แขวงท่าแร้ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แขวงท่าแร้ง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Tha Raeng
ถนนเทพรักษ์บริเวณตัดกับถนนสุขาภิบาล 5
ถนนเทพรักษ์บริเวณตัดกับถนนสุขาภิบาล 5
แผนที่เขตบางเขน เน้นแขวงท่าแร้ง
แผนที่เขตบางเขน เน้นแขวงท่าแร้ง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด23.717 ตร.กม. (9.157 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด97,687 คน
 • ความหนาแน่น4,118.86 คน/ตร.กม. (10,667.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10220, 10230
รหัสภูมิศาสตร์100508
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ท่าแร้ง เป็นแขวงหนึ่งของเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บางส่วนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ[3]

ประวัติ[แก้]

เดิมแขวงท่าแร้งเป็นมีฐานะเป็น ตำบลท่าแร้ง ขึ้นกับอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร จนกระทั่งใน พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี[4] และใน พ.ศ. 2515 นครหลวงกรุงเทพธนบุรีได้รับการจัดตั้งเป็นกรุงเทพมหานคร[5] ซึ่งมีการเปลี่ยนคำเรียกหน่วยการปกครองด้วย ตำบลท่าแร้งจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงท่าแร้ง และอยู่ในเขตการปกครองของเขตบางเขน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนแนวเขตการปกครองระหว่างเขตบางเขนกับเขตลาดพร้าว โดยตัดท้องที่แขวงจรเข้บัวของเขตลาดพร้าว เฉพาะส่วนที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองสามขา คลองโคกคราม และคลองตาเร่งมาขึ้นกับเขตบางเขน[6] และกรุงเทพมหานครได้ผนวกแขวงจรเข้บัวส่วนดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแขวงท่าแร้งไปพร้อมกันเพื่อความชัดเจนด้านการปกครอง[7]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงท่าแร้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตบางเขน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่แขวงท่าแร้ง ได้แก่

ทางสายรองและทางลัดในพื้นที่ ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. 2564. สืบค้น 19 เมษายน 2565.
  3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  4. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (พิเศษ 144 ก): 816–824. 21 ธันวาคม 2514. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  5. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (พิเศษ 190 ก): 187–201. 13 ธันวาคม 2515. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ และตั้งเขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 108 ง): 6–19. 18 พฤศจิกายน 2540. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  7. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 4–7. 24 ธันวาคม 2540. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)