ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สำหรับถนนมิตรภาพ และถนนอื่นๆที่มีชื่อว่ามิตรภาพ ดูที่ ถนนมิตรภาพ (แก้ความกำกวม)
Thai Highway-12.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนสิงหวัฒน์, ถนนมิตรภาพ,
ถนนมะลิวรรณ, ถนนถีนานนท์
Thailand Route 12.png
ความยาว: 793.391 กม. (493 ไมล์)
สร้างเมื่อ: ไม่ระบุ
ปลายทางทิศตะวันตก: สะพานมิตรภาพ เขตแดนประเทศพม่า ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
ทางแยกหลัก: Thai Highway-105.svg 105 ใน อ.แม่สอด จ.ตาก

Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ใน อ.เมือง จ.ตาก
Thai Highway-101.svg 101 ใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
Thai Highway-117.svg 117 ใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Thai Highway-11.svg 11 ใน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Thai Highway-21.svg 21 ใน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Thai Highway-201.svg 201 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Thai Highway-228.svg 228 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Thai Highway-213.svg 213 ใน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
Thai Highway-214.svg 214 ใน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
Thai Highway-213.svg 213 ใน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ปลายทางทิศตะวันออก: Thai Highway-212.svg 212 ใน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทางหลวงเอเชีย: AH 1 AH 16

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (แม่สอด - มุกดาหาร) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 793.391 กิโลเมตร อีกทั้งรัฐบาลยังวางแผนให้เป็นหนึ่งในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลำเลิง ประเทศพม่า และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังถือเป็นเส้นทางหลวงสายเอเชีย AH 1 AH 16 อีกด้วย

เส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดตาก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 61.349 98.733
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม 15.907 25.600
จังหวัดกาฬสินธุ์ 86.131 138.615
จังหวัดมุกดาหาร 38.602 62.124
รวม 492.990 793.391

แม่สอด - ตาก[แก้]

ป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

ถนนช่วงนี้ก่อสร้างตามโครงการ ทางหลวงสายเอเชีย สาย AH 1 เริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผ่านเทือกเขาถนนธงชัย ไปยัง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่เชิง สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ข้ามแม่น้ำเมย) ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด

แต่เดิม ทางหลวงแผ่นดินช่วงนี้เป็นทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด - แม่สะเรียง) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 กรมทางหลวงได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เต็มทั้งโครงการ เป็นทางหลวงเอเชียสายประธานสาย AH 1 เริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทย-พม่าถึงปากทางถนนพหลโยธิน

ถนนจรดวิถีถ่อง[แก้]

ถนนจรดวิถีถ่อง (อังกฤษ: Thanon Charot Withi Thong) หรือถนนตาก - สุโขทัย เริ่มต้นที่สี่แยกตัดกับถนนมหาดไทยบำรุง และถนนพหลโยธิน ในเขตเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผ่านอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และสิ้นสุดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ถนนจรดวิถีถ่องยังใช้เรียกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ช่วงสุโขทัย - ศรีสำโรง - สวรรคโลกอีกด้วย ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เริ่มต้นจากอำเภอสวรรคโลก เริ่มต้นจากช่วงต่อจากถนนจรดวิถีถ่องในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกถึงตัวอำเภอศรีสัชนาลัย จะเรียกถนน "ศรีสัชนาลัย"

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนสิงหวัฒน์[แก้]

ถนนสิงหวัฒน์ (อังกฤษ: Thanon Singhawat) หรือถนนสุโขทัย - พิษณุโลก เริ่มต้นในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย บรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย จากนั้นผ่านอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ตัดกับถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ จากนั้นผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สิ้นสุดที่เชิงสะพานนเรศวรริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก และทางเลี่ยงเมืองสุโขทัยเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ด้วย แต่ปัจจุบัน กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 และทางเลี่ยงเมืองสุโขทัยเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนมิตรภาพ[แก้]

สี่แยกอินโดจีน ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนมิตรภาพ (อังกฤษ: Thanon Mittraphap) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หรือถนนพิษณุโลก - หล่มสัก (เป็นถนนที่ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สายที่สอง หลังจากก่อสร้างถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2) สายแรก ช่วง จังหวัดสระบุรี ถึง จังหวัดนครราชสีมา) เริ่มต้นที่เชิงสะพานนเรศวร ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตัดผ่านใจกลางเมืองพิษณุโลก สี่แยกอินโดจีน ไปยัง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนสิ้นสุดที่ สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ซึ่งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมากมาย เช่น

หล่มสัก - ชุมแพ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก - ชุมแพ ที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ช่วงนี้เริ่มจากสี่แยกพ่อขุนผาเมืองใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก - ชุมแพ เพื่อให้แล้วเสร็จตามโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) โดยได้รับการช่วยเหลือเงินค่าก่อสร้างจากรัฐบาลออสเตรเลีย ทางหลวงในช่วงนี้ผ่าน อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ 64-65 และมีทางแยกเข้าตัวอำเภอน้ำหนาว ที่สามแยกห้วยสนามทราย (กิโลเมตรที่ 72) โดยจะมีบางช่วงตัดผ่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นด้วย เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (กิโลเมตรที่ 77-81) ไปสิ้นสุดที่สามแยกถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (กิโลเมตรที่ 102)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงนี้ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

ถนนมะลิวรรณ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงถนนมะลิวรรณ ที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงถนนมะลิวรรณ ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ถนนมะลิวรรณ (อังกฤษ: Thanon Maliwan) เริ่มต้นจาก ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นผ่านอำเภอหนองเรือ , อำเภอบ้านฝาง และ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตัดผ่านถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ฝั่งตะวันออก และสิ้นสุดที่สี่แยกสามเหลี่ยม โดยตัดกับถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และถนนประชาสโมสร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางทั้งหมด 92 กิโลเมตร

นอกจากนี้ถนนมะลิวรรณยังใช้เรียกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ช่วง ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อีกด้วย

ขอนแก่น - ยางตลาด[แก้]

ทางหลวงสายขอนแก่น-ยางตลาด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 เดิม) เริ่มจากเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากนั้น ผ่าน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และไปสิ้นสุดที่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางหลวงเส้นนี้มีระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร

ถนนถีนานนท์[แก้]

ถนนถีนานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 เดิม) เริ่มจากสี่แยกอำเภอยางตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (โดยไม่ได้เข้าเมือง) แล้วไปสิ้นสุดที่สี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 56 กิโลเมตร

สี่แยกสมเด็จ - มุกดาหาร[แก้]

ทางหลวงจังหวัดสายสี่แยกสมเด็จ-มุกดาหาร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 เดิม) เริ่มจาก อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอหนองสูง และไปตัดที่ถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นไปสิ้นสุดที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมระยะทาง 122 กิโลเมตร

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ทิศทาง แม่สอด - มุกดาหาร ซ้าย : ทิศใต้ , ขวา : ทิศเหนือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12แม่สอด-มุกดาหาร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
< ทางหลวงหมายเลข105 ทางหลวงหมายเลข105
ไป อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แยกแม่สอด ทางหลวงหมายเลข1090
ไป อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทางหลวงหมายเลข1090 >
< ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน
ไป จังหวัดลำปาง
แยกเทศบาลตาก ถนนพหลโยธิน
ไป จังหวัดกำแพงเพชร
ถนนพหลโยธิน >
< ไฟล์:Thai Highway-1111.svg
ไป โป่งแดง
แยกวังประจบ-โป่งแดง
แยกวังประจบ-พรานกระต่าย
ไป อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ไฟล์:Thai Highway-1132.svg >
< ไฟล์:Thai Highway-1010.svg
ไป โป่งแดง
แยกโป่งแค
< ไฟล์:-
ไป วังลึก
แยกลานหอย-วังลึก
< ไฟล์:-
ไป วังน้ำขาว
แยกบ้านด่านลานหอย-วังน้ำขาว
แยกบ้านด่านลานหอย-บ้านน้ำพุ
ไป บ้านน้ำพุ จังหวัดสุโขทัย
ไฟล์:- >
แยกบ้านด่าน-ทุ่งเสลี่ยม
ไป ทุ่งเสลี่ยม
ไฟล์:Thai Highway-1327.svg >
แยกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-สารจิต อำเภอศรีสัชนาลัย
ไฟล์:Thai Highway-1113.svg >
< ไฟล์:Thai Highway-1272.svg
ไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-คีรีมาศ
แยกเมืองเก่า
แยกเมืองเก่า (เลี่ยงเมือง) ถนนเลี่ยงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านเหนือ
ไป เลี่ยงเมือง ไป ตาก
ถนนเลี่ยงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านเหนือ >
< Thai Highway-101.svg
ไป นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
แยกคลองโพธิ์ ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน
ไป เลี่ยงเมือง ไป พิษณุโลก-แพร่
ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน >

}}

สะพานพระร่วง
ข้าม แม่น้ำยม
}
แยกสุโขทัยธานี
ไป (แยกบางแก้ว (ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน)) อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
Thai Highway-101.svg >
< ไฟล์:Thai Highway-1293.svg
ไป อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
แยกกระชงค์ ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน
ไป เลี่ยงเมือง ไป กำแพงเพชร-ตาก
ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน >

}}

แยกบ้านสวน
ไป คลองตาล อำเภอศรีสำโรง
ไฟล์:Thai Highway-1054.svg >
< ไฟล์:Thai Highway-1053.svg
ไป บ้านหลุม
แยกบ้านหลุม
แยกโค้งตานก ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านเหนือ
ไป เลี่ยงเมือง ไป ตาก
ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านเหนือ >
< ไฟล์:Thai Highway-1055.svg
ไป หนองตูม อำเภอคีรึมาศ
แยกบ้านกร่าง (กงไกรลาศ)
ไป อำเภอพรหมพิราม
ไฟล์:Thai Highway-1057.svg >
แยกหนองแขม (เขื่อนนเรศวร)
ไป หนองแขม อำเภอพรหมพิราม-อำเภอพิชัย
ไฟล์:Thai Highway-1325.svg >
< ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้
ไป เลี่ยงเมือง ไป พิจิตร-นครสวรรค์
แยกเลี่ยงเมือง (บ้านกร่าง) (ต่างระดับ) ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ
ไป อุตรดิตถ์-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่,อำเภอวังทอง-อำเภอหล่มสัก
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ >
< ถนนสิงหราชเดโชชัย ถนนสิงหราชเดโชชัย
ไป จังหวัดนครสวรรค์
แยกบ้านคลอง
สะพานนเรศวร
ข้าม แม่น้ำน่าน
}
< Thai HW-blank.png
ไป เมืองพิษณุโลก
สะพานสูงข้ามทางรถไฟ หน้าท็อปแลนด์พลาซา (แยกบ้านแขก)
ไป อำเภอพรหมพิราม-อำเภอวัดโบสถ์
Thai HW-blank.png >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1061 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1061
ไป สนามบิน
แยกเรือนแพ
< ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้
ไป เลี่ยงเมือง ไป พิจิตร-นครสวรรค์
แยกอินโดจีน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
ไป อำเภอวัดโบสถ์-อุตรดิตถ์-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 >
แยกซีพี ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ
ไป อุตรดิตถ์-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่,สุโขทัย
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ >
< Thai Highway-11.svg
ไป อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร,กรุงเทพมหานคร (สายเก่า)
แยกวังทอง
แยกบ้านแยง
ไป อำเภอนครไทย-อำเภอชาติตระการ-โคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ไฟล์:Thai Highway-2013.svg >
< ไฟล์:Thai Highway-2196.svg
ไป อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกแคมป์สน
< ไฟล์:Thai Highway-2278.svg
ไป บุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกน้ำก้อ
ไป วังบาล อำเภอหล่มสัก
ไฟล์:Thai Highway-2372.svg >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21
ไป ถนนสามัคคีชัย น้ำชุน จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกกกโอ (เลี่ยงเมืองหล่มสัก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21
ไป อำเภอหล่มสัก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21
ไป เข้าตัวจังหวัดเพชรบูรณ์,พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
แยกสามัคคีชัย (สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21
ไป เข้าตัวอำเภอหล่มสัก-จังหวัดเลย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 >
< ไฟล์:Thai Highway-2347.svg
ไป บ้านไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกลานบ่า
แยกปากดุก
ไป ตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
ไฟล์:Thai Highway-2181.svg >
แยกปากช่อง 1
ไป บ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
ไฟล์:Thai Highway-2209.svg >
< ไฟล์:Thai Highway-2275.svg
ไป เพชรละคร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกปากช่อง 2
สะพานพ่อขุนผาเมือง (สะพานห้วยตอง)
ข้าม ห้วยตอง
}
แยกเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (กิโลเมตรที่ 50)
ไป อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ไฟล์:- >
แยกโคกมน
ไป อำเภอน้ำหนาว ,นำซำ อำเภอหล่มสัก
ไฟล์:Thai Highway-2216.svg >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2055 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2055
ไป อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
แยกคอนสาร ถนนพิชิตสงคราม
ไป โนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ถนนพิชิตสงคราม >
แยกโนนหัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
ไป จังหวัดเลย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 >
แยกชุมแพ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228
ไป จังหวัดหนองบัวลำภู
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
ไป จังหวัดชัยภูมิ-อำเภอสีคิ้ว
แยกชุมแพ 2
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230
ไป จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม
แยกเลี่ยงเมืองขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230
ไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 >
< ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ
ไป จังหวัดนครราชสีมา
แยกสามเหลี่ยม ถนนมิตรภาพ
ไป จังหวัดอุดรธานี
ถนนมิตรภาพ >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230
ไป จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม
แยกเลี่ยงเมืองขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230
ไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2237 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2237
ไป อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
แยกเชียงยืน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152
ไป อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 >
แยกบ้านฮ่องฮี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110
ไป อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116
ไป อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกยางตลาด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ไป อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 >
แยกเขื่อนลำปาว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2416
ไป เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2416 >
แยกโนนตาล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213
ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214
ไป อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แยกสงเปลือย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214
ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ไป อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกบายพาสกาฬสินธุ์
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกสมเด็จ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213
ไป อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046
ไป อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แยกบัวขาว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291
ไป อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2370 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2370
ไป อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุดาหาร
แยกหนองสูง
แยกหนองเอี่ยน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2102
ไป บ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2102 >
แยกผึ่งแดด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2292
ไป หนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2292 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
ไป จังหวัดอุบลราชธานี
แยกถนนพิทักษ์พนมเขต มุกดาหาร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
ไป จังหวัดหนองคาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034
ไป หนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
แยกสมุทรศักดารักษ์ มุกดาหาร
สี ความหมาย
เขียวอ่อน ทางต่างระดับ
เขียว ทางแยก
เหลือง สะพาน
ชมพู โครงการหรือกำลังก่อสร้าง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Thai Highway Blank.svg ทางหลวงในประเทศไทย
ทางหลวงแผ่นดิน 1 2 3 4
11 12
21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
41 42 43 44
ทางหลวงพิเศษ 7 9
รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย