แมกนิจูด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แมกนิจูด หรือ ความส่องสว่าง (magnitude) เป็นมาตราวัดระดับ อาจหมายถึง

แผ่นดินไหว
ความสว่างของดาวฤกษ์แบบลอการิทึม ซึ่งวัดได้สองวิธี

โดยทั่วไปการกล่าวถึงระดับความสว่างของดาวฤกษ์ มักหมายถึง "ความส่องสว่างปรากฏ"