เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท พาณิชย์
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:BJC)
ก่อตั้ง พ.ศ. 2425 (135 ปี)
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร[1]
อุตสาหกรรม บริการ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ [2]
ทุน 1,592,221,000 หุ้น [1]
เว็บไซต์ http://www.bjc.co.th

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BJC)[3] บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยมีกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจผลิตสินค้าทั้งของกินและของใช้หลากหลายชนิด เช่น ธุรกิจสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค และกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค [2]

ประวัติ[แก้]

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2425 จุดเริ่มต้นมาจากตระกูลเบอร์ลี่และตระกูลยุคเกอร์ คือนายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และนายเฮนรี่ ซิกก์ ชาวสวิส ได้ร่วมกันก่อตั้ง ห้างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์โก ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจ ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงสีข้าว เหมืองแร่ ไม้สัก การเดินเรือ และการนำเข้า ในปี พ.ศ. 2467 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์โก ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัวเป็นรูปบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2508

ในปีพ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้แก่บริษัท และใน พ.ศ. 2518 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งด้วยการเป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้แปรสภาพเป็น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536 [4]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทได้มีการร่วมทุนและการเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น เวียดนาม พม่า และมาเลเซีย กลุ่มธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
 • กลุ่มธุรกิจอื่นๆ


โครงสร้างรายได้บริษัท [5]

โครงสร้างรายได้ จำนวน(ปี 2557) เปอร์เซ็นต์
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 18,074 ล้านบาท 41.62
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 16,285 ล้านบาท 37.50
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 7,750 ล้านบาท 17.85
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 1,314 ล้านบาท 3.03
รวม 43,423 ล้านบาท 100%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด 1,173,284,220 73.69%
2 DBS BANK LTD 81,979,400 5.15%
3 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 41,593,700 2.61%
4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 33,374,800 2.10%
5 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 16,277,800 1.02%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. 2.0 2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ข้อมูลบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 5. โครงสร้างรายได้บริษัทบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม