ราชอาณาจักรแฟรงก์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ชาวแฟรงก์
ราชอาณาจักรแฟรงก์
Imperium Francorum
L'Empire des Francs

คริสต์ศตวรรษที่ 3–ค.ศ. 814
 

 

แผนที่ของจักรวรรดิแฟรงก์
เมืองหลวง ตูร์แน (431-508) ปารีส (508-768) อาเคิน (~795-843)
ภาษา แฟรงก์โบราณ
ศาสนา ศาสนาคริสต์
รัฐบาล ราชาธิปไตย
พระมหากษัตริย์
 -  509-511 โคลวิสที่ 1
 -  768–814 ชาร์เลอมาญ[1][2]
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน คริสต์ศตวรรษที่ 3
 -  ชาร์เลอมาญรับราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิโรมัน ค.ศ. 800
 -  การเสด็จสวรรคตของชาร์เลอมาญ จักรวรรดิถูกแบ่งเป็นสามส่วน ค.ศ. 814

ราชอาณาจักรแฟรงก์[3] (อังกฤษ: Frankish Kingdom) หรือ ฟรังเกีย (อังกฤษ: Francia) เป็นดินแดนที่ตั้งถิ่นฐานและปกครองโดยชาวแฟรงก์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 3 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 10 อาณาบริเวณเกิดจากการรณรงค์ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ชาร์ล มาร์แตล (Charles Martel) พระเจ้าเปแป็งพระวรกายเตี้ย[4] และชาร์เลอมาญ-- พ่อ, ลูก, และหลาน--มามั่นคงเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9

ธรรมเนียมของการแบ่งดินแดนของพ่อระหว่างลูกชายหมายความว่าดินแดนแฟรงก์ปกครองเป็นอย่างหลวม ๆ เป็นจักรวรรดิที่แบ่งย่อยเป็นส่วนย่อย ๆ (ราชอาณาจักร หรือ อนุราชอาณาจักร) ที่ตั้งและจำนวนอนุราชอาณาจักรก็ต่างกันไปตามเวลา แต่ฟรังเกียโดยทั่วไปมาหมายถึงบริเวณหนึ่งที่เรียกว่าออสเตรเชีย ที่มีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณแม่น้ำไรน์ และแม่น้ำเมิซ (Meuse) ทางตอนเหนือของยุโรป แต่กระนั้นบางครั้งก็จะครอบคลุมไปถึงนิวสเตรีย (Neustria) ทางเหนือของแม่น้ำลัวร์ และทางตะวันตกของแม่น้ำแซนในที่สุดบริเวณนี้ก็เคลื่อนมาทางปารีส และมาสิ้นสุดลงในบริเวณลุ่มแม่น้ำแซนรอบ ๆ ปารีส ที่ยังใช้ชื่ออีล-เดอ-ฟร็องส์ และเป็นชื่อในที่สุดก็กลายเป็นชื่อของราชอาณาจักรฝรั่งเศสทั้งราชอาณาจักร

อ้างอิง[แก้]

  1. Chronique.com: Charlemagne the King[1]
  2. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Charlemagne[2]
  3. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 41
  4. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Pepin the Short[3]