ข้ามไปเนื้อหา

พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร

พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร หรือ พรินทรปริยัติธรรมศาลา มีความเป็นมาจากการที่ เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ได้สร้างศาลาต่อมุขพระบรมธาตุมหาเจดีย์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2428 จารึกนามศาลานั้นว่า พรินทรปริยัติธรรมศาลา ปัจจุบัน ยังมีจารึกอยู่ที่ประตูทางเข้าภายในศาลา เป็นโคลง 4 บท โคลงบทแรกว่าดังนี้

พรินทร์ต้นต่อสร้อย สมญา
ปริยัติธรรมศาลา เพิ่มพร้อง
คือเป็นที่ศึกษา ส่วนพุทธ-พจน์แฮ
ภิกษุสามเณรซร้อง ทั่วหน้ามาเรียนฯ

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ใน พ.ศ. 2550 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์หอพรินทรปริยัติธรรมศาลา จนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2551 และจัดเป็น พิพิธภัณฑ์พระ มีชื่อว่า ประยูรภัณฑาคาร ที่แสดงพระกรุและของมีค่าที่ค้นพบบนองค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธาน ได้ทรงประกอบพิธีเปิด ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

อ้างอิง[แก้]