สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Office of Small and Medium Enterprise Promotion
ที่ทำการ
อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
งบประมาณ 1,210,513,800 บาท [1]
ผู้บริหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ประธานกรรมการ [3]
สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล[2], ผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
http://www.sme.go.th

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อังกฤษ: Office of Small and Medium Enterprise Promotion , OSMEP , ชื่อย่อ : สสว.) องค์การมหาชน[4] เดิมอยู่ในกำกับดูแลของ กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศรวมถึงส่งเสริมการทำธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประวัติ[แก้]

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 [5] โดยมีที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ที่อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [6] ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย [7]

ต่อมาในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเปลี่ยนผู้รักษาการตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาก กระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็น สำนักนายกรัฐมนตรี [8]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 91 ก หน้า 17 25 กันยายน พ.ศ. 2558
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/252/86.PDF
  3. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 120/2557 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 61/2557 และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 156 ง พิเศษ หน้า 1-2 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  4. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
  5. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 9 ก หน้า 1 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
  6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 85 ง พิเศษ หน้า 9 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543
  7. พระราชบัญญัติธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 123 ก หน้า 1 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545
  8. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 143 ง พิเศษ หน้า 5 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557