัง) - ปะนาเระ ปัตตานี
บูเก๊ะตา - สอวอนอก นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 410 (ปารามีแต) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4066 (โกตาบารู) ยะลา
แยกทางหลวงหมายเลข 409 (บ้านเนียง) - ยะหา ยะลา
โกตาบารู - บรรจบทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอบาต๊ะ) ยะลา, นราธิวาส
โกตาบารู - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4060 (ท่าเรือ) ยะลา, นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 409 (ลำใหม่) - ลำพะยา ยะลา
แยกทางหลวงหมายเลข 4065 (ยะหา) - บาละ ยะลา
โกตาบารู - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4092 (พิเทน) ยะลา, ปัตตานี
แยกทางหลวงหมายเลข 42 (กะลาพอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4092 (ปากู) ปัตตานี
แยกทางหลวงหมายเลข 42 (ตอหลัง) - บ้านนอก ปัตตานี
ยะหา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 410 (บันนังสตา) ยะลา
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ท่านางพรหม) - จงเก พัทลุง
ต่อเขตเทศบาลนครยะลา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4071 (โต๊ะปาเก๊ะ) ยะลา
ทางแยกเข้าระโนด สงขลา
นราธิวาส - ตาบา ถ.จตุรงค์รัศมี นราธิวาส
ปากน้ำเทพา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4070 (บันนังดามา) สงขลา, ยะลา
แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 สงขลา
สามแยกเตาปูน - ต่อเขตเทศบาลนครยะลา ยะลา
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (พังงา) พังงา
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บางสีกิ้ม) - ละอุ่น ระนอง
มายอ - รามัน ปัตตานี, ยะลา
แยกทางหลวงหมายเลข 408 (บ่อล้อ) - ต่อเขตเทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช
สะบ้าย้อย - เขาแดง สงขลา
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (เขาปีบ) - ปากน้ำตะโก ชุมพร
ปากน้ำชุมพร - หาดทรายรี ชุมพร
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (เขาม่วง) - เลียบแม่น้ำหลังสวน ชุมพร
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ทำเนียบ) - คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 408 (จังหูน) - ปากพูน ถ.นพวงศ์, ทางเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช
รือเสาะ - ตันหยงมัส นราธิวาส
ทุ่งสง - พระแสง นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4053 (ควนเนียง) - ปากจ่า สงขลา
เขามด - พุนพิน ชุมพร, สุราษฎร์ธานี
นาทวี - เขตแดนไทย/มาเลเซีย สงขลา
แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ชายทะเล สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (ดุซงญอ) - ต่อทางของเทศบาลตำบลแว้ง นราธิวาส
ทุ่งสง - น้ำร้อน นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ทับปุด) - บรรจบหลวงหมายเลข 401 (พนม) พังงา, สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4001 (ปากคลอง) - โรงงานห้องเย็นชุมพร ชุมพร
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (แม่ขรี) - โล๊ะจังกระ พัทลุง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ป่าบอนเหนือ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (บ้านนา) พัทลุง
ต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยยอด) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (นาโยงเหนือ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 404 (ย่านตาขาว) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 404 (ท่าพญา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 416 (ทุ่งยาว) ตรัง
ทางเข้าอ่าวมะขาม ภูเก็ต
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (พุนพิน) - พระแสง สุราษฎร์ธานี
หลังสวน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4112 (ละแม) ชุมพร
ทางแยกเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงขลา
ต่อเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส - บรรจบทางหลวงหมายเลข 42 (กอตอ) นราธิวาส, ปัตตานี
แยกทางหลวงหมายเลข 406 (ทุ่งตำเสา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 416 ถ.ประชาสงเคราะห์ สตูล
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (โคกสัก) - หาดไข่เต่า พัทลุง
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (นาเหนือ) - ละอุ่น ชุมพร, ระนอง
ต่อเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา - นบพิตำ นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (หน้าทับ) - วังลุง นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (บ้านใน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4014 (ขนอม) สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4009 (บ้านซอย 10) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4010 (บ้านกรูด) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 - อ่าวพังงา พังงา
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองแงะ) - กม.25+000 สงขลา
ทางแยกเข้าทับละมุ พังงา
แยกทางหลวงหมายเลข 408 (หัวไทร) - ปากเหมือง นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 408 (บ่อล้อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4038 (ลำทับ) นครศรีธรรมราช, ตรัง, กระบี่
แยกทางหลวงหมายเลข 417 (วัดประดู่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองขรี) - พุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (เขาเต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4112 (คันธุลี) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บาเจาะ) - บ้านทอน นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 4037 (เขาพนม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4038 (ทุ่งใหญ่) กระบี่, นครศรีธรรมราช
ปะนาเระ - สายบุรี ปัตตานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองเต็ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4159 (เขาวิเศษ) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (นาวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4046 (ต้นชด) ตรัง
สิชล - จอมทอง นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4046 (ต้นมะม่วง) - ปากเมง ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนดินสอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4018 (ป่าพะยอม) พัทลุง
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ควนขนุน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4163 (เขาปู่) พัทลุง
แยกทางหลวงหมายเลข 4151 (บ้านตูล) - ต่อเขตเทศบาลตำบลชะอวด นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 42 (ต้นไทร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (ป่าไหม้) นราธิวาส, ปัตตานี
แยกทางหลวงหมายเลข 42 (ต้นไทร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4060 (ดาโล๊ะดารามัน) นราธิวาส, ปัตตานี
ทางรอบเกาะสมุย ถ.ทวีราษฎร์ภักดี สุราษฎร์ธานี
สระเกศ - หัวถนน สุราษฎร์ธานี
ลิปะน้อย - โจรคร่ำ สุราษฎร์ธานี
ทางแยกเข้ากะปง พังงา
แยกทางหลวงหมายเลข 4077 (ปะแต) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4070 (บาละ) ยะลา
ต่อทางของเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหมอน) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (น้ำเกลี้ยง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4009 (หนองดุก) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (โคกทราย) - ต่อทางของเทศบาลตำบลปากพะยูน พัทลุง
ท่าเรือเกาะนก - ตำมะลัง สตูล
แยกทางหลวงหมายเลข 406 (ควนสะตอ) - เขตแดน สตูล
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (อัมพาราม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4112 (วัดมูลเหล็ก) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4140 (โรงเหล็ก) - ปากลง นครศรีธรรมราช
ทางแยกเข้าควนขนุน พัทลุง
แยกทางหลวงหมายเลข 4186 (ห้วยพาน) - เขาหลวง นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4016 (ท่าพุด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4194 (พิปูน) นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4112 (สงขลา) - ไชยา สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (เกาะมุกด์) - โมถ่าย สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4056 (สุไหงปาดี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4057 (สามแยกแว้ง) นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 4015 (ควนสงสาร) - พิปูน สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (อุโบสถ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4015 (จันดี) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 415 (เขาต่อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4009 (ปลายพระยา) กระบี่
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (น้ำสัก) - ปากตะโก ชุมพร
บ่อพระ- ควนสามัคคี สุราษฎร์ธานี
ช่องพลี - อ่าวพระนาง กระบี่
แยกทางหลวงหมายเลข 4034 (ช่องพลี) - หาดนพรัตน์ธารา กระบี่
สุสานหอย 75 ล้านปี - หาดนพรัตน์ธารา กระบี่
แยกทางหลวงหมายเลข 4034 (ไสไทย) - สุสานหอย 75 ล้านปี กระบี่
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยน้ำขาว) - เกาะลันตา (เกาะกลาง) กระบี่
นิคมพัฒนาภาคใต้ - โต๊ะโมะ นราธิวาส
ทางแยกเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ สงขลา
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (แก้วแสน) - นาบอน นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4133 - เคียนซา สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (บนนา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4079 (บางเทพ) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4110 (มาบชิง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4151 (บ้านแพรก) นครศรีธรรมราช
ทางแยกเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส
ทางแยกเข้าจะแนะ นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 4133 (ปลายหริก) - ทับใหม่ สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4112 (ห้วยพุน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4011 (พุมเรียง) สุราษฎร์ธานี
พิปูน - ห้วยปริก นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4151 (ลำทับ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (คลองชี) กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ในอ่าว) - เหนือคลอง นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ถ้ำพรรณรา) - ทานพอ นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4009 (เขาโคก) - บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ควนไม้แดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4015 (จันดี) นครศรีธรรมราช
สิชล - ขนอม นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4024 (บ้านตีนเขา) - แยกทางหลวงหมายเลข 4021 (นาบอน) ภูเก็ต
แยกทางหลวงหมายเลข 4316 (บนเนิน)-ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 404 (บ้านนา) - ปากปรน ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนแพรก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4151 (ลำนาว) ตรัง, นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4121 (แม่ขรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4122 (ตะโหมด) ถ.ชนะสิทธิ์วิถี พัทลุง
แยกทางหลวงหมายเลข 4015 (ลานสกา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 403 (ไม้หลา) นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ทุ่งมะพร้าว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4090 (บกปุย) พังงา
นิคมพัฒนาภาคใต้ (สุคิริน) - ต่อทางของกรมโยธาธิการ (ไอร์ตากอ) นราธิวาส
ต่อเขตเทศบาลตำบลสะเดา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4113 (สะท้อน) ถ.พิชัยสงคราม สงขลา
ต่อทางของเทศบาลตำบลเบตง - ซาโห่ ยะลา
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (เขาวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4219 (หน้าเขา) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองไทร) - คีรีรัฐนิคม (ยวนสาว) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ห้วยไผ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4192 (น้ำดำ) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (ทุ่งใหญ่) - ควนปริง นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือ) - บ่อกรัง สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองไทร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 (ยางงาม) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ห้วยกรวด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4262 (วิภาวดี) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เขาปินะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4159 (ทุ่งนาตาขำ) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 403 (ห้วยนาง) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ทุ่งตาเพชร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4192 (ทุ่งนางเภา) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4112 (ทุ่งโพธิ์) - บางพลา สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ป่าเตียว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 404 (ทุ่งค่าย) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4112 (บางน้ำจืด) - วิภาวดี (ตะกุกเหนือ) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หาดผก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (บางอ้อ) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กะช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4125 (หาดเลา) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองนิล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4259 (คลองสงค์) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4193 (สากอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4115 (บ้านเกียร์) นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ห้วยนาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4151 (หนองบัว) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 404 (บ้านควน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ควนตอ) ตรัง
ต่อเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด - บรรจบทางหลวงหมายเลข 403 (คลองโกง) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยยอด) - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 4060 (คอลอกาเว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4217 (จะแนะ) นราธิวาส
แยกทางโยธาธิการจังหวัดยะลา (บาละ) - เขตแดน ยะลา
แยกทางหลวงหมายเลข 410 (ตะบิงติงงี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4060 (ศรีสาคร) ยะลา, นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ท่าประดู่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4225 (สวนหมาก) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 402 (ท่านุ่น) - ในหยง พังงา
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ทอนแจ้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4225 (อ่าวตง) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ค่ายพระรามหก) - พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี
ทางแยกเข้าเมืองระนอง ระนอง
ทางเข้าทุ่งมะพร้าว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พังงา
ทางเข้ากะไหล พังงา
ทางเข้ากระโสม พังงา
ท่ามิหรำ - โคกกอก ถ.ราเมศวร์, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พัทลุง
ท่าชะมวง - หาดใหญ่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า สงขลา
สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ตรัง
ทางเข้ายี่งอ ปัตตานี
แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตอม่อ) - ท่าศาลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายเก่า นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 402 (ต้นแซะ) - แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ทุ่งโพธิ์) พังงา
ทุ่งสง - แยกทางหลวงหมายเลข 41 (จำปา) นครศรีธรรมราช
ทางเข้าศาลหลักเมืองตรัง ตรัง
ทางเข้าเขาแดง สงขลา
แยกทางหลวงหมายเลข 408 (ทุ่งหวัง) - สงขลา สงขลา
ทางเข้าหาดใหญ่ สงขลา
พังงา - ทับปุด ถนนเลี่ยงเมืองพังงา พังงา
ทางเข้าวัดมะปริง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 สายเก่า สุราษฎร์ธานี
ทางเข้าหัวเกาะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 สายเก่า สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 419 (บางรัก) - แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ควนปริง) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4013 (บนเนิน) - ปากพนัง นครศรีธรรมราช
แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ร่อนพิบูลย์) - แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ควนเกย) นครศรีธรรมราช
ทางเข้าสิเกา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 สายเก่า ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4112 (ดอนใหญ่) - ทุ่งอ่าว สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ห้วยกรวด) - มะลวน สุราษฎร์ธานี
วัดพ่วง - ปากน้ำกะแดะ สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4177 (บ้านพ่วง) - บ้านพอด สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4236 (ตลาดฉุ้น) - แยกทางหลวงหมายเลข 4258 (บ้านซา) ตรัง
แยกทางหลวงหมายเลข 4260 (เขาดิน) - บางปอ สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4263 (แหลมยาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (หาดผก) สุราษฎร์ธานี
แยกทางหลวงหมายเลข 4271 (ไอซือเร๊ะ) - แยกทางหลวงหมายเลข 4217 (จะแนะ) นราธิวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 4256 (ห้วยกรวด) - บางงอน สุราษฎร์ธานี
ท่าฉัตรไชย-หมวดการทางถลาง ภูเก็ต
ทางเข้าดอนรัก ปัตตานี
ทางเข้ารามโกมุท ปัตตานี
ทางเข้านาเกลือ ปัตตานี
ทางเข้ามัสยิดกรือเซะ ปัตตานี
ทางเข้าบือเจาะ ปัตตานี
ทางเข้าบางปู ปัตตานี
นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน สตูล
แยกทางหลวงหมายเลข 410 (ฆอแย) - กาโต ยะลา
ทางเข้าบูเก๊ะตา นราธิวาส

ทางหลวงแผ่นดินในอดีต[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทางมีเส้นทางบางส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นทางหลวงท้องถิ่นภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลต่างๆ ขณะที่บางเส้นทางได้ถูกยกเลิกจากทางหลวงแผ่นดินทั้งหมดมาเป็นทางหลวงท้องถิ่น หรือทางหลวงชนบทที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวงชนบท

หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ ปัจจุบัน จังหวัด
เชียงราย-ด่านพรมแดนแม่สาย ถ.พหลโยธิน รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1[note 1] เชียงราย
ทางแยกเข้าอุตรดิตถ์ รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102[note 1]</ref> อุตรดิตถ์
ทางแยกเข้าดอยสะเก็ด รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118[note 1]</ref> เชียงใหม่
เชียงใหม่-แม่สรวย รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118[note 1]</ref> เชียงใหม่ - เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102(บ้านเกาะ)อำเภอเมืองอุตรดิตถ์-บ้านวังกะพี้ (บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104) เปลี่ยนหมายเลขเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117[note 1]</ref> อุตรดิตถ์
ลับแล-น้ำตกแม่พูล [note 2]</ref> อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11(ป่าขนุน)อำเภอเมืองอุตรดิตถ์-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268(บ้านม่วงเจ็ดต้น)(อำเภอบ้านโคก) เปลี่ยนหมายเลขเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117[note 1]</ref> อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ - อำเภอพรหมพิราม [note 2]</ref> สุโขทัย - พิษณุโลก
น่าน-ด่านพรมแดนห้วยโก๋น รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101[note 1]</ref> น่าน
แม่สอด-แม่สะเรียง รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105[note 1]</ref> ตาก - แม่ฮ่องสอน
บ้านหนองแขม อำเภอพรหมพิราม - บ้านวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เปลี่ยนหมายเลขเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117[note 1]</ref> พิษณุโลก - อุตรดิตถ์
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (บ้านคลองเมม) - บ้านหนองแขม เปลี่ยนหมายเลขเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117[note 1]</ref> พิษณุโลก
หล่มสัก-เลย รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21[note 1]</ref> เพชรบูรณ์ - เลย
ยางตลาด-ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12[note 1]</ref> เพชรบูรณ์ - เลย
[note 2] เพชรบูรณ์
[note 2] เพชรบูรณ์
[note 2] เพชรบูรณ์
[note 2] เพชรบูรณ์
ทางเข้าเขื่อนป่าแดง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ [note 2] เพชรบูรณ์
หล่มสัก-หล่มเก่า ถ.พิทักษ์บำรุง [note 2] เพชรบูรณ์
[ทางแยกเข้ามุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ [note 2] มุกดาหาร
สมเด็จ-มุกดาหาร รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12[note 1]</ref> กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร
พิมาย-ห้วยแถลง รวมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206[note 1]</ref> นครราชสีมา
สามแยกวัดใหม่อัมพวัน-สามแยกปักธงชัย ถ.สืบศิริ โอนความรับผิดชอบให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา[note 2]</ref> นครราชสีมา
ตราด-ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ รวมกับถนนสุขุมวิท[note 1]</ref> ตราด