ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง9 มีนาคม พ.ศ. 2562 (4 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติ ชั้น 19 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์https://www.thai-mecc.go.th

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อังกฤษ: Thai Maritime Enforcement Command Center ชื่อย่อ: ศรชล.) เป็นหน่วยงานรูปแบบเฉพาะในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตาม พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562[1] และให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 13 มีนาคม แต่ทางหน่วยงานได้ถือเอาวันที่ 9 มีนาคม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นวันก่อตั้งหน่วยงาน[2] ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้ นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารเรือ และเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการ ศรชล. รองผู้อำนวยการ ศรชล. และ เลขาธิการ ศรชล. โดยตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]