วัดคลองโพธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดคลองโพธิ์
Wat Klongpho.jpg
วัดคลองโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดคลองโพธิ์
ที่ตั้ง ถนนเจริญธรรม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกาย เถรวาท (มหานิกาย)
พระประธาน หลวงพ่อเรือง
เจ้าอาวาส พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔) (เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์)
สำนักเรียนพระปริยัติธรรม- แผนกบาลีประจำจังหวัด และเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

วัดคลองโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์[1] วัดคลองโพธิ์ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันวัดคลองโพธิ์เป็นวัดจำพรรษาของเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีสำนักเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งถือได้ว่า เป็นสำนักเรียนของคณะสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ มีการศึกษาทั้งแผนกนักธรรม แผนกบาลี โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ประวัติ[แก้]

วัดเดิม[แก้]

ซุ้มประตูวัดคลองโพธิ์

วัดคลองโพธิ์ ในที่ตั้งปัจจุบันนี้ เป็นวัดที่ย้ายขึ้นมาสร้างใหม่ เพราะตัววัดเดิมนั้นสร้างติดอยู่ที่ฝั่งคลองโพ ด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำน่านในปัจจุบัน เดิมนั้นชื่อว่า “วัดป่าข่อย” ไม่มีโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สืบถามคนเก่าแก่ที่มีอายุมาก ก็พอจะทราบว่าเมื่อเกิดมาก็เห็นวัดอยู่ในสภาพนี้แล้ว ต่อมาวัดได้ถูกภัยธรรมชาติน้ำซัดตลิ่งพังลงมาเรื่อย ๆ นานเข้าก็ถึงกุฏิและศาลาการเปรียญ ท่านเจ้าอาวาสในสมัยนั้นคือท่านอุปัชฌาย์เรือง จึงได้ย้ายวัดป่าข่อยมาสร้างใหม่ทางด้านตะวันตกของวัดเก่า เพียงแต่มีข้ามคลอง (คลองโพ) ห่างจากแม่น้ำน่านประมาณ 2 เส้น ประชาชนมักนิยมเรียกวัดที่ย้ายมาสร้างใหม่นี้ว่า “วัดใหม่”

ความเป็นมาชื่อ "วัดคลองโพธิ์"[แก้]

ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2462 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์หนเหนือ ในขณะที่เสด็จตรวจการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จอดเรือพระประเทียบประทับแรมริมฝั่งแม่น้ำน่านหน้าวัดใหม่ ซึ่งเป็นท่าข้ามไปมาระหว่างฝั่งแม่น้ำ มีตามคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ว่า ในครั้งนั้นคณะสงฆ์ร่วมกับคณะอุบาสกอุบาสิกา ได้มารอรับเสด็จที่หน้าวัดจำนวนมาก และได้สร้างปะรำพิธีรับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านหน้าวัดใหม่นั่นเอง

เมื่อพระองค์ประทานโอวาทแก่คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่มารอรับเสด็จแล้วมีรับสั่งกับเจ้าอาวาสวัดใหม่นั้นว่า "วัดนี้ชื่ออะไร มีพระภิกษุสามเณรกี่รูป และมีการศึกษาพระปริยัติหรือไม่" ท่านเจ้าอาวาสได้กราบทูลตามความเป็นจริงทุกประการ และพระองค์ได้ทรงถามคลองที่ผ่านหน้าวัดว่าชื่ออะไร ท่านเจ้าอาวาสจึงกราบทูลชื่อ “คลองโพ” พระองค์จึงรับสั่งว่า ถ้าอย่างนั้นวัดนี้ก็ควรจะชื่อว่า “วัดคลองโพธิ์”

วัดใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดคลองโพธิ์ จนมาถึงปัจจุบันนี้

พระอารามหลวงชั้นตรี[แก้]

ต่อมาวัดคลองโพธิ์ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2530 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530

ปูชนียวัตถุ[แก้]

พระประธานในพระอุโบสถ[แก้]

พระประธานในพระอุโบสถ หน้าตักกว้าง 1.28 เมตร สูง 1.45 เมตร ชาวบ้านเรียกชื่อว่า “หลวงพ่อเรือง” ( เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ) และพระอัครสาวกคือพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ภายในพระอุโบสถ 2 องค์ สูง 1.35 เมตร

หลวงปู่ทิม และ หลวงปู่เรือง[แก้]

หลวงปู่ทิม และ หลวงปู่เรือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำวัด อยู่มาพร้อมกับการตั้งวัดคลองโพธิ์

พระบรมสารีริกธาตุ[แก้]

พระบรมสารีริกธาตุ รับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อประดิษฐานที่บุษบกภายในพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549

รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส[แก้]

รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส ประดิษฐาน ภายในวิหารอดีตเจ้าอาวาส

ลำดับเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์[แก้]

พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร) ป.ธ. 4, น.ธ.เอก, ค.ม. (กิตติม) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์, เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์รูปปัจจุบัน

1. พระอุปัชฌาย์เรือง สิริสมฺปนฺโน พ.ศ. 2468

2. พระอุปัชฌาย์ไฝ พ.ศ. 2468 - 2493

3. พระครูโอภาสคุณาธาร พ.ศ. 24932511

4. พระครูปริยัติสาทร พ.ศ. 25122530

5. พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔) พ.ศ. 2513 – ปัจจุบัน

กิจกรรมหลักของวัด[แก้]

อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์

วัดคลองโพธิ์ ในปัจจุบันจัดว่าเป็น ศูนย์กลางของการปกครองคณะสงฆ์ การเผยแผ่และสาธารณูปการของคณะสงฆ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งให้ความรู้ภาษาบาลีแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี, สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม – บาลี โดยทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2513

เป็นศูนย์อบรมก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 5

ศูนย์กลางการเรียนการสอนบาลีพิเศษ

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ศูนย์ศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์

ศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศจังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ของอุบาสก อุบาสิกา

เกียรติคุณของวัด[แก้]

Rank celebration of Thai Buddhist monk 5.jpg

ได้รับยกย่องให้เป็น สำนักเรียนตัวอย่างดีเด่น จากกรมการศาสนา พ.ศ. 2523

เป็น วัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่น จากกรมการศาสนา พ.ศ. 2525

วัดคลองโพธิ์เป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 จากแม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2542

เป็น วัดดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ของ สอศ. พ.ศ. 25452547

เป็น วัดที่มีนักเรียนสอบบาลีผ่านมากที่สุด ปี พ.ศ. 2546

เป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับ 3 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เป็น ศูนย์ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ ภาค ๕(โครงการนำร่อง)ตั้งแต่ เปรียญธรรม ๖ ประโยด ถึง เปรียญธรรม ๙ ประโยค

(ป.ธ.๖-๗-๘-๙)พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงแผนกบาลีและกองศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

วัดคลองโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย เลขที่ 1/1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เลขที่ 9 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เนื้อที่ตั้งวัด[แก้]

เนื้อที่ตั้งวัด 12 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา (ใช้จัดประโยชน์สงเคราะห์ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชน)

หลักฐานการสร้างวัด[แก้]

ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ประมาณปี พ.ศ. 2365 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 เนื้อที่กว้าง 20 เมตร ยาว 38 เมตร

การติดต่อวัด[แก้]

  • โทร. 0-5541-2049,413-589,411107,442596

อ้างอิง[แก้]

  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์วัดคลองโพธิ์. เอกสาร . อุตรดิตถ์ : วัดคลองโพธิ์, ๒๕๕๐.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°36′50″N 100°05′50″E / 17.613952°N 100.097223°E / 17.613952; 100.097223