พิพิธภัณฑ์ดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พิพิธภัณฑ์ดิน

พิพิธภัณฑ์ดิน ตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงชุดดิน 62 ชุดในประเทศไทย วิวัฒนาการการสำรวจดิน การจัดทำอนุกรมวิธานดิน ปัญหาของดินในประเทศไทย และโครงการพระราชดำริอันเกี่ยวกับดิน เช่น โครงการแกล้งดิน การใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ทำการสืบค้นข้อมูลดิน แผนที่ดิน ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย

การจัดแสดง[แก้]

การจัดแสดง จัดแบ่งเป็น 8 ส่วน ดังนี้

  1. ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
  2. แสดงหน้าตัดของดิน - มีชุดดินแสดง 300 กว่าชุดดิน (ในปี 2550 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาและการแสดงลักษณะ สีดิน โครงสร้างดิน คอลัมน์ดินแสดงการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดดิน เป็นต้น)
  3. การวางแผนการใช้ที่ดิน (ขณะนี้ไม่มีการจัดแสดง)
  4. การอนุรักษ์ดินและน้ำ
  5. การสำรวจและจำแนกดิน
  6. การวิเคราะห์ดิน
  7. หมอดินอาสา
  8. การพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

พิพิธภัณฑ์ดิน มีพื้นที่ 250 ตารางเมตร แต่นับเป็นการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับดินที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเซีย สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เมื่อวันครบรอบ 43 ปีของกรมพัฒนาที่ดิน เปิดให้เข้าชม ระหว่าง 8.30-16.00 น. ไม่เก็บค่าผ่านประตู

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]