ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ Certifited Obstetrician and Gynecologist of The American Board of Obstetricians and Gynecologists

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน[แก้]

  • ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา
  • กรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานและเกียรติประวัติ[แก้]

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๖๕๖, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙