ข่าวกรองทางทหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บังคับบัญชาหมวดของหมู่ส่งกำลังบำรุงนาวิกโยธินที่ 1 พร้อมด้วยล่ามกองพัน รวบรวมข่าวกรองจากชาวอัฟกันในพื้นที่ระหว่างตระเวนส่งกำลังบำรุงรบสู่พื้นที่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2010

ข่าวกรองทางทหาร (อังกฤษ: military intelligence) เป็นสาขาวิชาทางการทหารที่ใช้วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำและทิศทาง เพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายนี้ทำได้โดยการให้การประเมินข้อมูลจากพิสัยของแหล่งที่มา ตรงตามข้อกำหนดภารกิจของผู้บังคับบัญชา หรือตอบสนองต่อหัวข้อในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการหรือการวางแผนการทัพ เพื่อให้การวิเคราะห์ ข้อกำหนดข้อมูลของผู้บังคับบัญชาจะได้รับการระบุเป็นอันดับแรก ซึ่งจะถูกรวมเข้ากับการรวบรวม, การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ข่าวกรอง

พื้นที่ของการศึกษาอาจรวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ, ศัตรู, กองกำลังที่เป็นมิตร และเป็นกลาง, ประชาชนพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการรบ และพื้นที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจในวงกว้าง[1] กิจกรรมข่าวกรองนั้นดำเนินการในทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธวิธีไปจนถึงยุทธศาสตร์, ในยามสงบ, ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสู่สงคราม และในช่วงสงคราม

รัฐบาลส่วนใหญ่รักษาความสามารถในการข่าวกรองทางทหารเพื่อจัดหากำลังพลด้านการวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูล ทั้งในหน่วยผู้เชี่ยวชาญ และจากกำลังรบ รวมถึงราชการอื่น ๆ ความสามารถด้านข่าวกรองทางการทหารและพลเรือนทำงานร่วมกันเพื่อแจ้งคลื่นความถี่ของกิจกรรมทางการเมืองและการทหาร

กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านข่าวกรองอาจได้รับการคัดเลือกสำหรับความสามารถในการวิเคราะห์และข่าวกรองส่วนบุคคล ก่อนที่จะได้รับการฝึกอย่างเป็นทางการ

ระดับของข่าวกรอง[แก้]

แผนภาพข่าวกรองทางทหารของตำแหน่งการป้องกันในช่วงยุทธการที่โอกินาวะ ค.ศ. 1945

การปฏิบัติการข่าวกรองดำเนินไปตามลำดับขั้นของกิจกรรมทางการเมืองและการทหาร

ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์[แก้]

ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเด็นกว้าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์, การประเมินทางการเมือง, ความสามารถทางการทหาร และเจตนารมณ์ของต่างประเทศ (และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐอย่างเพิ่มพูน)[2] ข่าวกรองดังกล่าวอาจมีหลักเกณฑ์, เทคนิค, ยุทธวิธี, การทูต หรือสังคมวิทยา แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์เมื่อรวมกับข้อเท็จจริงที่ทราบเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นปัญหา เช่น ภูมิศาสตร์, ประชากรศาสตร์ และศักยภาพอุตสาหกรรม

ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ได้รับการนิยามอย่างเป็นทางการในฐานะ "ข่าวกรองที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งนโยบายและแผนทางทหารในระดับชาติและระดับนานาชาติ" และสอดคล้องกับการสงครามระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับการนิยามอย่างเป็นทางการในฐานะ "ระดับของการสงครามที่ประเทศหนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศต่าง ๆ กำหนดวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (พันธมิตรหรือการร่วมมือกัน) จากนั้นพัฒนาและใช้ทรัพยากรระดับชาติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น"

ปฏิบัติการ[แก้]

ปฏิบัติการด้านข่าวกรองมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนหรือการปฏิเสธหน่วยข่าวกรองในระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการต่ำกว่าระดับความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์และหมายถึงการออกแบบการแสดงออกในทางปฏิบัติ โดยกำหนดอย่างเป็นทางการว่า "ข่าวกรองจำเป็นสำหรับการวางแผน และดำเนินการทัพ รวมถึงปฏิบัติการที่สำคัญเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายในเขตสงครามหรือพื้นที่ปฏิบัติการ"[3] มันสอดคล้องกับระดับปฏิบัติการของการสงคราม ที่กำหนดไว้ว่า "ระดับของการสงครามที่การทัพและปฏิบัติการสำคัญได้รับการวางแผน, ดำเนินการ และสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ภายในเขตสงครามหรือพื้นที่ปฏิบัติการอื่น ๆ"[3]

คำว่าปฏิบัติการด้านข่าวกรองใช้ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่ออ้างถึงข่าวกรองที่สนับสนุนการสืบสวนระยะยาวในหลายเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการด้านข่าวกรองในหลักการข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการระบุ, การกำหนดเป้าหมาย, การตรวจจับ และการแทรกแซงกิจกรรมทางอาญา การใช้งานภายในการบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองในการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ปรับขนาดเพื่อใช้ในข่าวกรองทั่วไป หรือข่าวกรองทางทหาร/ทหารเรือโดยมีขอบเขตที่แคบลง

ดูเพิ่ม[แก้]

ระดับชาติ

เชิงอรรถ[แก้]

 1. "University Catalog 2011/2012, Master Courses: pp.99, size: 17MB" (PDF). US National Intelligence University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 23 January 2012. สืบค้นเมื่อ 28 March 2012.
 2. Alfred Rolington. Strategic Intelligence for the 21st Century: The Mosaic Method. Oxford University Press, 2013.
 3. 3.0 3.1 "DOD Dictionary of Military and Associated Terms" (PDF). US Joints Chief of Staff. pp. 162–163. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-02-18. สืบค้นเมื่อ 10 August 2019.

อ้างอิง[แก้]

 • N. J. E. Austin and N. B. Rankov, Exploratio: Military and Political Intelligence in the Roman World From the Second Punic War to the Battle of Adrianople. London: Routledge, 1995.
 • Julius Caesar, The Civil War. Translated by Jane F. Mitchell. Baltimore, MD: Penguin Books, 1967.
 • Cassius Dio, Dio's Roman History. Translated by Earnest Cary. New York: G.P. Putnam's Sons, 1916.
 • Francis Dvornik, Origins of Intelligence Services. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1974.
 • Terrance Finnegan, "The Origins of Modern Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance: Military Intelligence at the Front, 1914–18," Studies in Intelligence 53#4 (2009) pp. 25–40.
 • J. F. C. Fuller, A Military History of the Western World, Vol. 1: From the Earliest Times to the Battle of Lepanto. New York: Da Capo Press, 1987.
 • Richard A. Gabriel and Karen S. Metz, From Sumer to Rome; The Military Capabilities of Ancient Armies. New York: Greenwood Press, 1991.
 • John Keegan, Intelligence in War. New York: Knopf, 2003.
 • Charles H. Harris & Louis R. Sadler. The Border and the Revolution: Clandestine Activities of the Mexican Revolution 1910–1920. HighLonesome Books, 1988.
 • Ishmael Jones, The Human Factor: Inside the CIA's Dysfunctional Intelligence Culture, New York: Encounter Books, 2010 (ISBN 978-1594032233).
 • Henry Landau, The Enemy Within: The Inside Story of German Sabotage in America. G. P. Putnam Sons, 1937.
 • Sidney F. Mashbir. I Was An American Spy. Vantage, 1953.
 • Nathan Miller. Spying for America: The Hidden History of U.S. Intelligence. Dell Publishing, 1989.
 • Ian Sayer & Douglas Botting. America's Secret Army, The Untold Story of the Counter Intelligence Corps. Franklin Watts Publishers, 1989.
 • Barbara W. Tuchman, The Zimmermann Telegram. Ballantine Books, 1958.
 • "Coast Guard Intelligence Looking For a Few Good Men and Women." Commandant's Bulletin (Jun 10 1983), p. 34.
 • "Coast Guard Investigative Service." Coast Guard (Dec 1996), pp. 24–25.
 • The Coast Guard at War: Volume XII: Intelligence. Washington, DC: Historical Section, Public Information Division, U.S. Coast Guard Headquarters, January 1, 1949.
 • Hinsley, Francis H. "British Intelligence in the Second World War: Its Influence on Strategy and Operations". Cambridge University Press, 1990.
 • Ruiz, Victor H. (2010). "A Knowledge Taxonomy for Army Intelligence Training: An Assessment of the Military Intelligence Basic Officer Leaders Course Using Lundvall's Knowledge Taxonomy". Applied Research Projects, Texas State University, paper 331. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-18. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
 • Alfred Rolington. Strategic Intelligence for the 21st Century: The Mosaic Method. Oxford University Press, 2013.
 • Creating Intelligence, Neil Garra.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]