ข้ามไปเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง9 มีนาคม พ.ศ. 2562; 5 ปีก่อน (2562-03-09)
สำนักงานใหญ่อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติ ชั้น 19 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
งบประมาณประจำปี1,256.2125 ล้านบาท (พ.ศ. 2566) [1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์https://www.thai-mecc.go.th

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อังกฤษ: Thai Maritime Enforcement Command Center ชื่อย่อ: ศรชล.) เป็นหน่วยงานรูปแบบเฉพาะในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตาม พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562[2] และให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 13 มีนาคม แต่ทางหน่วยงานได้ถือเอาวันที่ 9 มีนาคม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นวันก่อตั้งหน่วยงาน[3] ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้ นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารเรือ และเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการ ศรชล. รองผู้อำนวยการ ศรชล. และ เลขาธิการ ศรชล. โดยตำแหน่ง

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อันพึงได้รับจากกิจกรรมทางทะเลในรูปแบบต่างๆ อาทิ การพาณิชยนาวี การประมง การท่องเที่ยว การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต การวางสายเคเบิล ท่อใต้ทะเล การอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การสำรวจวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี”[4]

การปฏิบัติงานของ ศรชล. มีลักษณะเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานจาก 7 หน่วยงานหลัก คือ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[5] และมีลงานสำคัญคือ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเลร่วมกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2. กฏหมายใหม่ ตั้ง "ศรชล." คุ้มกันประโยชน์ชาติทางทะเล
  3. 9 มี.ค. วันสถาปนา “ศรชล.” ดูแลรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
  4. ภารกิจศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  5. ผบ.ทร. ร่วมวันสถาปนา ศรชล. พิทักษ์ผลประโยชน์ทางทะเล
  6. "ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แถลงผลงานรอบปี 2566". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-09-16. สืบค้นเมื่อ 2023-11-16.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]