รายชื่อสมุหราชองครักษ์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมุหราชองครักษ์
ตรากรมราชองค์รักษ์.png
ตราประจำกรมราชองครักษ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง

ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายพลโท เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์
สถาปนาพ.ศ. 2441
เว็บไซต์http://www.radc.go.th/

สมุหราชองครักษ์ กำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งเดิมเรียกว่า "นายทหารรักษาพระองค์" โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พิทักษ์รักษาความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ที่จะต้องมีราชองครักษ์ไว้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณโดยใกล้ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือก นายทหารรักษาพระองค์มาจากกรมทหามหาดเล็กรักษาพระองค์และทรงพระราชทานนามนายทหารเหล่านี้ว่า "ราช-แอด-เดอ-แกมป์" จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้เปลี่ยนนามเป็น "ราชองครักษ์" เมื่อจำนวนราชองครักษ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนสืบไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติราชองครักษ์ ร.ศ. ๑๑๗ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๑ ให้ตั้งราชองครักษ์เป็นกรมหนึ่ง ขึ้นอยู่ในกรมยุทธนาธิการ มีสมุหราชองครักษ์เป็นผู้รับผิดชอบราชองครักษ์ทั้งปวง

รายพระนาม/รายนามสมุหราชองครักษ์[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายพลโท เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) พ.ศ. 2441 พ.ศ. 2452
2 นายพลตรี พระยาสุรเสนา (หม่อมราชวงศ์ชิต กำภู)[1] พ.ศ. 2452 พ.ศ. 2456
3 นายพลตรี พระยาเทพอรชุน (อุ่ม อินทรโยธิน) พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2460
4 นายพลเอก เจ้าพระยารามราฆพ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2469
5 นายพลตรี หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร[2] พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2471
6 นายพลเอก พระยาเทพอรชุน (อุ่ม อินทรโยธิน) [3] พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2475
7 นายพลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)[4] พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2479
8 นายพันเอก พระสราภัยสฤษฏิการ[5] พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2485
9 นายพลอากาศโท พระศิลปศัสตราคม พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2491
10 นายพลเอก หลวงสุรณรงค์ [6] พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2507
11 พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล[7] พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2517
12 พลเอก จำเป็น จารุเสถียร พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2521
13 พลเรือเอก นิรันดร์ ศิรินาวิน พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2526
14 พลเอก นวล จันทร์ตรี พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2530
15 พลเอก ดำรง สิกขะมณฑล [8] พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2545
16 พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ [9] พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2560[10]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์(พระยาสุรเสนา)
  2. ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์(หม่อมเจ้าอมรทัต กฤษดากร )[ลิงก์เสีย]
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์ (นายพลเอก พระยาเทพอรชุน)
  4. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ปลดสมุหราชองครักษ์
  5. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งสมุหราชองครักษ์และราชองครักษ์ประจำ
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้สมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งและตั้งสมุหราชองครักษ์
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้สมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งสมุหราชองครักษ์
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ให้พลโท ดำรง สิกขะมณฑล เป็นสมุหราชองครักษ์และพลตรี เดชา บุนนาค เป็นรองสมุหราชองครักษ์
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์)
  10. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารลาออกจากราชการ (พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์)

ดูเพิ่ม[แก้]