พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (Thai National Flag Museum) ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยลาดพร้าว 43 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 อยู่ภายในบริเวณเดียวกับพื้นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร มีเจ้าของคนเดียวกันคือ คุณพฤฒิพล ประชุมผล [1] จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสำหรับให้ประชาชนคนไทยที่สนใจต้องการศึกษา ประวัติธงชาติไทย พิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งนี้มีความโดดเด่น เพราะว่าได้รวบรวม ธงสยาม (Siam Flag)ในรูปแบบต่างๆ หรือที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าธงช้าง ก่อนที่จะพัฒนามาเป็น ธงชาติไทยดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และธงสยามนี้ปรากฏอยู่บนงานสะสมต่างๆ จากนักสะสมทั่วโลก โดยพิพิธภัณฑ์เริ่มนำออกมาอวดโฉมจัดแสดงต่อสาธารณชนครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2549 และเป็นที่ทำการสมาคมนักธัชวิทยาแห่งประเทศไทย

จากวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ธงสยาม ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงธงชาติสยามในอดีต ที่มีพื้นที่สีแดงสดตรงกลางเป็นรูปช้างเผือก และการจัดแสดงอื่นๆ อาทิ

  • การจัดแสดงวัตถุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธงสยาม สิ่งของขนาดเล็กที่มีธงรูปช้างประดับไว้
  • พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประทับบนหลังม้าพระที่นั่งก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ปะรำพิธีตกแต่งด้วยธงช้างจำนวนมาก
  • ภาพพิธีเปิดการเดินรถรางในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีธงชาติประดับประดาตามซุ้มข้างทาง
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม ร.ศ. 110 เล่มสีแดงเพลิงพิมพ์อย่างประณีต จากเมืองไลพ์ซิจ เมืองอุตสาหกรรมการพิมพ์ของโลก ประเทศเยอรมนี
  • กระดานเล่นเกม ที่สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 มีรูปธงสยามติดไว้ร่วมกับธงอีกหลายๆ ชาติอยู่ในกระดานเกม
  • ภาพพิมพ์หินตัวอย่างธงสยามที่พิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างธงสำหรับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]