ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สำหรับถนนมิตรภาพ และถนนอื่น ๆ ที่มีชื่อว่ามิตรภาพ ดูที่ ถนนมิตรภาพ (แก้ความกำกวม)
Thai Highway-12.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนสิงหวัฒน์, ถนนมิตรภาพ,
ถนนมลิวรรณ, ถนนถีนานนท์
Thailand Route 12.png
ความยาว: 793.391 กม. (493 ไมล์)
สร้างเมื่อ: ไม่ระบุ
ปลายทางทิศตะวันตก: สะพานมิตรภาพ เขตแดนประเทศพม่า ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
ทางแยกหลัก: Thai Highway-105.svg 105 ใน อ.แม่สอด จ.ตาก

Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ใน อ.เมือง จ.ตาก
Thai Highway-101.svg 101 ใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
Thai Highway-117.svg 117 ใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Thai Highway-11.svg 11 ใน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Thai Highway-21.svg 21 ใน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Thai Highway-201.svg 201 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Thai Highway-228.svg 228 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Thai Highway-213.svg 213 ใน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
Thai Highway-214.svg 214 ใน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
Thai Highway-213.svg 213 ใน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ปลายทางทิศตะวันออก: Thai Highway-212.svg 212 ใน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทางหลวงเอเชีย: AH 1 AH 16

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (แม่สอด - มุกดาหาร) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 793.391 กิโลเมตร อีกทั้งรัฐบาลยังวางแผนให้เป็นหนึ่งในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลำเลิง ประเทศพม่า และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังถือเป็นเส้นทางหลวงสายเอเชีย AH 1 AH 16 อีกด้วย

เส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดตาก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 61.349 98.733
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม 15.907 25.600
จังหวัดกาฬสินธุ์ 86.131 138.615
จังหวัดมุกดาหาร 38.602 62.124
รวม 492.990 793.391

แม่สอด - ตาก[แก้]

ป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

ถนนช่วงนี้ก่อสร้างตามโครงการ ทางหลวงสายเอเชีย สาย AH 1 เริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผ่านเทือกเขาถนนธงชัย ไปยัง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่เชิง สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ข้ามแม่น้ำเมย) ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด

แต่เดิม ทางหลวงแผ่นดินช่วงนี้เป็นทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด - แม่สะเรียง) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 กรมทางหลวงได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เต็มทั้งโครงการ เป็นทางหลวงเอเชียสายประธานสาย AH 1 เริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทย-พม่าถึงปากทางถนนพหลโยธิน

ถนนจรดวิถีถ่อง[แก้]

ถนนจรดวิถีถ่อง (อังกฤษ: Thanon Charot Withi Thong) หรือถนนตาก - สุโขทัย เริ่มต้นที่สี่แยกตัดกับถนนมหาดไทยบำรุง และถนนพหลโยธิน ในเขตเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผ่านอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และสิ้นสุดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ถนนจรดวิถีถ่องยังใช้เรียกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ช่วงสุโขทัย - ศรีสำโรง - สวรรคโลกอีกด้วย ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เริ่มต้นจากอำเภอสวรรคโลก เริ่มต้นจากช่วงต่อจากถนนจรดวิถีถ่องในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกถึงตัวอำเภอศรีสัชนาลัย จะเรียกถนน "ศรีสัชนาลัย"

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนสิงหวัฒน์[แก้]

ถนนสิงหวัฒน์ (อังกฤษ: Thanon Singhawat) หรือถนนสุโขทัย - พิษณุโลก เริ่มต้นในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย บรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย จากนั้นผ่านอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ตัดกับถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ จากนั้นผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สิ้นสุดที่เชิงสะพานนเรศวรริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก และทางเลี่ยงเมืองสุโขทัยเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ด้วย แต่ปัจจุบัน กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 และทางเลี่ยงเมืองสุโขทัยเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนมิตรภาพ[แก้]

สี่แยกอินโดจีน ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนมิตรภาพ (อังกฤษ: Thanon Mittraphap) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หรือถนนพิษณุโลก - หล่มสัก (เป็นถนนที่ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สายที่สอง หลังจากก่อสร้างถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2) สายแรก ช่วง จังหวัดสระบุรี ถึง จังหวัดนครราชสีมา) เริ่มต้นที่เชิงสะพานนเรศวร ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตัดผ่านใจกลางเมืองพิษณุโลก สี่แยกอินโดจีน ไปยัง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนสิ้นสุดที่ สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ซึ่งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมากมาย เช่น

หล่มสัก - ชุมแพ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก - ชุมแพ ที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ช่วงนี้เริ่มจากสี่แยกพ่อขุนผาเมืองใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก - ชุมแพ เพื่อให้แล้วเสร็จตามโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) โดยได้รับการช่วยเหลือเงินค่าก่อสร้างจากรัฐบาลออสเตรเลีย ทางหลวงในช่วงนี้ผ่าน อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ 64-65 และมีทางแยกเข้าตัวอำเภอน้ำหนาว ที่สามแยกห้วยสนามทราย (กิโลเมตรที่ 72) โดยจะมีบางช่วงตัดผ่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นด้วย เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (กิโลเมตรที่ 77-81) ไปสิ้นสุดที่สามแยกถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (กิโลเมตรที่ 102)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงนี้ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

ถนนมลิวรรณ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก - ชุมแพ ที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงถนนมลิวรรณ ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ถนนมลิวรรณ (อังกฤษ: Thanon Maliwan) เริ่มต้นจาก ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นผ่านอำเภอหนองเรือ, อำเภอบ้านฝาง และ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตัดผ่านถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ฝั่งตะวันออก และสิ้นสุดที่สี่แยกสามเหลี่ยม โดยตัดกับถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และถนนประชาสโมสร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางทั้งหมด 92 กิโลเมตร

นอกจากนี้ถนนมลิวรรณยังใช้เรียกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ช่วง ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อีกด้วย

ขอนแก่น - ยางตลาด[แก้]

ทางหลวงสายขอนแก่น-ยางตลาด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 เดิม) เริ่มจากเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากนั้น ผ่าน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และไปสิ้นสุดที่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางหลวงเส้นนี้มีระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร

ถนนถีนานนท์[แก้]

ถนนถีนานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 เดิม) เริ่มจากสี่แยกอำเภอยางตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (โดยไม่ได้เข้าเมือง) แล้วไปสิ้นสุดที่สี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 56 กิโลเมตร

สี่แยกสมเด็จ - มุกดาหาร[แก้]

ทางหลวงจังหวัดสายสี่แยกสมเด็จ-มุกดาหาร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 เดิม) เริ่มจาก อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอหนองสูง และไปตัดที่ถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นไปสิ้นสุดที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมระยะทาง 122 กิโลเมตร

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ทิศทาง แม่สอด - มุกดาหาร ซ้าย : ทิศใต้, ขวา : ทิศเหนือ
จังหวัด กม. แยก เส้นทาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แม่สอด-มุกดาหาร
แยกแม่สอด ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ไป อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ไป อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
แยกเทศบาลตาก ซ้าย: ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน ไป จังหวัดลำปาง
ขวา: ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน ไป จังหวัดกำแพงเพชร
แยกวังประจบ-โป่งแดง ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1111 ไป โป่งแดง
แยกวังประจบ-พรานกระต่าย ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1132 ไป อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
แยกโป่งแค ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010 ไป โป่งแดง
แยกลานหอย-วังลึก ซ้าย: ไป วังลึก
แยกบ้านด่านลานหอย-วังน้ำขาว ซ้าย: ไป วังน้ำขาว
แยกบ้านด่านลานหอย-บ้านน้ำพุ ขวา: ไป บ้านน้ำพุ จังหวัดสุโขทัย
แยกบ้านด่าน-ทุ่งเสลี่ยม ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1327 ไป ทุ่งเสลี่ยม
แยกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113 ไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-สารจิต อำเภอศรีสัชนาลัย
แยกเมืองเก่า ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1272 ไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-คีรีมาศ
แยกเมืองเก่า (เลี่ยงเมือง) ขวา: ถนนเลี่ยงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านเหนือ ถนนเลี่ยงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านเหนือ ไป เลี่ยงเมือง ไป ตาก
แยกคลองโพธิ์ ซ้าย: ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน ไป นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
ขวา: ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน ไป เลี่ยงเมือง ไป พิษณุโลก-แพร่
สะพานพระร่วง ข้าม แม่น้ำยม
แยกสุโขทัยธานี ขวา: ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน ไป แยกบางแก้ว (ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน) อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
แยกกระชงค์ ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293 ไป อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขวา: ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน ไป เลี่ยงเมือง ไป กำแพงเพชร-ตาก
แยกบ้านสวน ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1054 ไป คลองตาล อำเภอศรีสำโรง
แยกบ้านหลุม ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1053 ไป บ้านหลุม
แยกโค้งตานก ขวา: ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านเหนือ ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านเหนือ ไป เลี่ยงเมือง ไป ตาก
แยกบ้านกร่าง (กงไกรลาศ) ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1055 ไป หนองตูม อำเภอคีรึมาศ
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057 ไป อำเภอพรหมพิราม
แยกคลองเมม (เขื่อนนเรศวร) ขวา: ถนนบ้านคลองเมม-อุตรดิตถ์ ถนนบ้านคลองเมม-อุตรดิตถ์ ไป อำเภอพรหมพิราม - อุตรดิตถ์
แยกเลี่ยงเมือง (บ้านกร่าง) (ต่างระดับ) ซ้าย: ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ไป เลี่ยงเมือง ไป พิจิตร-นครสวรรค์
ขวา: ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ไป อุตรดิตถ์-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่, อำเภอวังทอง-อำเภอหล่มสัก
แยกบ้านคลอง ซ้าย: ถนนสิงหราชเดโชชัย ถนนสิงหราชเดโชชัย ไป จังหวัดนครสวรรค์
สะพานนเรศวร ข้าม แม่น้ำน่าน
สะพานสูงข้ามทางรถไฟ หน้าท็อปแลนด์พลาซา (แยกบ้านแขก) ซ้าย: ไป เมืองพิษณุโลก
ขวา: ไป อำเภอพรหมพิราม-อำเภอวัดโบสถ์
แยกเรือนแพ ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1061 ไป สนามบิน
แยกอินโดจีน ซ้าย: ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ไป เลี่ยงเมือง ไป พิจิตร-นครสวรรค์
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไป อำเภอวัดโบสถ์-อุตรดิตถ์-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
แยกซีพี ขวา: ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ไป อุตรดิตถ์-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่, สุโขทัย
แยกวังทอง ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไป อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, กรุงเทพมหานคร (สายเก่า)
แยกบ้านแยง ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 ไป อำเภอนครไทย-อำเภอชาติตระการ-โคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
แยกแคมป์สน ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2196 ไป อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกน้ำก้อ ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2278 ไป บุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372 ไป วังบาล อำเภอหล่มสัก
แยกกกโอ (เลี่ยงเมืองหล่มสัก) ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไป ถนนสามัคคีชัย น้ำชุน จังหวัดเพชรบูรณ์
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไป อำเภอหล่มเก่า, จังหวัดเลย
แยกสามัคคีชัย (สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 ไป เข้าตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์, พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 ไป เข้าตัวอำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า
แยกลานบ่า ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2347 ไป บ้านไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกปากดุก ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2181 ไป ตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
แยกปากช่อง 1 ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2209 ไป บ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
แยกปากช่อง 2 ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2275 ไป เพชรละคร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
สะพานพ่อขุนผาเมือง (สะพานห้วยตอง) ข้าม ห้วยตอง
แยกเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (กิโลเมตรที่ 50) ขวา: ไป อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
แยกโคกมน ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2216 ไป อำเภอน้ำหนาว, นำซำ อำเภอหล่มสัก
แยกคอนสาร ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2159 ไป อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ขวา: ถนนพิชิตสงคราม ไป โนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
แยกโนนหัน ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไป จังหวัดเลย
แยกชุมแพ 1 ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ไป จังหวัดหนองบัวลำภู
แยกชุมแพ 2 ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไป จังหวัดชัยภูมิ-อำเภอสีคิ้ว
แยกกุดฉิม ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ไป อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แยกหนองเรือ ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ไป อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
แยกบ้านทุ่ม ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 ไป อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกเลี่ยงเมืองขอนแก่น ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกสามเหลี่ยม ซ้าย: ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดนครราชสีมา
ขวา: ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดอุดรธานี
แยกเลี่ยงเมืองขอนแก่น ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู
แยกเชียงยืน ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2237 ไป อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 ไป อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
แยกบ้านฮ่องฮี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110 ไป อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกยางตลาด ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ไป อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แยกเขื่อนลำปาว ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2416 ไป เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกโนนตาล ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกสงเปลือย ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกบายพาสกาฬสินธุ์ ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกสมเด็จ ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ไป อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แยกบัวขาว ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046 ไป อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291 ไป อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกหนองสูง ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2370 ไป อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุดาหาร
แยกหนองเอี่ยน ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2102 ไป บ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
แยกผึ่งแดด ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2292 ไป หนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
แยกถนนพิทักษ์พนมเขต มุกดาหาร ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไป จังหวัดอุบลราชธานี
ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไป จังหวัดหนองคาย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Thai Highway Blank.svg ทางหลวงในประเทศไทย
ทางหลวงแผ่นดิน 1 2 3 4
11 12
21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
41 42 43 44
ทางหลวงพิเศษ 7 9
รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย