ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่ ตั้งอยู่ในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เกิดจากความร่วมมือของชุมชนชาวมอญ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์รวมการอนุรักษ์จัดแสดง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องดนตรี เครื่องประดับโบราณ พระคัมภีร์อักษรมอญ พระพุทธรูป และภาพถ่าย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายมอญเอาไว้ สถานที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้าน มีลักษณะเป็นเรือนไม้ ใต้ถุนโล่ง มีเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางเมตร โดย นานสมชาย มอญดะ เป็นผู้รวบรวมสิ่งของจากชาวบ้าน จากวัด และคลอง หรือสิ่งของจากบรรพบุรุษของชาวมอญ บางกระดี่ เป็นหมู่บ้านของชาวมอญ ซึ่งได้อพยพหนีภัยพม่า เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี วัดบางกระดี่ เป็นศูนย์กลาง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมต่อกับรถโดยสารประจำทางสาย 68, 76, 105, 140, 141 และ 529

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]