ฟยอร์ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟยอร์ด เป็นอ่าวเล็กๆ บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนเว้าแหว่งมีลักษณะแคบและยาว เว้าลึกเข้าไปในฝั่งระหว่างแผ่นดินสูงชันหรือระหว่างหน้าผาสูงชันตามเชิงเขา ฟยอร์ดเกิดจากน้ำแข็งกัดเซาะกร่อนเป็นร่องลึก เช่น ซองเนฟยอร์ด (Sogne Fjord) ในบริเวณชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์ ฟยอร์ดในฤดูหนาว จะเป็นนำแข็งทั้งหมด