กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สวนมิสกวัน)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ทำการ
สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2508
งบประมาณ 10,200.9716 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี), ผู้อำนวยการ
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผู้บัญชาการทหารบก), รองผู้อำนวยการ
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (เสนาธิการทหารบก), เลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เอกสารหลัก พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
เว็บไซต์
www.isoc.go.th

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. (อังกฤษ: Internal Security Operations Command) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดยตำแหน่ง[2]

ประวัติ[แก้]

เมื่อ พ.ศ. 2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 ในเวลาต่อมา วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2508 จึงได้ก่อตั้ง กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (บก.ปค.) เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ และวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ได้แปรสภาพเป็น กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) จากนั้น พ.ศ. 2516 ก็เปลี่ยนชื่อเป็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยยังคงมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คอมมิวนิสต์ฯ [3]

ต่อมาภายหลัง พ.ศ. 2525[4] ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์มีน้อยลง และมีการปรับปรุงโครงสร้าง ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัยได้ปรับบทบาทของ กอ.รมน. ให้ปฏิบัติภารกิจทางด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงชายแดน การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ การแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมือง การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ปัญหาความข้องแย้งโดยสันติวิธี (หน่วยสันตินิมิต) การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว.)[5]

เมื่อ พ.ศ. 2544 รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ลดปรับลดบทบาทของ กอ.รมน. ลง โดยเฉพาะด้านการแก้ไขความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และเพิ่มบทบาทด้านการประสานงาน มีการปรับโครงสร้าง กอ.รมน. จากเดิมมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็น รอง ผอ.รมน. โดยตำแหน่ง และปรับเพิ่มตำแหน่ง ดังนี้

กอ.รมน. กับเหตุการณ์ 6 ตุลา[แก้]

ในจำนวนกลุ่มที่สำคัญที่ทำการสังหารหมู่นักศึกษาและประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นั้น มีกลุ่มนวพลและกลุ่มกระทิงแดงรวมอยู่ด้วย ซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพลังฝ่ายขวาที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดย กอ.รมน.

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]