อีสานโพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อีสานโพล (E-Saan Poll)[1][2] แหล่งศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (E-Saan Center for Business and Economic Research: ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ (เดิม คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการริเริ่มโดย ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ ด้วยการสนับสนุนของ รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม (ผู้อำนวยการศูนย์ ECBER) ในปี 2552 และต่อมา ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์[3] ได้รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโครงการอีสานโพลมาตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้การกำกับการทำงานโดยคณะกรรมการของศูนย์ฯ

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์.jpg

อีสานโพล เป็นแผนกหนึ่งของ ECBER ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามหรือข้อมูลปฐมภูมิให้กับโครงการวิจัยต่างๆ ของ ECBER และทำหน้าที่จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานในประเด็นต่างๆ ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันหรือที่เป็นกระแสที่คนทั้งประเทศกำลังให้ความสนใจ เพื่อถ่ายทอดให้คนทั้งประเทศได้รับทราบว่าคนอีสานมีมุมมองอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร และเป็นกระบอกเสียงให้คนอีสานได้ถ่ายทอดความต้องการหรือส่งเสียงปัญหาต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

การทำงานของอีสานโพล นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแล้ว ยังมีการเปิดรับนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจและต้องการมีทักษะพร้อมประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงสำรวจ และต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เข้ามาทำการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการทำโพล นักศึกษาที่ผ่านการอบรมกับอีสานโพล จะได้รับการป้อนงานให้เก็บข้อมูลภาคสนามเป็นระยะๆ จากทั้งในส่วนของอีสานโพลและโครงการวิจัยต่างๆ ของ ECBER ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการทำงานกับอีสานโพล จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าเข้าหาคนมากขึ้น มีศิลปะในการพูดมากขึ้น มีระเบียบวินัยและความอดทนมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาที่ผ่านงานกับอีสานโพลสามารถขอใบรับรองการทำงานจาก ECBER เพื่อประกอบการสมัครงาน ซึ่งทำให้เวลาไปสมัครงานจึงมีโอกาสได้งานที่ดีมากขึ้น

ผลสำรวจของอีสานโพลได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ตอดจนสำนักข่าวต่างประเทศ ซึ่งทำให้ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานเป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ และบริษัต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าหาแหล่งทุนวิจัยได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่มีสถานทูตของประเทศต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อสอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในอีสานเป็นระยะๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สวีเดน และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ก็นับได้ว่าเป็นโครงการที่ได้สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการทำงานมากขึ้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]