สาทิตย์ วงศ์หนองเตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สมัยก่อนหน้า สุขุมพงศ์ โง่นคำ
สุพล ฟองงาม
สมัยถัดไป สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
กฤษณา สีหลักษณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2504 (53 ปี)
จังหวัดตรัง ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส สุพร วงศ์หนองเตย
ศาสนา พุทธ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังหลายสมัย

ประวัติ

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย เกิดวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2504 ที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีชื่อเล่นว่า "ตาล" สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2525 และปริญญาโท เกียรตินิยม อันดับ 1 จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พ.ศ. 2535[ต้องการอ้างอิง]

การทำงาน

สาทิตย์ เคยดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชวน 2 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543) และ เคยดำรงตำแหน่ง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ช่วง ปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดตรัง เขต 1 สามารถชนะการเลือกตั้งโดยได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด[ต้องการอ้างอิง] ภายหลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และมีการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงา [1]

ปลายปี พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[2] รับผิดชอบดูแลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

ในปี พ.ศ. 2552 สื่อมวลชนประจำทำเนียบได้ตั้งฉายาให้รัฐบาลและรัฐมนตรี โดยนายสาทิตย์ ได้รับฉายาว่า "กริ๊ง...สิงสื่อ" อันเนื่องมาจากการโทรศัพท์ถึงสื่อมวลชนเพื่อชี้นำทิศทางการนำเสนอข่าวหลายครั้ง[3]

ตำแหน่งทางการเมือง

วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2548 - มหาวชิรมงกุฎ (มวม.)
  • พ.ศ. 2551 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)[6]

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ถัดไป
สุขุมพงศ์ โง่นคำ
สุพล ฟองงาม
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 59)
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
กฤษณา สีหลักษณ์