สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.png
National Health Commission Office
ที่ทำการ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 19 มีนาคม พ.ศ. 2550
สืบทอดจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข-สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
งบประมาณ 250 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก นายแพทย์ ประทีป ธนกิจเจิรญ, เลขาธิการ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์​ วีระศักดิ์ พุทธาศรี, รองเลขาธิการ
นายแพทย์ ปรีดา แต้อารักษ์​, รองเลขาธิการ
สุทธิพงษ์ ​วสุโสภาพล, รองเลขาธิการ
พัชรา อุบลสวัสดิ์​, รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)
เอกสารหลัก พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
เว็บไซต์
http://www.nationalhealth.or.th

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)(อังกฤษ : National Health Commission Office) เป็นองค์การมหาชน[2] ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีฐานะเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จัดทำรายงานสถานการณ์ของระบบสุขภาพ และดำเนินการเพื่อให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550[3] โดยการโอนกิจการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในส่วนของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)[4]

ยุค สปรส.[แก้]

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เห็นว่าระบบสุขภาพในขณะนั้น ยังไม่สามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีพอ จึงต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างระบบสุขภาพให้มีมาตรฐาน โดยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 เป็นผลให้เกิด "สำนักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ"[5]

อ้างอิง[แก้]