บางจาก คอร์ปอเรชัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับบางจาก ในความหมายอื่น ดูที่ บางจาก (แก้ความกำกวม)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทมหาชน (SET:BCP)
ก่อตั้ง8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 (36 ปี)
ที่ตั้ง2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลักพิชัย ชุณหวชิร
(ประธานกรรมการ)
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)
สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
(รองประธานกรรมการ)
อุตสาหกรรมทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, การกลั่นน้ำมัน
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
รายได้Increase 192,025 ล้านบาท (2561)
กำไรIncrease 11,431 ล้านบาท (2561)
สินทรัพย์Increase 117,369 ล้านบาท (2561)
เว็บไซต์http://www.bangchak.co.th

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Bangchak Corporation Public Company Limited ชื่อย่อ: บางจาก, BCP) (ชื่อเดิมคือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: The Bangchak Petroleum Public Company Limited)) เป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทย

บางจากฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีมติให้จัดตั้งบริษัท บางจากฯ และจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ในชื่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลักคือดำเนินการกลั่นและผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2536 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อว่า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2537

กระทรวงการคลัง ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544[1]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูลภาพรวม ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ลำดับแรก ดังนี้[2]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 สำนักงานประกันสังคม 202,417,697 14.70%
2 กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,446,641 7.51%
4 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33%
5 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33%

บริษัท บางจากฯ ได้ดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม                  

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน[แก้]

โรงกลั่นน้ำมันมีกำลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน[ต้องการอ้างอิง] ผลผลิตได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครัฐ[ต้องการอ้างอิง] บางจากฯ เป็นรายแรกในเอเชียที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐานยูโร 5[ต้องการอ้างอิง] มีค่าซัลเฟอร์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน หรือลดลงถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานยูโร 4 อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง]

กลุ่มธุรกิจการตลาด (ผลิตภัณฑ์และบริการ)[แก้]

กลุ่มธุรกิจการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 1,100 แห่ง

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าสีเขียว[แก้]

บริษัท บางจากฯ ได้นำ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างพลังงานสะอาดให้แก่โลกในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุน การพัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำ เป็นต้น เว็บไซต์บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) www.bcpggroup.com

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ[แก้]

บริษัท บางจากฯ ได้สนับสนุนการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91/95 รวมทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20/E85 และน้ำมันไบโอดีเซล

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

บริษัท บางจากฯ ได้จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte.Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ[แก้]

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือมีชื่อย่อว่า BiiC โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Green Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ (Bio-Based)  นำมาต่อยอดขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการวิจัยและพัฒนา จัดการเทคโนโลยีและเครือข่าย พร้อมทั้งบ่มเพาะธุรกิจ Startup สนับสนุนเศรษฐกิจยุค 4.0 โดยมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°41′19″N 100°35′32″E / 13.6886124°N 100.5921725°E / 13.6886124; 100.5921725