สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
133px
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
งบประมาณ 210.4696 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลเอก ทวีป เนตรนิยม, เลขาธิการ
ปกรณ์ ศรีจันทร์งาม[2], รองเลขาธิการ
สมเกียรติ ศรีประเสริฐ, รองเลขาธิการ
วีระ อุไรรัตน์[3], รองเลขาธิการ
ดนัย มู่สา, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.nsc.go.th

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของชาติ เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง รวมทั้งอำนวยการ ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนจัดทำแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคต

อ้างอิง[แก้]