สนธิสัญญาวอร์ซอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สนธิสัญญาไมตรี ความร่วมมือ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
พันธมิตรทางทหาร
2498–2534 CSTO Flag.png


สัญลักษณ์

คำขวัญ
Союз мира и социализма  (รัสเซีย)
"สหภาพแห่งสันติภาพและสังคมนิยม"
เมืองหลวง มอสโก, สหภาพโซเวียต
ภาษา รัสเซีย โปแลนด์ เยอรมัน บัลแกเรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี โรมาเนีย แอลเบเนีย
โครงสร้างการเมือง พันธมิตรทางทหาร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 -  2498–2503 (คนแรก) อีวาน คอร์เนฟ
 -  2531–33 (คนสุดท้าย) ปีตร์ ลูเชฟ
เสนาธิการร่วม
 -  2498–2505 (คนแรก) อเล็คเซย์ อันโทนอฟ
 -  2532–33 (คนสุดท้าย) วลาดีมีร์ โลบอฟ
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  สถาปนา 14 พฤษภาคม 2498
 -  วิกฤตการณ์ฮังการี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
 -  วิกฤตการณ์เชโกสโลวาเกีย 21 สิงหาคม พ.ศ. 2511
 -  การสิ้นสุดของคอมมิวนิสต์ในโปแลนด์ 13 กันยายน พ.ศ. 2532/22 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 -  การรวมประเทศเยอรมนี² 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533
 -  สิ้นสุด 1 กรกฎาคม 2534
¹ แอลเบเนียถอนตัวออกจากสมาชิกสนธิสัญญาวอร์ซอ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2511 เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการบุกครองเชโกสโลวาเกียของฝ่ายสนธิสัญญาวอร์ซอ.
² 24 กันยายน 2533 สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันถอนตัวออกจากสนธิสัญญาวอร์ซอ เนื่องจากการรวมชาติ และได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือแทน.

สนธิสัญญาวอร์ซอ (อังกฤษ: Warsaw Pact) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคานอำนาจกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ ระหว่างสงครามเย็น

ประวัติ[แก้]

สหภาพโซเวียตโจมตีว่า องค์การนาโต้มีวัตถุประสงค์เพื่อรุกราน จึงได้ตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ ขึ้นในปี ค.ศ. 1955 ชื่อเต็มและชื่ออย่างเป็นทางการ เรียกว่า Warsaw Treaty on Friendship Cooperation and Mutual Aid or Warsaw Treaty Organization

องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ มีบทบัญญัติทำนองเดียว กับข้อ 5 ของ องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ ที่ว่า การโจมตีสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่ง จะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐสมาชิกทั้งหมด และข้อ 5 ของบทบัญญัติ ยังได้ระบุถึง การบัญชาการทหารร่วมกันด้วย สนธิสัญญาวอร์ซอได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการที่กรุงปราก ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)

สมาชิก[แก้]

ยุคหลังสนธิสัญญาวอร์ซอ[แก้]

อดีตประเทศสมาชิกสนธิสัญญาวอร์ซอส่วนใหญ่ได้หันไปเข้าร่วมกับ องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ โดยวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1999 ประเทศ ฮังการี เช็ค และ โปแลนด์ ได้เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ และในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 บัลกาเรีย เอสโตเนีย ลัทเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนียและสโลวเกีย ก็ได้เข้าร่วมเช่นเดียวกัน

เครื่องหมาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

หนังสืออ่านเพิ่มเติม[แก้]

ภาษาอื่นๆ[แก้]

ความหลัง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]