จังหวัดสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดสุโขทัย
ตราประจำจังหวัดสุโขทัย
ตราประจำจังหวัด
มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย
เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย สุโขทัย
ชื่ออักษรโรมัน Sukhothai
ผู้ว่าราชการ จักริน เปลี่ยนวงษ์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2556)
นายกองค์การบริหาร พรรณสิริ กุลนาถศิริ
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2554)
ISO 3166-2 TH-64
ต้นไม้ประจำจังหวัด ตาลโตนด
ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวหลวง
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 6,596.092 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 30)
ประชากร 602,713 คน[2] (พ.ศ. 2556)
(อันดับที่ 41)
ความหนาแน่น 91.37 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 51)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ (+66) 0 5561 4531
โทรสาร (+66) 0 5561 1619
เว็บไซต์ จังหวัดสุโขทัย
แผนที่
 
แผนที่ประเทศไทย เน้นจังหวัดสุโขทัย

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง (แบ่งเขตตามการพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจ สังคม) หรือภาคกลางตอนบน (แบ่งตามทางภูมิศาสตร์) ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก และลำปาง (เรียงตามเข็มนาฬิกาจากด้านเหนือ)

อาณาเขต[แก้]

จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ เขตอำเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทิศใต้ เขตอำเภอคีรีมาศ และอำเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศตะวันออก เขตอำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลกติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทิศตะวันตก เขตอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ติดต่อกับ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยจะเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีเขาหลวงเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุด วัดจากระดับน้ำทะเลมีความสูงประมาณ 1,200 เมตร โดยมีแนวภูเขายาวเป็นพืดทางด้านทิศตะวันตก ส่วนพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดจะเป็นที่ราบ มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ผ่านอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยยาวประมาณ 170 กิโลเมตร

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 86 ตำบล 843 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองสุโขทัย
 2. อำเภอบ้านด่านลานหอย
 3. อำเภอคีรีมาศ
 4. อำเภอกงไกรลาศ
 5. อำเภอศรีสัชนาลัย
 1. อำเภอศรีสำโรง
 2. อำเภอสวรรคโลก
 3. อำเภอศรีนคร
 4. อำเภอทุ่งเสลี่ยม
 แผนที่

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

 • ตราประจำจังหวัดสุโขทัย: ภาพพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ประทับบนพระแท่นมนังคศิลา ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักรแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ. 1842
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง (Nymphaea lotus)
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด: ตาลโตนด (Afzelia xylocarpa)
 • พันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน: มะค่าโมง
 • คำขวัญประจำจังหวัด: มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข (แต่งโดยสำราญ สีแก้ว อาจารย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก โดยคำขวัญเดิมคือ "กำเนิดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มั่นคงพุทธศาสนา พระแม่ย่ามิ่งเมือง อดีตรุ่งเรืองคือเมืองสุโขทัย")

การคมนาคม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เป็นถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

เจ้าเมือง/ผู้ว่าราชการจังหวัด[แก้]

 • พระยาศรีสัชนาลัยบดี พ.ศ. 2449-2450.
 • พระยาพยุหาพิบาล พ.ศ. 2451-2456.
 • อ.ท.พระยารามภักดีพ.ศ. 2456-2460
 • อ.อ.พระยาวิเชียรปราการ พ.ศ. 2461-2469
 • พระยาพิทักษ์อุทัยเขตต์ พ.ศ. 2470-2472
 • พระยาอัธยาศัยวิสุทธิ์ พ.ศ. 2473-2474
 • พระยาประสงค์เกษมราษฎร์ พ.ศ. 2475-2477
 • พระสนิทประชานันท์ พ.ศ. 2478-2478
 • หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ พ.ศ. 2479-2479
 • พระอนุมานสารกรรม พ.ศ. 2480-2483
 • หลวงนรัตถรักษา พ.ศ. 2484-2486
 • นายพินิต อักษสารสิทธิ์ พ.ศ. 2487-2487
 • ขุนระดับคดี พ.ศ. 2488-2488
 • ขุนพิเศษ นครกิจ พ.ศ. 2489-2489
 • ขุนรัตนวรพงศ์ พ.ศ. 2489-2490
 • หลวงอนุมัติราชกิจ พ.ศ. 2490-2495
 • นายเชื่อม ศิริสนธิ พ.ศ. 2495-2500
 • นายเฉลิม ยูปานนท์ พ.ศ. 2501-2505
 • นายเชื่อม ศิริสนธิ พ.ศ. 2505-2508
 • นายสมาส อมาตยกุล พ.ศ. 2508-2512
 • นายรังสรรค์ รังสิกุล พ.ศ. 2512-2515
 • นายเฉลิม ถาวรเวช พ.ศ. 2515-2519
 • นายดำรง วชิโรดม พ.ศ. 2519-2522
 • นายเลอเดช เจษฎาฉัตร พ.ศ. 2522-2523
 • นายไพฑูรย์ ลิมปิทีป พ.ศ. 2523-2525
 • นายอาษา เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2525-2527
 • พ.ต.อรุณ สังฆสุบรรณ์ พ.ศ. 2528-2531
 • พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกูล พ.ศ. 2531-2532
 • นายธวัช มกรพงศ์ 2532-2534
 • นายณัฎฐ์ ศรีวิหค 2534-2535
 • นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี 2535-2538
 • นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ 2538-2541
 • นายนรินทร์ พานิชกิจ 2541 - 2544
 • นายอมรทัต นิรัติศยกุล 2544-
 • นายจักรินทร์ เปลี่ยนวงศ์
 • นางสุมิตรา ศรีสมบัติ พ.ศ. 2555-2556
 • นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ พ.ศ. 2256-ปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

สถาบันการศึกษา[แก้]

โรงเรียนประถม-มัธยม[แก้]

การอาชีวะ[แก้]

อุดมศึกษา[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อำเภอเมืองสุโขทัย[แก้]

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า
 • พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดี ตำบลบ้านสวน
 • สวนหลวง ร.๙ ตำบลบ้านสวน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ตำบลเมืองเก่า
 • พิพิธภัณฑ์สังคโลก
 • ศาลพระแม่ย่า ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี
 • พระพุทธอุทยานสุโขทัย ตำบลธานี
 • ทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย
 • โครงการสวนสัตว์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย

อำเภอศรีสัชนาลัย[แก้]

อำเภอทุ่งเสลี่ยม[แก้]

 • หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม
 • วัดพิพัฒน์มงคล (พระพุทธรูปทองคำ)

อำเภอสวรรคโลก[แก้]

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก ตำบลวังไม้ขอน
 • สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) ตำบลป่ากุมเกาะ
 • วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร (วัดจวน)
 • เมืองโบราณบางขลัง ตำบลเมืองบางขลัง

อำเภอบ้านด่านลานหอย[แก้]

อำเภอศรีสำโรง[แก้]

อำเภอคีรีมาศ[แก้]

อำเภอกงไกรลาศ[แก้]

 • วัดกงไกรลาศ
 • ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านกง

งานเทศกาลและประเพณี[แก้]

งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง
 • งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว
 • งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง
 • งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
 • งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน
 • งานแข่งขันเรือพายเทโวโรหณะ
 • งานวันพิชิตยอดเขาหลวง
 • ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
 • งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด
 • งานออกพรรษาแห่ตาชูชก

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°01′N 99°45′E / 17.01°N 99.75°E / 17.01; 99.75

ก่อนหน้า จังหวัดสุโขทัย ถัดไป
ไม่มี 2leftarrow.png Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png
อดีตเมืองหลวงราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 1792 - พ.ศ. 1981)
2rightarrow.png กรุงศรีอยุธยา
(พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310)