ศริพร วณิเกียรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ศริพร วณิเกียรติ (Prof.Dr.Sariphorn Vanikieti, M.D.,M.PH.,D.A.(Eng.),F.C.C.P. ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

ประวัติการศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านแรก
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]
 • คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • กรรมการแพทยสภา แพทยสภา
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และการบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภททั่วไป (โดยการเลือกตั้ง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

เกียรติประวัติ[แก้]

 • ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2521 แต่งตั้งคณะทำงานขอข้อมูลเรื่องการศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ได้รับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ ให้ดำเนินการจัดตั้งเป็น "ภาควิชาเทคนิคการแพทย์" คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ที่ ๒๑๑/๒๕๑๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๙๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๕
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑๑๑, ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]