การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
SALT วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974

การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ (อังกฤษ: Strategic Arms Limitation Talks ย่อว่า SALT) คือ การเจรจาเพื่อจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ สหภาพโซเวียต ที่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น START (Strategic Arms Reduction Treaty)การเจรจาเริ่มครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 ได้มีการเจรจาหลายครั้ง จนที่สุดได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นครั้งแรก คือ SALT I ออกมาในปี ค.ศ. 1971 และในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1972 ที่กรุงมอสโก ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกซัน และประธานาธิบดี เลโอนิด เบรจเนฟ ได้ลงนามในสัญญา Anti-Ballistic Missile Treaty และ Interim Agreement Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on Certain Measures With Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms ต่อมาได้มีการเจรจา SALT II START I และ START II อีก 3 ครั้ง

อ้างอิง[แก้]