สำนักงานสอบสวนกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานสอบสวนกลาง

Federal Bureau of Investigation.svg

สำนักงานสอบสวนกลาง[1] ย่อว่า เอฟบีไอ (อังกฤษ: Federal Bureau of Investigation; FBI) เป็นส่วนราชการในสหรัฐอเมริกา มีขอบเขตการทำงานในแต่ละสมัยแตกต่างกันและไม่ตายตัวไปตามสถานการณ์ขณะนั้น เช่น สมัยสงครามโลกเน้นคดีจารกรรม ยุคถัดมาเน้นคดีอันธพาลครองเมือง ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เน้นคดีเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์และฟาสซิสต์ ต่อมาเน้นคดีอาชญากรรมด้านการเงิน และปัจจุบันเน้นอาชญากรรมระหว่างประเทศ การก่อการร้าย คดียาเสพติด และการฟอกเงิน

ประวัติ[แก้]

สำนักงานสอบสวนกลางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2451 โดยชาร์ลส์ โบนาปาร์ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีทีโอดอร์ รูสเวลต์ เมื่อแรกได้ชื่อว่า "เจ้าหน้าที่พิเศษกระทรวงยุติธรรม" (Special Agents of Department of Justice) สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนและเจ้าหน้าที่การข่าวชั้นดี และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นยี่สิบสี่ฝ่าย

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. (ม.ป.ป.). ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php>. (เข้าถึงเมื่อ: 29 มีนาคม 2552).

หนังสืออ่านเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]