กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ตรากองบัญชาการตำรวจสันติบาล.png

ประจำการ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 (86 ปี)
ประเทศ ประเทศไทย
รูปแบบ ตำรวจ
กำลังรบ กองบังคับการ 5 กอง และหน่วยงาน 1 หน่วย
ขึ้นกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการ อาคาร 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (อังกฤษ: Special Branch Bureau) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์, พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมกับดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ มีหน่วยงานอยู่ในสังกัดอยู่ 6 หน่วยงาน หน่วยงานก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษา เพื่อให้ได้ราชการยิ่งขึ้น เป็นผลให้กรมตำรวจถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน หนึ่งในนั้นคือ การก่อตั้งตำรวจสันติบาล

ประวัติ[แก้]

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 ได้มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรจัดวางโครงการกรมตำรวจขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้ราชการยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศด้วยคำแนะนำยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ป็นผลให้กรมตำรวจถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน หนึ่งในนั้นคือ ตำรวจสันติบาล

กองตำรวจสันติบาลสมัยแรกเริ่มตั้งขึ้นนี้แบ่งออกเป็น 4 กองกำกับการ อยู่ในความควบคุมของ พันตำรวจเอกพระนรากรบริรักษ์ ผู้บังคับการ เปิดทำงานครั้งแรก โดยเช่าตึกของกรมหมื่นพิชัย มหินทรโรดม ที่ตำบลท่าเตียน เสียค่าเช่าเดือนละ 400 บาท ซึ่งเรียกติดปากคนในสมัยนั้นว่า “สันติบาลท่าเตียน” เสียค่าเช่าให้ หม่อมหลวงเผ่าเพ็ญพัฒน์ ผู้รับมรดก

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยให้กองบัญชาตำรวจสันติบาล แบ่งส่วนราชการเป็น 5 กองบังคับการ และ 1 กลุ่มงาน

ภารกิจ[แก้]

 • ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะผู้สำเร็จ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศตามอำนาจหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการข่าว และงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บก.อก.บช.ส.)
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (บก.ส. 1)
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 (บก.ส. 2)
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (บก.ส. 3)
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 (บก.ส. 4)
 • ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว (ศพข.บช.ส.)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]