อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504[1] ซึ่งได้ให้ความหมายของอุทยานแห่งชาติไว้ว่า ได้แก่ "บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน โดยรัฐจะประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า อุทยานแห่งชาติ ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง" แนวคิดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติริเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี

หลักการสงวนรักษาที่ดินที่มีสภาพธรรมชาตินั้นทำได้หลายแบบ หลายระดับ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ, และ สวนรุกขชาติ ในส่วนอุทยานแห่งชาติของไทยนั้น แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางบก และทางทะเล

อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของไทย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นต้น การกระทำสิ่งใดในบริเวณอุทยานแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

รายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย[แก้]

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ 148 แห่ง[2]

ลำดับ อุทยานแห่งชาติ อำเภอ จังหวัด พื้นที่ ปีที่จัดตั้ง ประกาศ
1 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ปราณบุรี, สามร้อยยอด, กุยบุรี, เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 969 2542 25 มีนาคม 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 20 ก
หน้า 43
2 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง, แก่งกระจาน;
หัวหิน
เพชรบุรี;
ประจวบคีรีขันธ์
2,914.70 2524 12 มิถุนายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 92 ฉบับพิเศษ
หน้า 3
3 อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ท่าชนะ, ไชยา, ท่าฉาง, วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 4 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 211 ฉบับพิเศษ
หน้า 48
4 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว พิษณุโลก ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
5 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุบลราชธานี 13 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ
หน้า 20
6 อุทยานแห่งชาติขุนขาน เชียงใหม่
7 อุทยานแห่งชาติขุนแจ เชียงราย [2]
8 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน น่าน [3]
9 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตาก [4]
10 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน น่าน ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
11 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เพชรบูรณ์ [5]
12 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี [6]
13 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ระยอง [7]
14 อุทยานแห่งชาติเขานัน นครศรีธรรมราช [8]
15 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สงขลา [9]
16 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พัทลุง [10]
17 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อ่าวลึก, เขาพนม, เมืองกระบี่ กระบี่ 2524 9 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษ
หน้า 4
18 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ [11]
19 อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พังงา [12]
20 อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี [13]
21 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สามร้อยยอด, กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 98.08 2509 28 มิถุนายน 2509
เล่ม 83
ตอนที่ 53 ก
หน้า 420
22 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จันทบุรี [14]
23 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช [15]
24 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ พังงา [16]
25 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สังขละบุรี, ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1,496.93 2534 8 พฤศจิกายน 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 195 ฉบับพิเศษ
หน้า 46
26 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ระยอง [17]
27 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา [18]
28 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ศรีสวัสดิ์, ทองผาภูมิ, ไทรโยค กาญจนบุรี 1,532 2524 23 ธันวาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 210 ฉบับพิเศษ
หน้า 16
29 อุทยานแห่งชาติคลองพนม สุราษฎร์ธานี [19]
30 อุทยานแห่งชาติคลองลาน คลองลาน กำแพงเพชร 2525 25 ธันวาคม 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 191 ฉบับพิเศษ
หน้า 34
31 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า วังเจ้า;
โกสัมพีนคร, คลองลาน
ตาก;
กำแพงเพชร
2533 29 สิงหาคม 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 158 ฉบับพิเศษ
หน้า 16
32 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง [20]
33 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน บ้านคา, ปากท่อ ราชบุรี 328.74 2555 24 มกราคม 2555
เล่ม 219
ตอนที่ 9 ก
หน้า 1
34 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 59 2523 12 กุมภาพันธ์ 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 20
หน้า 28
35 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ลำพูน [21]
36 อุทยานแห่งชาติดอยจง ลำปาง ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
37 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง แพร่ [22]
38 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่ [23]
39 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา น่าน [24]
40 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พะเยา [25]
41 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เชียงใหม่ ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
42 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่ [26]
43 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย [27]
44 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ [28]
45 อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อุตรดิตถ์ [29]
46 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล [30]
47 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตาก [31]
48 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ [32]
49 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพชรบูรณ์ [33]
50 อุทยานแห่งชาติตาพระยา บุรีรัมย์ [34]
51 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น สุราษฎร์ธานี [35]
52 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ แม่ฮ่องสอน [36]
53 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ลำปาง ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
54 อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน น่าน ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
55 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สังขละบุรี, ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1,235.54 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 4
56 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน สตูล [37]
57 อุทยานแห่งชาติทับลาน ปราจีนบุรี [38]
58 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก [39]
59 อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชัยภูมิ [40]
60 อุทยานแห่งชาติไทรโยค ไทรโยค, ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 958 2523 27 ตุลาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 165 ฉบับพิเศษ
หน้า 13
61 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ่าวลึก, เมืองกระบี่ กระบี่ 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 4
62 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
63 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี น่าน ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
64 อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม อุดรธานี ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
65 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตราด [41]
66 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
67 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ พิษณุโลก [42]
68 อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป นราธิวาส ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
69 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ปัตตานี [43]
70 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี [44]
71 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ตาก ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
72 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน [45]
73 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง นครศรีธรรมราช [46]
74 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น สระบุรี [47]
75 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด นครศรีธรรมราช [48]
76 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ระนอง [49]
77 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ทับสะแก, บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 161 2534 8 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 215 ฉบับพิเศษ
หน้า 1
78 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ขอนแก่น [50]
79 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพชรบูรณ์ [51]
80 อุทยานแห่งชาติบางลาง ยะลา [52]
81 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี นราธิวาส [53]
82 อุทยานแห่งชาติปางสีดา นาดี; เมืองสระแก้ว, วัฒนานคร, ตาพระยา ปราจีนบุรี; สระแก้ว 844.00 2525 22 กุมภาพันธ์ 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 24 ฉบับพิเศษ
หน้า 7
83 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชัยภูมิ [54]
84 อุทยานแห่งชาติผาแดง เชียงใหม่ [55]
85 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี [56]
86 อุทยานแห่งชาติพุเตย ด่านช้าง สุพรรณบุรี 317.48 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 7
87 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย [57]
88 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ขอนแก่น [58]
89 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุบลราชธานี [59]
90 อุทยานแห่งชาติภูซาง พะเยา [60]
91 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มุกดาหาร [61]
92 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น [62]
93 อุทยานแห่งชาติภูผายล สกลนคร [63]
94 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก สกลนคร [64]
95 อุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร [65]
96 อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย [66]
97 อุทยานแห่งชาติภูลังกา นครพนม [67]
98 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชัยภูมิ [68]
99 อุทยานแห่งชาติภูเวียง ขอนแก่น [69]
100 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มุกดาหาร [70]
101 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เลย [71]
102 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุตรดิตถ์ [72]
103 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก [73]
104 อุทยานแห่งชาติแม่เงา แม่ฮ่องสอน ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
105 อุทยานแห่งชาติแม่จริม น่าน [74]
106 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เชียงใหม่ ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
107 อุทยานแห่งชาติแม่โถ เชียงใหม่ ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
108 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ลำพูน [75]
109 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม พะเยา [76]
110 อุทยานแห่งชาติแม่เมย ตาก [77]
111 อุทยานแห่งชาติแม่ยม แพร่ [78]
112 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ปางศิลาทอง; แม่วงก์, แม่เปิน กำแพงเพชร; นครสวรรค์ 2530 14 กันยายน 2530
เล่ม 104
ตอนที่ 183 ฉบับพิเศษ
หน้า 7
113 อุทยานแห่งชาติแม่วะ ลำปาง [79]
114 อุทยานแห่งชาติแม่วาง เชียงใหม่ [80]
115 อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย [81]
116 อุทยานแห่งชาติลานสาง ตาก [82]
117 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 672.60 2552 25 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 97 ก
หน้า 20
118 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เชียงราย ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
119 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ระนอง [83]
120 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อุตรดิตถ์ [84]
121 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย แพร่ [85]
122 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น่าน [86]
123 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา พังงา [87]
124 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่ [88]
125 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สุโขทัย [89]
126 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี สงขลา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
127 อุทยานแห่งชาติสาละวิน แม่ฮ่องสอน [90]
128 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต [91]
129 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตราด [92]
130 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ชุมพร [93]
131 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา สตูล [94]
132 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง พังงา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
133 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ระนอง [95]
134 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะลันตา กระบี่ 2533 15 สิงหาคม 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 146 ฉบับพิเศษ
หน้า 5
135 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พังงา [96]
136 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา [97]
137 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี [98]
138 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เชียงใหม่ [99]
139 อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ นครศรีธรรมราช ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
140 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง [100]
141 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เมืองกระบี่ กระบี่ 2526 6 ตุลาคม 2526
เล่ม 100
ตอนที่ 160 ฉบับพิเศษ
หน้า 23
142 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร เมืองประจวบคีรีขันธ์, ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 38 2535 30 ธันวาคม 2535
เล่ม 109
ตอนที่ 126
หน้า 24
143 อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง [101]
144 อุทยานแห่งชาติออบขาน เชียงใหม่ ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
145 อุทยานแห่งชาติออบหลวง เชียงใหม่ [102]
146 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พังงา [103]
147 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง นราธิวาส ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา
148 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ไทรโยค, ศรีสวัสดิ์, เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 549.98 2518 19 มิถุนายน 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 114 ฉบับพิเศษ
หน้า 15

อันดับอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด[แก้]

  • ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2556, สำนักอุทยานแห่งชาติ [3]
ลำดับ อุทยานแห่งชาติ ที่ตั้ง สถิติปี 2556
จำนวน (คน)
1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 1,073,372
2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด 749,711
3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี 659,578
4 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 648,405
5 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 549,823
6 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 541,385
7 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 360,727
8 อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ 340,728
9 อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 234,087
10 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 217,783
11 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา 217,466
12 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี 205,973
13 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 200,850
14 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ 198,150
15 อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 191,191
16 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 153,439
17 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 153,343
18 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 146,126
19 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง 139,996
20 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 138,834

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
  2. "Nature of National Park" (ใน Thai). National Park of Thailand. สืบค้นเมื่อ 26-07-2010. 
  3. สำนักอุทยานแห่งชาติ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. "สรุปรายงานสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2556." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2557. สืบค้น 14 สิงหาคม 2557.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]