รายชื่อสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สวนธนบุรีรมย์)

สวนสาธารณะหลักในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 34 สวน[1] จากข้อมูลของสำนักสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรของกรุงเทพฯ คำนวณเมื่อปี 2558 อยู่ที่ 5.97 ตารางเมตร/คน[2] โดยสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร (รวมถึงแห่งแรกของไทย) คือ สวนลุมพินี เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2468[3]

รายชื่อสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร[แก้]

ลำดับที่ ชื่อสวน ตำแหน่งที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่) หมายเหตุ
1 สวนหลวง ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 500.00
2 สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 375.00
3 สวนลุมพินี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 360.00
4 สวนเสรีไทย ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 350.00
5 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 196.00
6 สวนจตุจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 155.00
7 สวนเบญจกิติ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 130.00
8 สวนวารีภิรมย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 121.00
9 สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงลำพังพวย) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 76.00 เป็นสวนสาธารณะในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นสวนสาธารณะขนาดกลาง บนเนื้อที่กว่า76ไร่ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวรโกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปี เมื่อปีพุทธศักราช2549 โดยพื้นที่แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากการเคหะแห่งชาติ ทางกรุงเทพมหานคร จึงปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร

ภายในใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป มีลานสำหรับออกกำลังกาย มีสนามเด็กเล่น และอื่นๆ มีศาลาเป็นซุ้มไม้เลื้อยและศาลานั่งริมน้ำ น้ำพุกลางบึงน้ำ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ เวทีกลางแจ้ง สถานีออกกำลังกาย ทางออกกำลังกาย สะพานข้ามบึงน้ำ ห้องสุขาสาธารณะ

โดยสวนสาธารณะแห่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าสวนนวมินทร์ภิรมย์

10 สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 63.00
11 สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง 61.00
12 สวนกีฬารามอินทรา ถนนรามอินทรา เขตบางเขน 59.00
13 สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 54.00
14 สวนพระนคร (สวนลาดกระบัง) ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 50.00
15 สวนวนธรรม (สวนธรรม 70 พรรษา มหาราชินี) เขตประเวศ 43.00
16 สวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน 40.00
17 สวนหนองจอก ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 35.00 เป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้การควบคุมของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่35ไร่ 2งาน เป็นสวนชุมชน เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60พรรษา 5ธันวาคม พุทธศักราช2530 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤศิจกายน พุทธศักราช2530
18 สวนวัชราภิรมย์ ถนนรามอินทรา เขตบางเขน 34.00
19 สวนอุทยานเบญจสิริ ติดถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 29.00
20 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 29.00
21 สวนรมณีนาถ ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร 29.00
22 สวนสราญรมย์ ระหว่างถนนเจริญกรุงตัดกับถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 23.00
23 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 21.00 ตั้งอยู่ที่ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย เป็นสวนสาธารณะที่ทางกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมธนารักษ์ ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้น บนเนื้อที่กว่า21ไร่ ริมถนนบางขุนนนท์ โดยภายในประกอบด้วยสนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อนริมน้ำ เรือนทรงไทย และอื่นๆ และยังมีศูนย์สำหรับเรียนรู้พฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
24 สวนบึงน้ำลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว 21.00
25 สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 20.00
26 สวนสันติภาพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20.00 เป็นสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณถนนราชวิถีกับถนนรางน้ำ เขตราชเทวี ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ป้ายชื่อสวนเป็นลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

โดยที่ชื่อสวนนั้น หมายถึง สันติภาพจากสงคราม โดยทำการเปิดให้บริการวันแรกคือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2541 อันตรงกับวันครบรอบการที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง

27 สวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 20.00
28 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 17.00
29 สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ถนนเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง 15.00 แต่เดิมคือ สวนป่าสีกัน ต่อมาทางเขตดอนเมืองได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยให้ปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจในเขตดอนเมือง ภายในประกอบด้วย ลานสำหรับออกกำลังกาย ศาลาพักผ่อน

โดยสวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ว่า สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน อันหมากถึง สวนที่ให้ความร่มรื่นใจประจำทุ่งสีกัน

30 สวนพรรณภิรมย์ เขตห้วยขวาง 14.00
31 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย ถนนทหาร เขตดุสิต 10.00 เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ ในวันที่5ธันวาคม พุทธศักราช2542 ซึ่งสร้างขึ้นบนองค์การทอผ้า ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้เลิกกิจการไป ทางกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ในปีพุทธศักราช2546 และจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2548 มีเนื้อที่10ไร่ ภายในประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เด็กเกียกกาย ลานออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น ซึ่งภายในประดับประดาไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์
32 สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 8.00
33 สวนนาคราภิรมย์ (สวนกรมการค้าภายใน) เขตพระนคร 3.00
34 สวนจรัญภิรมย์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 3.00
35 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ เขตบางกอกน้อย 3.00 เป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 28 ของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ 16 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กซึ่งพื้นที่ของสวนสาธารณะได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้รับมอบที่ดินจากนายอุ๋ย จันทร์เสริม ที่ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยภายในสวนประดับประดาไปด้วยพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ มีสนามเด็กเล่น มีลานออกกำลังกาย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอาชีพมูลนิธิชัยพัฒนา และยังเป็นที่ตั้งของเรือนไทยอนุรักษ์ซึ่งเป็นเรือนไม้ทรงพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อนุรักษ์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องมือช่างไม้ไทย

โดยสวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่า สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสวนสาธารณะแห่งนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]