รายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ในหน้านี้รวบรวมรายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยแบ่งตามเนื้อหาได้ดังนี้ (พิพิธภัณฑ์บางแห่งอาจมีรายชื่ออยู่มากกว่าหนึ่งหมวด)

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้]

พระที่นั่งวิมานเมฆ

การศึกษา[แก้]

ธรรมชาติวิทยา[แก้]

ธรรมชาติวิทยาด้านพฤกษศาสตร์[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)
 • พิพิธภัณฑ์พืช “ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธ์” ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BCU)
 • พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA)
 • พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUB)
 • พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร (BK)
 • หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF)
 • พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
 • พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)
 • หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (QBG)
 • พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)

สื่อสารและคมนาคม[แก้]

ทหารและสงคราม[แก้]

กฎหมายและราชทัณฑ์[แก้]

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[แก้]

ผ้าไทย[แก้]

ดูเพิ่ม หัวข้อ ผ้าไทย

บุคคล[แก้]

วิทยาศาสตร์[แก้]

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดาราศาสตร์และอวกาศ[แก้]

การเกษตร[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์ประมง ม.เกษตรศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑสถานพืชศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ใช้จัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ทั้งตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างรักษาสภาพโดยการดอง ตัวอย่างผล เมล็ด ละอองเรณู และสปอร์ ภาพถ่าย ภาพวาดสไลด์สีโปร่งแสง ตัวอย่างเนื้อไม้ ซากดึกดำบรรพ์
 • สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การแพทย์และสาธารณสุข[แก้]

พุทธศาสนา[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์พระ กำนันชูชาติ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย มหาสารคาม
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น
 • พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง นครปฐม
 • พิพิธภัณฑสถาน วัดคลองท่อม กระบี่
 • พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ "ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน" นครศรีธรรมราช
 • พิพิธภัณฑ์พระประทีปโกลด์แลนด์ เชียงราย
 • พิพิธภัณฑ์ พระพุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ
 • พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

ศิลปะ[แก้]

เศรษฐกิจ[แก้]

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มานุษยวิทยา[แก้]

หุ่นขี้ผึ้ง[แก้]

อื่น ๆ[แก้]

ป้ายทางเข้าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]