ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
Thailand National Disaster Warning Center
Ndwc.jpg
ที่ทำการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ผู้บริหาร ชยสาร โทณานนท์, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์
http://www.ndwc.go.th

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ และควบคุมสั่งการในภาวะวิกฤติ ตลอดจนแจ้งเตือนภัยพิบัติทุกประเภท ซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย (คลื่นสึนามิ) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยร้ายแรงที่สุด มีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง 5,396 คน มีผู้บาดเจ็บ 8,457 คน สูญหาย 2,951 คน ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว และธุรกิจ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจในเรื่องดังกล่าว และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548[1]

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2548 [2] ต่อมาจึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[3] และสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังเช่นปัจจุบัน[4]

หน่วยงานภายใน[แก้]

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 หน่วยงาน[5] ได้แก่

  • ฝ่ายบริการงานทั่วไป
  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเตือนภัย
  • กลุ่มงานแผนการเตือนภัย
  • กลุ่มงานเตือนภัยและเผนแพร่
  • กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาระบบเตือนภัย
  • ศูนย์บริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสาร

อ้างอิง[แก้]