กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงไอซีที)
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .gif
ที่ทำการ
ไทย
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ฝั่งเหนือ ชั้น 6-9
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 5,172.8517 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการ อุตตม สาวนายน
ผู้บริหาร ทรงพร โกมลสุรเดช, ปลัดกระทรวง
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์, รองปลัดกระทรวง
มาลี วงศาโรจน์, รองปลัดกระทรวง
คนึงนิจ คชศิลา, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
MICT.go.th

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อังกฤษ: Ministry of Information and Communication Technology) เป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ต่อมาในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นมาแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้พิจารณาในวาระแรกซึ่งสนช.ได้ลงมติรับหลักการในวาระแรกด้วยคะแนน 158 เสียงและได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้นำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 2 และ 3 เพื่อให้สภาลงมติเห็นชอบผลปรากฎว่าสภาให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 122 เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง 7 เสียงและเตรียมส่งไปให้ คณะรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ให้ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ใช้เป็นกฎหมายต่อไป

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

องค์การมหาชน[แก้]

หน่วยงานในอดีต[แก้]

โครงการไซเบอร์คลีน เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงไอซีที ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (บางแห่ง) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ กสท. โทรคมนาคม) [2] ในการให้บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และร่วมกับเว็บมาสเตอร์ในการรับแจ้ง โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยกันยุติสิ่งไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้เนื่องจากความร่วมมือในการบล็อกเว็บไซต์นั้นทำได้เฉพาะหากเข้าผ่านผู้ให้บริการเพียงบางรายเท่านั้น ทำให้เป็นการปิดกั้นข่าวสารแก่บางกลุ่ม ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่าน่าจะเป็นการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็นการปิดกั้นโดยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยและขัดรัฐธรรมนูญ

โครงการเครือข่ายยุติธรรม (ดี เอส ไอ ไซเบอร์ฟอร์ซ - DSI Cyberforce) เป็นโครงการความร่วมมือของ ดี เอส ไอ (DSI) ภายใต้สำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสืบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เพื่อขยายเครือข่ายสอดส่อง ป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต และสกัดกั้นภัยคุกคาม รวมทั้งอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยให้นักเรียน นักศึกษา, บุคคลทั่วไป และอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน สอดส่อง แจ้งภัย และเป็นศูนย์กลางในการต่อต้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภาคประชาชน เว็บไซต์โครงการเครือข่ายยุติธรรม

ตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 เว็บไซต์วิดีโอ ยูทูบ ได้ถูกบล็อกภายหลังจากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม กล่าวว่าได้ถูกปฏิเสธการนำภาพตัดต่อที่หมิ่นพระบรมฉายาลักษณ์ออกจากระบบ ที่อัปโหลดไว้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 [3]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. การปิดกั้นเนื้อหา
  3. YouTube disappears from Thai Internet ข่าวจากบางกอกโพสต์ (อังกฤษ)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′09″N 100°34′33″E / 13.88587°N 100.575939°E / 13.88587; 100.575939

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร